کمک هزینه درمانی جهت خانمی نیازمند

🍃عشق سرمایه هر انسان است🍃

خانم”ن” سالهاست که تنها زندگی می کند، پشتوانه مالی ندارد و به سختی روزگار میگذراند.
چندی پیش نسبت به امور درمانی خود جهت کارهای دندانپزشکی اعلام نیاز نمود.

با مهر و همراهی خیرین بزرگوار بنیاد خیریه نیکوکاران مفید دست در دست این خانم دادیم تا در مسیر درمان کنار او باشیم.

مهرریزان شماره ۲۹۶- کمک به تأمین هزینه پروتز پا برای مادری نیازمند با سه دختر بی پناه

موضوع: کمک به تأمین هزینه پروتز پا برای مادری نیازمند با سه دختر بی پناه


مورخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۴


شرح مددجویی:

⏪ خانم «م» مادری ۳۹ ساله در یک اتاق محقر استیجاری واقع در پیشوای ورامین با سه دختر بی پناهش به سختی روزگار می گذراند.
پدر خانواده دچار اعتیاد شدید بوده و خانواده بی پناهش را رها نموده است.
مادر خانواده که با زباله گردی خرج فرزندانش را تامین میکرده ، در اثر دیابت و عدم استطاعت مالی در درمان ،پای راستش را از قسمت بالای زانو از دست داده و قادر به کار و پرداخت اجاره نمی باشد.
متاسفانه پول ودیعه هم بابت اجاره های معوقه از بین رفته و صاحبخانه به این مادر دردمند و سه دختر بی پناهش ، در این شرایط سخت و سرمای زمستان تا آخر ماه فرصت برای تخلیه داده است.

💢 درمهرریزان امشب تصمیم داریم به مدد پروردگار و یاری شما بزرگواران، هزینه ساخت پروتز پای این مادر عزیز را تقبل نموده و دل شکسته و پر درد از جور روزگارش را ، اندکی گرم و امیدوار نموده و با یاری حق ، آرزوی دختر کوچکش که داشتن پا برای مادر مهربانش بیان شده است، را برآورده نماییم.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه کند.

🔴 به اطلاع می رساند از این هفته بعلت بررسی
دقیق تر ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

