مهرریزان شماره ۳۱۴- کمک به تعمیر ماشین جهت تامین مخارج خانواده و هزینه درمان

موضوع:   کمک به تعمیر ماشین جهت تامین مخارج خانواده و هزینه درمان یک پدر نیازمند با فرزند بیمار


مورخ: ۱۴۰۲/۰۲/۳۰


شرح مددجویی:

📣آقای ” خ”  پدری ۵۲ ساله با سه فرزند که پسر کوچک مبتلا به بیماری کلیوی و دفع پروتئین بوده و هزینه دارو و درمانش بالا می باشد.
این‌خانواده در یک منزل قدیمی استیجاری در منطقه آق تپه اطراف کرج به مبلغ هفتاد میلیون ماهی دو میلیون و پانصد زندگی میکنند.
پدر خانواده هم مبتلا به بیماری اعصاب و روان بوده و با یک ماشین پراید مستهلک و حمل مسافر مخارج خانواده و فرزند بیمارش را تامین مبکند.
متاسفانه دو ماه پیش پراید او به سرقت رفته و تمام لوازم و قطعات موتور را باز کرده و ماشین رو در گوشه ای رها کرده اند.
طبق صحبت با تعمیرکار ،هزینه خرید قطعات و راه اندازی ماشین حدود ” سی میلیون تومان” برآورد شده است.

🌠 در مهرریزان امشب قصد داریم به یاری حق و همدلی و همراهی شما یاوران همیشه مهربان هزینه تعمیر ماشین این پدر بیمار و مستاصل برای تامین مخارج خانواده بی پناهش و همچنین کمک به هزینه درمان پسر دلبندش را تقبل نماییم .

تا این پدر گرفتار ایمان پیدا کنند ، هنوز فرشتگان زمینی هستند که دغدغه دلهای پرمهرشان دلگرم کردن و مرهم نهادن بر دلهای دردمند همنوعانشان و دستان یاریگرشان، دستان خداوند برای دستگیری از بندگان خوب خداست.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

 مهرریزان شماره ۳۱۴
مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
کمک به تعمیر ماشین جهت تامین مخارج خانواده و هزینه درمان یک پدر نیازمند با فرزند بیمار
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم مریم جنانی(مرحوم علی جنانی) whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای حسین نصراللهی کیا whatsup ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای خونساری whatsup ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای تدبیر. پسرخاله های عزیز آقایان احمدوشاهین whatsup ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای سعید جنانی whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ خانم اشرف خیرخواه telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۷ بی نام(خانم کرلو) telegram ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۸ آقای مناقبی whatsup ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۹ آقای حامد نصراللهی کیا telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای سبزیان telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم تباکوکار telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای امیر حسین کاظمی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای درویشان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم شعبان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم نسرین علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۶ خانم سهیلا علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ سوسن علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ بومگردی داروک telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۹ آقای دکتر روزرخ telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ آقای تدبیر (بینام) whatsup ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ آقای تدبیر(بینام) whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای همتی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم ثمره مناقبی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۴ آقای مهدی شایسته telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای سعادت(پسر عزیز) whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ حاجیه خانم مریم احمدی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۷ خانم ناطقی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم مرجان استاد telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۹ بی نام(خانم کرلو) telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم شیرین کاظم whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم سیمین ساریخانی whatsup ۳۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ آقای ذاکری telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم جابرانصاری(مادر عزیزشان) whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم ثمین صدر telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم ناهید عزیزی whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم مینا اسماعیلیان whatsup ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم پرموز telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای یراقی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای حسین نژاد telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم فرزانه telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ بی نام(آقای ذاکری) telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم بهجانی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم تیلا شیرزاد telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم شکوفه ضوئی whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ آقای سعید دروویشان whatsup ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ آقاتی علیدوستی(به نیت پدر و مادر مرحوم) whatsup ۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۴۷ خانم مرجان کتابی telegram ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ آقای دکتر عبدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۳۱,۲۵۰,۰۰۰ ۳۲۷,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۳۲۷,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۳۳۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۳۱۳-کمک به هزینه دارو و درمان

موضوع: کمک به هزینه دارو و درمان یک پدر نیازمند مبتلا به بیماری حاد قلبی


مورخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۴


شرح مددجویی:

🔴 آقای “م”پدری ۴۸ ساله دارای دو دختر ۱۴ و ۱۱ ساله ساکن یکی از روستاهای محروم استان گلستان می باشد.او سالهاست که مبتلا به بیماری حاد قلبی و پارسال با وجود عمل تعویض دریچه قلب ، هم اکنون ۳۵ در صد از قلبش کار آیی داشته و دکتر اجازه هیچ گونه کار و فعالیت بدنی را به ایشان نداده است .
این پدر دردمند قبلا کارگر زمینهای کشاورزی بوده ولی هم اکنون بیکار و تنها با یارانه و کمک گاه بگاه مردم روستا خرج خانواده را می گذراند.
علاوه بر اینکه هزینه دارو و درمان او بسیار بالا بوده و هر ماه باید به بیمارستان قلب شهید رجایی تهران امده و دو عدد آمپول تزریق کند که فقط قیمت هر امپول ۴ میلیون تومان می باشد.
متاسفانه مادر خانواده مبتلا به بیماری شدید اعصاب بوده و قادر به انجام کارهای خانه هم نمی باشد.

◀️ درمهرریزان امشب قصد داریم به یاری حضرت حق و همدلی شما خوبان ، هزینه چند دوره از دارو و آمپولهای این پدر رنج کشیده و از کار افتاده را تقبل نموده و از خداوند منان طلب مینماییم که سایه مهربان این پدر بر سر دختران دلبندش پاینده باشد.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

خدایا امشب نیز دست به دست یکدیگر می دهیم

تا بزداییم رنج روزگاران را از جانهایی که دردمندند

باشد که با نفس حقشان و عطر خوش دعاهایشان،
نبض نیک بختی و آرامش در جانهایمان و سرور و رضایت در دلهایمان جاری گردد.

«بنیاد خیریه نیکوکاران مفید»

گزارش مددجویی:

🔴 همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۳۱۳ مبلغ ” سی  میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان “جمع آوری گردید که جهت هزینه سنگین چند ماه دارو و درمان این پدر دردمند و زمینگیر پرداخت گردید.

سپاس از تک تک شما عزیزانی که دستان مهربانتان را در دستان ما گزارده تا بذر شادی و ارامش و امید را در دل این  پدر رنج کشیده و فرزندان دل شکسته اش بنشانیم و اندکی به ادامه بودن در سختیهای زندگی دلگرمشان نماییم.

🙏🌸🌿🙏

پروردگارا
یاریمان کن تا همواره
طلب یاری بندگان نیازمندت را
با روی باز و قلبی گشوده پذیرا بوده و نعماتی را که از پیش به وفور نزد تک تک ما به امانت گزارده ای،با تمام دل و مهر و شوق فراوان با آن عزیزان، سهیم شویم.
الهی! حلاوت و شیرینی لبخند آن خوبان راکه آینه لبخند رضایت توست،  نصیب و روزی مان گردان !

«گروه مهرریزان بنیاد خیریه نیکوکاران مفید»

 مهرریزان شماره ۳۱۳
مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳
کمک به هزینه تامین دارو و درمان یک پدر نیازمند مبتلا به بیماری حاد قلبی
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم مریم جنانی(مرحوم علی جنانی) whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای حسین نصراللهی کیا whatsup ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای تدبیر. پسرخاله های عزیز آقایان احمدوشاهین whatsup ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ خانم دخی سهرابی(مرحوم علی جنانی) whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم اشرف خیرخواه telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۶ خانم فیروزه کاظمی whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۷ آقای سعید درویشان whatsup ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۸ بی نام(خانم کرلو) telegram ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۹ آقای خونساری whatsup ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای مناقبی telegram ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای حامد نصراللهی کیا telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای سبزیان telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم تباکوکار telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای امیر حسین کاظمی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای درویشان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ خانم شعبان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم نسرین علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ خانم سهیلا علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۹ سوسن علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ بومگردی داروک telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ آقای دکتر روزرخ telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای تدبیر (بینام) whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم مرجان کتابی telegram ۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم پرموز telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۵ خانم مرجان استاد telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۶ آقای همتی telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم ثمره مناقبی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۸ آقای حسین نژاد telegram ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ آقای سعادت(خواهر گرامی) whatsup ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۰ حاجیه خانم مریم احمدی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۱ خانم ناطقی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم فریبا احمدی telegram ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ بی نام(خانم کرلو) telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۴ آقای یراقی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم شیرین کاظم(۱۰ سهم همسر گرامی) whatsup ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم اباذری whatsup ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم سیمین ساریخانی whatsup ۳۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم ژاله وفا telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم جابرانصاری(مادر عزیزشان) whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم فرشته کاظم whatsup ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای قاسمی whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ آقای سمل زاده whatsup ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۴۳ خانم مینا اسماعیلیان whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم مسعوده ایلخان whatsup ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم ثمین صدر telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۶ خانم آراسته telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۴۷ آقای دکتر عبدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۰۹ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰۲,۲۵۰,۰۰۰ ۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۳۰۲,۲۵۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۳۱۲- کمک به رهن منزل