مهرریزان ۲۹۶
ردیف نام بانی سهم  مبلغ هر سهم  تقبل شده  واریز شده
۱ خانم محبوبه حیدری telegram ۴           ۲۵۰,۰۰۰                     ۱,۰۰۰,۰۰۰                       ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای مهدی رحمانیان telegram ۶۰           ۲۵۰,۰۰۰                   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                    ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ خانم ثمره مناقبی telegram ۱           ۲۵۰,۰۰۰                         ۲۵۰,۰۰۰                          ۲۵۰,۰۰۰
۴ آقای خونساری telegram ۱۰۰           ۲۵۰,۰۰۰                   ۲۵,۰۰۰,۰۰۰                    ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم فریبا احمدی telegram ۱۲           ۲۵۰,۰۰۰                     ۳,۰۰۰,۰۰۰                       ۳,۰۰۰,۰۰۰
۶ خانم مرجان کتابی telegram ۱۰           ۲۵۰,۰۰۰                     ۲,۵۰۰,۰۰۰                       ۲,۵۰۰,۰۰۰
۷ آقای کیان حسینی telegram ۱۰           ۲۵۰,۰۰۰                     ۲,۵۰۰,۰۰۰                       ۲,۵۰۰,۰۰۰
۸ آقای حسین نصراللهی کیا telegram ۶۰           ۲۵۰,۰۰۰                   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                    ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۹ خانم مرجان استاد telegram ۴           ۲۵۰,۰۰۰                     ۱,۰۰۰,۰۰۰                       ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای حسین نژاد telegram ۲۰           ۲۵۰,۰۰۰                     ۵,۰۰۰,۰۰۰                       ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای حامد نصراللهی(مادربزرگ مرحوم) telegram ۲۰           ۲۵۰,۰۰۰                     ۵,۰۰۰,۰۰۰                       ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم شیرین طاهری telegram ۲۰           ۲۵۰,۰۰۰                     ۵,۰۰۰,۰۰۰                       ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای خیرخواه telegram ۲۰۰           ۲۵۰,۰۰۰                   ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                    ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای علیرضا تهرانی کیان telegram ۲۰۰           ۲۵۰,۰۰۰                   ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                    ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای رضا یراقی telegram ۲۰           ۲۵۰,۰۰۰                     ۵,۰۰۰,۰۰۰                       ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ خانم شهناز پرموز telegram ۲           ۲۵۰,۰۰۰                         ۵۰۰,۰۰۰                          ۵۰۰,۰۰۰
۱۷ آقای محمد جواد ذاکری telegram ۲۰           ۲۵۰,۰۰۰                     ۵,۰۰۰,۰۰۰                       ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ مرحوم سید حسین مینای هاشمی telegram ۶۰           ۲۵۰,۰۰۰                   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰                    ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم شراره پاک ضمیر telegram ۴           ۲۵۰,۰۰۰                     ۱,۰۰۰,۰۰۰                       ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم اشرف خیر خواه(بی نام) telegram ۲۵           ۲۵۰,۰۰۰                     ۶,۲۵۰,۰۰۰                       ۶,۲۵۰,۰۰۰
۲۱ خانم اشرف خیرخواه telegram ۵           ۲۵۰,۰۰۰                     ۱,۲۵۰,۰۰۰                       ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۲ آقای ابطحی telegram ۱۰           ۲۵۰,۰۰۰                     ۲,۵۰۰,۰۰۰                       ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم مریم جنانی whatsApp ۱۰           ۲۵۰,۰۰۰                     ۲,۵۰۰,۰۰۰                       ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم مریم جنانی(مادر مرحوم) whatsApp ۴۰           ۲۵۰,۰۰۰                   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                    ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای مناقبی whatsApp ۴۰           ۲۵۰,۰۰۰                   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                    ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ آقای سعید درویشان whatsApp ۲۰           ۲۵۰,۰۰۰                     ۵,۰۰۰,۰۰۰                       ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ مرحوم محمد ثمین ضویی(آقای وحید ضویی) whatsApp ۲۰۰           ۲۵۰,۰۰۰                   ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                    ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم مینا اسماعیلیان whatsApp ۱۴           ۲۵۰,۰۰۰                     ۳,۵۰۰,۰۰۰                       ۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۹ آقای محمد تدبیر( بی نام) telegram ۴۰           ۲۵۰,۰۰۰                   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                    ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ آقای محمد تدبیر(مرحوم حاج اصغر احمدی، مرحومین راضیه و هما مظفریان) telegram ۲۰۰           ۲۵۰,۰۰۰                   ۵۰,۰۰۰,۰۰۰                    ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم ناهید عزیزی whatsApp ۴۰           ۲۵۰,۰۰۰                   ۱۰,۰۰۰,۰۰۰                    ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ آقای سبزیان telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم تباکوکار telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم نسرین علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۵ خانم سهیلا علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۶ خانم سوسن علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۷ بومگردی داروک telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۸ آقای دکتر روزرخ telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای ریاحی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۰ آقای درویشان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم شعبان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم پورکاظمی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای امیر حسین کاظمی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای دکتر عبدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ آقای حمید پوستی telegram ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ آقای تقی زاده telegram ۲           ۲۵۰,۰۰۰                         ۵۰۰,۰۰۰                          ۵۰۰,۰۰۰
۴۷ خانم ماندانا شیرزاد(مرحوم مادر بزرگوارشان) whatsApp ۱۲۰           ۲۵۰,۰۰۰                   ۳۰,۰۰۰,۰۰۰                    ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ آقای علیرضا بیدآبادی telegram ۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰                       ۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۹ آقای علیدوستی(پدر و مادر مرحوم) whatsApp ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ خانم مهسا فرزانه telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰                       ۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱ خانم توسلی telegram ۱           ۲۵۰,۰۰۰                         ۲۵۰,۰۰۰                                        –
۱۶۸۲           ۲۵۰,۰۰۰                ۴۲۰,۵۰۰,۰۰۰                  ۴۱۷,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه        ۴۱۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال
مبلغ تقبل شده تا این لحظه        ۴۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال

گزارش تکمیلی مهرریزان ۲۷۴ کمک به ساخت یک خانه کوچک در روستای قلعه سین ورامین برای مادری با سه فرزند یتیم

🍃عشق سرمایه هر انسان است🍃

خانم “م” مادری ۳۸ ساله دارای دو دختر ۱۸ و ۱۲ و یک پسر ۱۵ ساله است که مدت ده سال است همسرش را از دست داده و با کار در زمین های کشاورزی اطراف ورامین خرج سه فررند یتیمش را تامین می کند.
این خانواده در یک اتاق سرایداری در باغی در روستای قلعه سین ورامین به قیمت ده میلیون ودیعه ماهی یک میلیون و دویست زندگی میکردند.
این اتاق فاقد حمام و آشپزخانه بوده و همچنین کف اتاق نمدار و برای این خانم با دردهای استخوانی‌ و دختر بزرگش که مشکل کلیوی دارد، قابل سکونت نبود.
با توجه به شرایط نامساعد زندگی این مادر و سه فرزند یتیمش، قطعه زمینی کوچک توسط فردی خیر در همان روستا به این خانواده اهدا گردید.
با مهر و همراهی خیرین بزرگوار مهرریزان مفید یک اتاق، سرویس بهداشتی و حمام برای آنها ساخته شد و به این خانواده عزیز تحویل داده شد.

مهرریزان شماره ۲۹۵- کمک به ساخت یک خانه کوچک در روستای ورزنه

موضوع: کمک به ساخت یک خانه کوچک در روستای ورزنه برای خانواده ای با پدر ازکار افتاده و سه فرزند که یک دختر هم بیمار و زمینگیر می باشد.


مورخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۷


شرح مددجویی:

📣 آقای “م” ۵۲ ساله کارگر روزمزد ساختمانی که هشت سال پیش در اثر سقوط از داربست به شدت آسیب دیده و با وجود دوبار جراحی ستون فقرات و لگن قادر بکار نمی باشد،پسر ۱۸ ساله که نان آور خانواده بوده ودر جوشکاری متاسفانه از ناحیه چشم اسیب جدی دیده و فعلا بیکار میباشد.یکی از دختران هم مبتلا به ام اس پیشرفته و زمینگیر است.
مادر با کار در زمینهای کشاورزی خرج خانواده را به سختی میگذراند.
این خانواده در یک خانه بسیار نامساعد بطور موقت زندگی میکردند که متاسفانه صاحب خانه به خاطر تخریب خانه انها را جواب کرده است.

با توجه به شرایط نامساعد زندگی این خانواده، قطعه زمینی کوچک توسط فردی خیر در همان روستا به این خانواده اهدا گردیده و باید یک اتاق و سرویس بهداشتی ساده برای انها ساخته شود تا در انجا سا‌کن شوند.

هزینه ساخت یک اتاق ساده و سرویس بهداشتی حدود” هشتاد میلیون تومان” می باشد.

🌠 در مهرریزان امشب نیت میکنیم با یاری خداوند و همدلی و همراهی شما یاوران همیشه مهربان، مبلغ
“سی میلیون تومان ” جهت کمک به ساخت خانه برای این خانواده دردمند را تقبل نماییم.
تا ایمان پیدا کنند ، هنوز مهربانانی هستند که جاری کننده عشق و خیر و برکت پروردگار ، در هستی و بین بندگانش ،می باشند.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

گزارش مددجویی:

🔴 همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۹۵ مبلغ ” سی میلیون و سیصد هزار تومان “جمع آوری گردید که جهت ساخت اتاقی کوچکی برای این خانواده نیازمند در زمین اهدایی خیر مهربانی سهیم گردیدیم.
لازم بذکر است که مابقی مبلغ با کمک خیرین بزرگوار جمع آوری گردیده است .

از تمام عزیزانی که با قلبهای مهربان و گشوده و دستهای سخاوتمند همراهمان شدند تا به مدد الطاف حق ،این خانواده پس از سالها تحمل رنج بی خانمانی، صاحب خانه شده و به آرامش برسند، قدردان و سپاسگزاریم .

الهی این خانواده هر نفس آرامی که در این خانه امن میکشند و هر لبخندی که بر کنج صورتهای رنجورشان نقش میبندد….
برکت و شادی و آرامشش، برای تک تک عزیزان سهیم در این امر نیک ،جاری و دعای این خانواده تا ابد الاباد بدرقه زندگانیشان باشد.