موضوع: کمک به رهن منزل برای پدری زمینگیر و نیازمند با سه فرزند


مورخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۶


شرح مددجویی:

آقای ” م” پدری ۵۴ ساله با چهار فرزند که یک دختر ازدواج کرده و مابقی محصل و در خانه هستند. ایشان سالها در یک اداره آبدارچی بوده و همیشه درگیر بیماری ریوی بوده که بعلت عدم استطاعت مالی و فشار زندگی درمان نشده و متاسفانه دو سال پیش بیماری مزمن ریه تبدیل به کنسر پیشرفته ریه شده و در حال حاضر پزشکان او را جواب کرده و در منزل با دستگاه اکسیژن به سختی و با درد نفس می کشد.
این خانواده در یک منزل قدیمی کوچک و استیجاری در اطراف کرج به قیمت چهل میلیون ودیعه ماهی دو میلیون تومان مستاجر بوده و در اول اردیبهشت قرارداد به اتمام رسیده و صاحبخانه مبلغ ۵۰ میلیون برای قرارداد جدید به مبلغ ودیعه اضافه نموده است.
با توجه به شرایط این پدر دردمند مبنی بر عدم توانایی در جابجایی منزل، با صاحبخانه مذاکره و مبلغ اضافه ودیعه به ۳۰ میلیون تومان تقلیل یافت.

🌠 در مهرریزان امشب قصد داریم به یاری حق و همدلی و همراهی شما یاوران همیشه مهربان کمک به اضافه رهن منزل برای این خانواده بی پناه را تقبل نماییم.
تا این خانواده دلسرد از جور روزگار ایمان پیدا کنند ، هنوز فرشتگان زمینی هستند که دغدغه دلهای پرمهرشان دلگرم کردن و مرهم نهادن بر دلهای دردمند همنوعانشان و دستان یاریگرشان، دستان خداوند برای دستگیری از بندگان خوب خداست.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

گزارش مددجویی:

🔴 همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۳۱۲ مبلغ ” سی و پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان “جمع آوری گردید که جهت اضافه رهن منزل این خانواده پر درد و رنج به صاحبخانه پرداخت گردید.

سپاس از تک تک شما عزیزانی که دستان مهربانتان را در دستان ما گزارده تا بذر شادی و ارامش و امید را در دل این  پدر رنج کشیده و فرزندان دل شکسته اش بنشانیم و اندکی به ادامه بودن در سختیهای زندگی دلگرمشان نماییم.

 مهرریزان شماره ۳۱۲
مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
کمک به رهن منزل برای پدری زمینگیر و نیازمند با سه فرزند
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم مریم جنانی(مرحوم علی جنانی) whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای حسین نصراللهی کیا telegram ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای تدبیر. پسرخاله های عزیز آقایان احمدوشاهین whatsup ۱۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۴ خانم دخی سهرابی(مرحوم علی جنانی) whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۵ خانم اشرف خیرخواه telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۶ خانم اباذری whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۷ خانم هایدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۸ بی نام(خانم کرلو) telegram ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۹ آقای خونساری whatsup ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای مناقبی telegram ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای حامد نصراللهی کیا telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای سبزیان telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم تباکوکار telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای امیر حسین کاظمی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای درویشان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ خانم شعبان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم نسرین علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ خانم سهیلا علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۹ سوسن علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ بومگردی داروک telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ آقای دکتر روزرخ telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای تدبیر (بینام) whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم مرجان استاد telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم پرموز telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای مهدی شاطری telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم فرزانه گنجیان telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم ثمره مناقبی telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۸ آقای ذاکری telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ آقای سعادت(همسر گرامی) telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ حاجیه خانم مریم احمدی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۱ خانم ناطقی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم توسلی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۳۳ بی نام(خانم کرلو) telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۴ آقای یراقی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم شیرین کاظم(همسر گرامی) whatsup ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم نسیم فرزانگان telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم سیمین ساریخانی(پسر و پدر وخاله عزیز) whatsup ۲۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ۶۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای حداد whatsup ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم ناهید عزیزی whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم ژاله وفا telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای رزم خواه whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم جابرانصاری whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم شیرین کاظم whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای حسین نژاد telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ آقای مهندس ضیاء متحدان whatsup ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ خانم مینا اسماعیلیان whatsup ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ خانم مسعوده ایلخان whatsup ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ خانم ثمین صدر telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۹ خانم سوری ایلخانی telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ آقای دکتر عبدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۹,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۳۳۹,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰

تعمیر تجهیزات اتاق عمل بیمارستان مفید

🍃مهربانی رسم قشنگ دل های پاک است🍃

بیمارستان کودکان مفید نسبت به تعمیر دستگاه لاپاراسکوپ اعلام نیاز نمود.