مهرریزان ۲۹۵
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم مریم جنانی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲ آقای حسین نصراللهی کیا telegram ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای تدبیر. بینام telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ خانم نغمه فرزانگان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۵ مرحوم آقای اصغر احمدی وخانمها راضیه و هما مظفریان telegram ۲۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ خانم اشرف خیرخواه.بی نام telegram ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۷ خانم اشرف خیرخواه telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۸ آقای ابطحی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ آقای خونساری telegram ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم طاهری telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای حامد نصراللهی (مادربزرگ مرحوم) telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم مرجان استاد telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم نسیم فرزانگان telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای سبزیان telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم تباکوکار telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای امیر حسین کاظمی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ آقای درویشان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم شعبان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم پورکاظمی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم نسرین علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ خانم سهیلا علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۲ سوسن علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۳ بومگردی داروک telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۴ آقای دکتر روزرخ telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای ریاحی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۶ خانم پاک ضمیر telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم توسلی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۸ خانم پرموز telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۹ آقای مهدی رحمانیان telegram ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم مرجان کتابی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم ثمره مناقبی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۲ آقای یراقی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ آقای ذاکری telegram ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای مهدی شاطری telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم هایدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم ناهید نوری telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ آقای مناقبی telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم ایلخان whatsup ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ اقای علی جمالی telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای ذاکری telegram ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم بهجانی telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم ثمین صدر telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم بهجانی telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای علیدوستی whatsup ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۴۵ آقای سعید درویشان whatsup ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ آقای ضویی whatsup ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ آقای حمید پوستی telegram ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ خانم توسلی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۹ آقای حسین نژاد telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۰ آقای متحدان whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱ آقای دکتر عبدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۲۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰

تأمین هزینه خرید آبگرمکن جهت خانواده ای نیازمند در شهرستان بجنورد- استان خراسان شمالی

🍃عشق سرمایه هر انسان‌ است🍃

خانم باغچقی با سه فرزندش در حومه شهرستان بجنورد ساکن هستند.
نزدیک به پنج سال است که همسر ایشان متواری شده است و با کمک های مردمی روزگار می گذرانند.
چندی پیش با همت اهالی محل زندگیشان یک باب حمام برای این خانواده احداث گردید ولی کمک ها به اندازه خرید آبگرمکن کافی نبود.

خانواده باغچقی با توجه به سرما و مشکلات ناشی از فقدان آبگرمکن نسبت به تهیه آن اعلام نیاز نمودند که با مهر و همراهی خیرین بزرگوار و بنیاد خیریه نیکوکاران مفید تهیه و اهدا گردید.

مهرریزان شماره ۲۹۴- کمک به پرداخت اجاره های معوقه و خرید یک یخچال و تلویزیون

موضوع: کمک به پرداخت اجاره های معوقه و خرید یک یخچال و تلویزیون برای مادری بیمار با دو دختر یتیم


مورخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰


شرح مددجویی:

خانم” م” مادری با دو دختر ۱۴ و ۱۶ که در یک آپارتمان ۴۰ متری استیجاری در اطراف شهریار به قیمت پنجاه میلیون ماهی هشتصد هزار تومان زندگی میکنند.
این مادر رنج کشیده که سالهلست همسرش را در اثر سانحه برق گرفتگی از دست داده با کار نظافت منازل به سختی خرج فررندانش را میگذراند.
متاسفانه در اثر ابتلا به دیابت پیشرفته و تیروئید و بیماری اعصاب ، دارای اضافه وزن بسیار زیاد بوده و قادر به کار نمی باشد.
و چند ماه است که قادر به پرداخت اجاره نبوده و مقداری از پول ودیعه که بعنوان قرض الحسنه به او داده شده بابت اجاره های معوقه از بین رفته است.
همچنین یخچال دست دومی که به او داده شده دیگر قابل تعمیر نبوده و در حال حاضر نیاز به یک یخچال دارد.
صمن این که ارزوی او و دختران معضومش داشتن یک تلویزیون کوچک می باشد که شاید اندکی سرگرم شده و از فکر بی مهری های روزگار فارغ گردند.