که با مهر خیرین بزرگوار و همت بلند بنیاد خیریه نیکوکاران مفید اقدامات مورد نیاز جهت بیمارستان انجام گردید.

سلامت و سعادتمند باشید🍃

تهیه کتب درسی پایه اول تا ششم دبستان دانش آموزان مدرسه “دو یار دبستانی”

به یاد داشته باشیم: یک کتاب، یک خودکار، یک کودک و یک معلم می تواند دنیا را تغییر دهد

با نیت بانی گرامی سرکار خانم شمخانی مهمان مردمان خونگرم استان زیبای خوزستان شدیم و مدرسه ای ۶ کلاسه بنام “دویار دبستانی” بنا کردیم، که در آبان ماه سال ۱۴۰۱ به بهره برداری رسید. مدرسه نسبت به تهیه کتب درسی برای دانش آموزان پایه اول تا ششم دبستان دخترانه و پسرانه برای سال تحصیلی ۴۰۳-۴۰۲ اعلام نیاز نمود. با مهر این خیر بزرگوار هزینه مورد نیاز جهت تأمین کتب درسی ۱۴۲ دانش آموز دختر و ۱۴۹ دانش آموز پسر اهدا گردید.

  • نام پروژه: مدرسه ۶ کلاسه “دو یار دبستانی”
  • بانی خیر: سرکار خانم شمخانی
  • متراژ زمین: ۲۰۰۰متر مربع
  • زیربنا: ۷۵۰ متر مربع
  • ارزش تقریبی پروژه: ۷۵ میلیارد ریال
  • مکان: استان خوزستان/شهرستان باغملک/روستای لالب

مهرریزان شماره ۳۱۱- کمک به رهن منزل

موضوع: کمک به رهن منزل برای مادری بیمار و نیازمند با چهار فرزند یتیم


مورخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۹


شرح مددجویی:

◀️ خانم “م” مادری ۴۵ ساله مبتلا به بیماری حاد قلبی، دارای دو پسر و دو دختر می باشد. پدر خانواده ده سال پیش وقتی پسر کوچکش را باردار بوده ،فوت میکند. دختر بزرگ هم یک سال است که به عقد یکی از اقوام درامده که بعلت عدم استطاعت در تامین جهیزیه فعلا در منزل مادر بسر می برد. این خانم قبلا با کار در منازل، زندگی خود و فرزندانش را می‌گذرانده ولی متاسفانه به علت بیماری حاد قلبی و آرتروز گردن و دست قادر به کار نمی‌باشد. آنها در یک زیرزمین استیجاری قدیمی پنجاه متری در اطراف کرج به قیمت سی میلیون ماهی دو میلیون و پانصد میلیون تومان زندگی می‌کنند و از اول اردیبهشت قرارداد تمام شده و مبلغ اضافه شده ودیعه اعلامی توسط صاحبخانه ۶۰ میلیون می باشد که با مذاکرات انجام شده با صاحبخانه مبلغ به ۴۰ میلیون تقلیل یافت.

⬅️ در مهرریزان امشب قصد داریم به لطف حضرت حق و همدلی شما عزیزان همیشه همراه، مبلغ اضافه شده جهت رهن منزل برای این مادر رنج کشیده و فرزندان یتیمش را تقبل نموده تا با شرایط بیماری این مادر و عدم امکان جابجایی، قرارداد همان خانه تمدید گشته و دل سرد و نا آرامشان اندکی آرام و قرار یافته و لبخند شادی در کنج چهره های محزونشان نشانده شود.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

گزارش مددجویی:

🔴 همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۳۱۱ مبلغ ” بیست و نه میلیون تومان “جمع آوری گردید که جهت اضافه رهن منزل این خانواده پر درد و رنج به صاحبخانه پرداخت گردید.
شایان ذکر است که یک عدد یخچال و فرش و اجاق گاز توسط یکی از یاوران مهربان مهرریزان جهت کمک به جهیزیه دختر عقد کرده این مادر رنج کشیده تقبل گردید.

سپاس از تک تک شما عزیزانی که دستان مهربانتان را در دستان ما گزارده تا بذر شادی و ارامش و امید را در دل این  مادر رنج کشیده و فرزندان دلبندش بنشانیم و اندکی به ادامه بودن در سختیهای زندگی دلگرمشان نماییم.

 مهرریزان شماره ۳۱۱
مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
کمک به رهن منزل برای مادری بیمار و نیازمند با چهار فرزند یتیم
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم مریم جنانی(مرحوم علی جنانی) whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای حسین نصراللهی کیا telegram ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای تدبیر. پسرخاله های عزیز آقایان احمدوشاهین whatsup ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ خانم ماندانا شیرزاد(مرحوم علی جنانی) whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم اشرف خیرخواه telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۶ خانم اباذری telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم هایدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۸ بی نام(خانم کرلو) telegram ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۹ آقای خونساری telegram ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای مناقبی telegram ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای حامد نصراللهی کیا telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای سبزیان telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم تباکوکار telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای امیر حسین کاظمی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای درویشان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ خانم شعبان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم نسرین علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ خانم سهیلا علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۹ سوسن علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ بومگردی داروک telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ آقای دکتر روزرخ telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای تدبیر (بینام) whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم مینا اسماعیلیان whatsup ۱۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم مرجان کتابی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۵ خانم پرموز telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۶ آقای سعادت(مادرگرامی) whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم مرجان استاد telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۸ خانم ثمره مناقبی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۹ آقای ذاکری telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم ناهید نوری telegram ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ حاجیه خانم مریم احمدی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۲ خانم ناطقی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم توسلی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۴ بی نام(خانم کرلو) telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۵ آقای یراقی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم پاک ضمیر telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم فرشته کاظم telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم سیمین ساریخانی(پسر و پدر وخاله عزیز) whatsup ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای علیدوستی(پدرومادرمرحوم) whatsup ۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۴۰ آقای احمد بهرامی whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۴۱ آقای بیدآبادی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم ثمین صدر telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم زاله وفا telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای بیژن ابطحی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم جابرانصاری(مادرکرامی) whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ خانم شیرین whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ آقای حسین نژاد telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۸ آقای سعید درویشان whatsup ۳۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ آقای وحید ضویی whatsup ۴۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ آقای دکتر عبدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۵۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۳۱۰- کمک به هزینه پیوند کلیه

موضوع: کمک به هزینه پیوند کلیه یک پدر دیالیزی نیازمند


مورخ: ۱۴۰۲/۰۲/۰۲


شرح مددجویی:

با عرض تبریک و تهنیت عید نورانی فطر و جشن معنوی پایان ضیافت حق جهت آغازی برای بازگشت به اصل و فطرت الهی خویش، بر همگی شما نیک سرشتان و دلدادگان عشق حق، مهرریزانی دیگر را بر صفحه دل مینگاریم.

آقای “م” پدری ۵۲ ساله با سه فرزند که مدت پنج سال هست که کلیه هایش را از دست داده و با دیالیز به زندگی پر درد و رنج خود ادامه می دهد.او کارگر آرماتور بند بوده و دارای بیمه هم نمی باشد. انها در یک خانه قدیمی در منطقه امامزاده حسن به مبلع سی میلیون ودیعه و ماهی دو میلیون زندگی میکنند. مادر خانواده که خود از ناحیه کمر و گردن به شدت آسیب دیده است، با کار نظافت در منازل و اماده کردن سبزی و…. بار سنگین زندگی همسر بیمار و فرزندانش را به دوش میکشد. مدت یک سال است که این پدر دردمند در لیست انتظار پیوند کلیه بوده و خوشبختانه نوبت پیوند رسیده و باید در طول هفته پیش رو پیوندش در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران انجام پذیرد. هزینه کارهای پزشکی قبل پیوند و عمل جراحی پیوند کلیه و بستری یک ماهه در بیمارستان و دارو و مراقبتهای بعدی….مبلغی حدود ۶۰ میلیون تومان براورد می شود.

در مهرریزان امشب قصد داریم با مدد حضرت حق و هم یاری شما یاوران همیشه مهربان ، در کمک به هزینه های پیوند کلیه این پدر نیازمند و رنج کشیده ، سهیم بوده و در این شب عید احسان و مهربانی و شکفتن جانها ، مهر قلبهایمان را بر دلهای سرد و فسرده این پدر دردمند و فرزندان دل نگرانش تابانده و به بودن انسانیت و نوع دوستی، امیدوار و دلگرمشان نماییم. باشد که خداوند در این مسیر سبز و زیبای مهرورزی و همنوع دوستی، یار و یاورمان باشد.

گزارش مددجویی:

🔴 همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما همراهان عزیز در مهرریزان ۳۱۰ مبلغ “بیست و نه میلیون و صد و پنجاه هزار تومان ” جمع آوری گردید که سی میلیون جهت هزینه های پیوند و بیمارستان و دارو و…در وجه این پدر واریز گردید . به لطف خداوند پیوند این پدر با موفقیت در بیمارستان شهید هاشمی نژاد انجام و حال ایشان خوب و مساعد می باشد. سپاس از تک تک شما عزیزانی که با قلبهای پر عطوفت تان همراه ما شدید تا بذر شادی و امید را در دل این خانواده رنج کشیده، بنشانیم.

تنور دلهای مهربانتان همواره گرم که دل عزیزان خوب خدا را با عشق و بخشندگی این گونه گرم و امیدوار نمودید…. پروردگارا یاریمان کن تا همواره طلب یاری بندگان نیازمندت را با روی باز و قلبی گشوده پذیرا بوده و نعماتی را که از پیش به وفور نزد تک تک ما به امانت گزارده ای،با تمام دل و مهر و شوق فراوان با آن عزیزان، سهیم شویم. الهی! حلاوت و شیرینی لبخند آن خوبان راکه آینه لبخند رضایت توست، نصیب و روزی مان گردان !

آمییییین🙏

مهرریزان ۳۱۰
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم مریم جنانی whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲ آقای حسین نصراللهی کیا telegram ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای تدبیر. بینام whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ خانم ساریخانی(پسر.پدر و مادر گرامی ایشان) whatsup ۳۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای تدبیر(آقایان احمد و شاهین احمدی) whatsup ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶ خانم اشرف خیرخواه.بی نام telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم اشرف خیرخواه. telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۸ آقای حامد نصراللهی کیا telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ آقای خونساری telegram ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای سبزیان telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم تباکوکار telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای امیر حسین کاظمی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای درویشان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم شعبان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم نسرین علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۶ خانم سهیلا علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ سوسن علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ بومگردی داروک telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۹ آقای دکتر روزرخ telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم پرموز telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم توسلی telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ خانم ثمره مناقبی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۳ خانم هایدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ آقای ذاکری telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای بیژن ابطحی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم ژاله وفا telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم جعفری telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
۲۸ آقای علیدوستی(پدر و مادر مرحوم) whatsup ۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۹ آقای سعید درویشان whatsup ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم جابرانصاری(به نیت مادرشان) whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ آقای سعادت(پسر عزیزشان) whatsup ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۲ آقای احمد بهرامی whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ حاجیه خانم مریم احمدی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۴ بی نام(خانم کرلو) telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۵ بی نام(خانم کرلو) telegram ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم مرجان کتابی telegram ۱۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰
۳۷ آقای مناقبی telegram ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم شیرین whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم مهسا فرزانه telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم اباذری whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم ایلخان whatsup ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم مرجان استاد telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم مینا اسماعیلیان whatsup ۱۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم ثمین صدر whatsup ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ آقای جم زاد whatsup ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ خانم مژگان فامیلیان telegram ۷ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
۴۷ خانم فرزانه گنجیان telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ خانم بهجانی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ آقای حمید پوستی telegram ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ آقای دکتر عبدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۸۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۹۵,۲۵۰,۰۰۰ ۲۹۵,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۲۹۵,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۲۹۵,۲۵۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۳۰۹- کمک به بازسازی خانه تخریب شده

موضوع: کمک به بازسازی خانه تخریب شده در اثر آتش سوزی یک خانواده نیازمند


مورخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶


شرح مددجویی:

آقای “خ” با چهار فرزند در روستایی در اطراف شهرستان لنگرود در یک خانه روستایی محقر زندگی میکنند. این پدر زحمتکش با کارگری در زمینهای کشاورزی و فروش شیر دو عدد گاو که با گرفتن وام از کمیته امداد خریداری کرده بود به سختی بار خانواده اش را به دوش می کشید. در هفته اول سال وقتی در منزل نبودند.،متاسفانه در اثر اتصال سیمهای برق ، دچار حادثه آتش سوزی شده و کل خانه و وسایل و گاوها در شعله های آتش می سوزند. اکنون این خانواده در خانه یکی از همسایگان ساکن بوده و با کمک مردم روستا زندگی میکنند و برای بازسازی خانه، خرید وسایل و حداقل یک گاو برای امرار معاش نیازمند کمک و یاری هستند.

در مهرریزان امشب نیت میکنیم با مدد حضرت حق و هم یاری شما یاوران همیشه مهربان ، در کمک به هزینه بازسازی منزل این خانواده بی پناه سهیم بوده و در این آخرین روزهای ماه رمضان و بهار مهربانی ها، مهر قلبهایمان را بر دلهای شکسته این عزیزان خوب خدا تابانده و اندکی زخمهای دلشان را التیام بخشیم. باشد که خداوند در این مسیر سبز و زیبای مهرورزی ، یار و یاورمان باشد.

گزارش مددجویی:🔴

همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

به شکرانه خداوند و برکت وجود شما همراهان عزیز مبلغ “سی و دو میلیون و صد و پنجاه هزار تومان ” جمع آوری گردید که سی و پنج میلیون جهت هزینه های بازسازی منزل در وجه پدر خانواده واریز گردید . شایان ذکر می باشد که با توجه به سوختن اسفناک دو عدد گاو که کمک هزینه این خانواده بودند.هزینه خرید یک راس گاو توسط یکی از یاوران بزرگار خانواده مهرریزان تقبل گردید.

سپاس از تک تک شما عزیزانی که با قلبهای پر عطوفت تان همراه ما شدید تا بذر شادی و امید را در دل این خانواده دل سوخته ، بنشانیم. تنور دلهای مهربانتان همواره گرم که دل عزیزان خوب خدا را با عشق و بخشندگی این گونه گرم و امیدوار نمودید….

پروردگارا یاریمان کن تا همواره طلب یاری بندگان نیازمندت را با روی باز و قلبی گشوده پذیرا بوده و نعماتی را که از پیش به وفور نزد تک تک ما به امانت گزارده ای،با تمام دل و مهر و شوق فراوان با آن عزیزان، سهیم شویم. الهی! حلاوت و شیرینی لبخند آن خوبان راکه آینه لبخند رضایت توست، نصیب و روزی مان گردان !

آمییییین

مهرریزان ۳۰۹
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم مریم جنانی(مرحوم علی جنانی) whatsup ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای حسین نصراللهی کیا(مرحوم علی جنانی) telegram ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای تدبیر. پسرخاله های عزیز آقایان احمدوشاهین whatsup ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای تدبیر دختر خاله عزیز خانم سیمین ساریخانی whatsup ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم اشرف خیرخواه.بی نام telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۶ خانم اشرف خیرخواه. telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم هایدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۸ بی نام(خانم کرلو) telegram ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۹ آقای خونساری telegram ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای مناقبی telegram ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای حامد نصراللهی کیا(مرحوم علی جنانی) telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای سبزیان telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم تباکوکار telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای حامد نصراللهی کیا telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای امیر حسین کاظمی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای درویشان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم شعبان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم نسرین علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۹ خانم سهیلا علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ سوسن علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ بومگردی داروک telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۲ آقای دکتر روزرخ telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای تدبیر (بینام) whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم مینا اسماعیلیان whatsup ۱۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۵ خانم فرشته کاظم telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم پرموز telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای سعادت whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم مرجان استاد telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم ثمره مناقبی telegram ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ آقای ذاکری telegram ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم مریم نوری whatsup ۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۲ حاجیه خانم مریم احمدی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۳ خانم فریبا احمدی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم مرجان کتابی telegram ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ بی نام(خانم کرلو) telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۶ آقای یراقی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم دخی سهرابی telegram ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای تقی زاده telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم فیروزه کاظمی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم سیمین ساریخانی(پسرمرحومشان و پدر ومادر و خاله ها) whatsup ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم مژگان فامیلیان whatsup ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۲ آقای علیدوستی(پدرومادرمرحوم) whatsup ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای احمد بهرامی whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای حسین نژاد telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۵ آقای تقی زاده telegram ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۴۶ خانم زاله وفا telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۷ آقای ابطحی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۸ آقای سعید درویشان whatsup ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ آقای دکتر عبدی whatsup ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۹۹ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۷۴,۷۵۰,۰۰۰ ۳۷۴,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۳۷۴,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۳۷۴,۷۵۰,۰۰۰ ۰

کمک هزینه درمانی جهت دختری ۱۱ ساله

هیژا مبتلا به بیماری تالاسمی و اهل سنندج می باشد. این کودک نیاز به پیوند مغز استخوان دارد و جهت تکمیل کارهای پیوند باید آزمایش HLA انجام دهد. پدرش در سنندج دست فروش میوه است و از این طریق امرار معاش می کنند. این خانواده مستأجر هستند و وسیله نقلیه ندارند. با مهر و همراهی خیرین بزرگوار دست در دست این خانواده عزیز دادیم تا در مسیر درمان تنها فرزندشان در کنار آنها باشیم. سلامت و سعادتمند باشید🌻

مهرریزان شماره ۳۰۸- کمک به رهن منزل

موضوع: کمک به رهن منزل برای پدر و مادری جوان بیمار با دو دختر کوچک


مورخ: ۱۴۰۲/۰۱/۱۹


شرح مددجویی:

📣آقای ” م” پدری ۳۵ سالا که کارگر ساختمانی بوده و دوسال پیش دراثر سقوط از داربست از ناحیه کمر به شدت آسیب دیده و با وجود انجام چند جراحی ناموفق ،اکنون زمینگیر می باشد. مادر خانواده هم که بطور مادرزادی دست راستش دچار مشکل بوده که با این وجود جهت تامین هزینه خانواده و درمان همسر جوان زمینگیرش ، به کار نظافت منازل می پرداخت ولی متاسفانه چند ماهیست که دراثر فشارهای زندگی دچار سکته مغزی و لمس شدن دست شده و قادر بکار نمی باشد. این زوج رنج کشیده دارای دو دختر ۱۱ و ۴ ساله بوده و در یک خانه استیجاری در منطقه قلعه حسن خان به قیمت شصت میلیون ودیعه ماهی دو میلیون اجاره زندگی می کنند ولی متاسفانه چند ماهست که قادر به پرداخت اجاره نبوده و صاحب خانه تا آخر ماه فرصت تخلیه منزل به آنها داده است.

🌠 در مهرریزان امشب قصد داریم به یاری حق و همدلی و همراهی شما یاوران همیشه مهربان کمک به اضافه رهن منزل برای این خانواده بی پناه را تقبل نماییم. تا ایمان پیدا کنند ، هنوز انسانهایی هستند که دلهای مهربانشان جاری کننده عشق حق و دغدغه شان مرهم نهادن بر دلهای دردمند همنوعانشان هست و دستان یاریگرشان، دستان خداوند برای دستگیری از بندگان خوب خدا ست …

گزارش مددجویی:

🔴 همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۳۰۸ مبلغ ” سی میلیون و چهارصد هزار تومان “جمع آوری گردید که جهت اضافه رهن منزل این خانواده پر درد و رنج به صاحبخانه پرداخت گردید.لازم بذکر است که بیست میلیون هم توسط یکی از خیرین بزرگوار پرداخت گردیده و این خانواده در همان منزل با قرارداد جدید به قیمت ۹۰ میلیون رهن کامل، جابجا نشدند. سپاس از تک تک شما عزیزانی که دستان مهربانتان را در دستان ما گزارده تا بذر شادی و ارامش و امید را در دل این پدر و مادر رنج کشیده و دختران دلبندش بنشانیم و اندکی به ادامه بودن در سختیهای زندگی دلگرمشان نماییم.

مهرریزان ۳۰۸
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم مریم پناهی telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای حسین نصراللهی کیا(مرحوم علی جنانی) telegram ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای تدبیر.خانم سیمین ساریخانی(دخترخاله عزیز) whatsup ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای تدبیر.آقایان احمد وشاهین احمدی (پسرخاله های عزیز) telegram ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم اشرف خیرخواه.بی نام telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۶ خانم اشرف خیرخواه. telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۷ بی نام(خانم کرلو) telegram ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۸ آقای سبزیان telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۹ خانم تباکوکار telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای امیر حسین کاظمی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای درویشان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم شعبان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم نسرین علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۴ خانم سهیلا علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۵ سوسن علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۶ بومگردی داروک telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ آقای دکتر روزرخ telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم پرموز telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم وفا (هامبورگ) telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم ثمره مناقبی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ آقای تدبیر(بی نام) telegram ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای یراقی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای یراقی(دوستان) telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۴ شادی روح حاج سید حسین مینای هاشمی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای حمید پوستی telegram ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم اسماعیلیان whatsup ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم سهرابی(مرحوم علی جنانی) whatsup ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۸ آقای علیدوستی(پدر و مادر مرحوم) whatsup ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۹ آقای سعادت whatsup ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم عزیزی whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم هایدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم فرشته کاظمی telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۳ آقای مناقبی telegram ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای ذاکری telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم اباذری telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ بی نام(خانم کرلو) telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۷ خانم مرجان کتابی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم نیر نوری telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم مسعوده ایلخان whatsup ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای احمد بهرامی whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۴۱ آقای سعید درویشان whatsup ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم پاک ضمیر telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم فیروزه کاظمی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای دکتر عبدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