🌠 در مهرریزان امشب قصد داریم به یاری خداوند و همدلی و همراهی شما یاوران همیشه مهربان، “مبلغ بیست و پنج میلیون تومان” بابت
ده ماه اجاره معوقه و خرید یک یخچال و تلویزیون کوچک را تقبل نماییم تا لبخندی بر لبان این مادر رنج کشیده و دو دختر بی پناهش بنشانیم.
امید داریم به مدد عنایات حق بتوانیم اندکی از آلام و رنجهای این عزیزان خوب خدا کاسته تا ایمان پیدا کنند ، هنوز مهربانانی هستند که همانا دستهای پربرکتشان دستان خداوند است.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

گزارش مددجویی:

🔴 همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۹۴ مبلغ ” سی و شش میلیون و صد و پنجاه هزار تومان “جمع آوری که جهت پرداخت ده ماه اجاره ، پرداخت بدهی به کاسبهای محل برای خرید مایحتاج ضروری و خرید یک عدد یخچال امرسان پرداخت گردید .
شایان ذکر می باشد یک عدد تلویزیون ۳۲ اینچ سونی توسط یکی از خیرین بزرگوار تقبل و یخچال و تلویزیون بعنوان هدیه روز مادر از طرف خانواده مهربان مهرریزان ، به این مادر رنج کشیده اهدا گردید.

سپاس از تک تک شما عزیزانی که دستان مهربانتان را در دستان ما گزارده تا بذر شادی و ارامش و امید را در دل این مادر رنج کشیده و فرزندان دلبندش بنشانیم و در سختی ها و بی پناهی های زندگی ،به مقداری هر چند کوچک پشت و پناهشان گردیم و در دل سردی های روزگار دلگرمشان نماییم.

پروردگارا
یاریمان کن تا همواره
طلب یاری بندگان نیازمندت را
با روی باز و قلبی گشوده پذیرا بوده و نعماتی را که از پیش به وفور نزد تک تک ما به امانت گزارده ای،با تمام دل و مهر و شوق فراوان با آن عزیزان، سهیم شویم.
الهی! حلاوت و شیرینی لبخند آن خوبان راکه آینه لبخند رضایت توست، نصیب و روزی مان گردان !

آمییییین🙏

مهرریزان ۲۹۴
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم مریم جنانی whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲ آقای حسین نصراللهی کیا telegram ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای تدبیر. بینام telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای تدبیر .مرحوم احمدی ومرحومه خانمهای راضیه وهمای مظفریان telegram ۴۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم اشرف خیرخواه.بی نام telegram ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۶ خانم اشرف خیرخواه. telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۷ آقای صادق ابطحی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۸ خانم نغمه فرزانگان telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۹ آقای خونساری telegram ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای مناقبی telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم حشمت سنایی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای سبزیان telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم تباکوکار telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای حامد نصراللهی کیا (مادر بزرگ مرحوم) telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای امیر حسین کاظمی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای درویشان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم شعبان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم نسرین علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۹ خانم سهیلا علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ سوسن علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ بومگردی داروک telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۲ آقای دکتر روزرخ telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای ریاحی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۴ خانم مینا اسماعیلیان whatsup ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ خانم طاهری telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم پرموز telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای رحمانیان telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم مرجان استاد telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم ثمره مناقبی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۰ آقای حسین نژاد telegram ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم ثمین صدر telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم پاک ضمیر telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ آقای مهندس ضیا متحدان telegram ۱۰۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم فریبا احمدی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۵ آقای همتی telegram ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم مرجان کتابی telegram ۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم توسلی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۸ آقای یراقی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای تقی زاده telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای علیدوستی(پدرومادر مرحوم) whatsup ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم ناهید عزیزی whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ شادی روح مرحوم آقای اصغر احمدی وخانمها مرحومه راضیه و هما مظفریان telegram ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم ایلخان whatsup ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای سعید درویشان whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم بهین حدادی telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ آقای دکتر عبدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۴۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۶۱,۲۵۰,۰۰۰ ۳۶۱,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۳۶۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۳۶۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰

کمک هزینه درمانی جهت پسری ۸ ساله

سام مبتلا به بیماری آنمی فانکونی یا کم خونی فانکونی می باشد و در حال حاضر مراحل قبل از پیوند مغز استخوان را طی می کند.

او تنها فرزند خانواده است و پدرش در یک کفش فروشی مشغول به کار است و درآمد اندکی دارد.

این خانواده در شهر ری مستاجر هستند و هزینه های درمان فرزندشان از توان مالی آنها خارج است.

با مهر همیشگی شما عزیزان و به همت بنیاد خیریه نیکوکاران مفید بخشی از هزینه های درمان سام جهت انجام آزمایشات تقبل گردید.

سلامت و سعادتمند باشید🍃

اهدای یک بخاری ایستاده بزرگ به موسسه کودکان کار

🍃عشق سرمایه هر انسان است🍃

موسسه کودکان کار، موسسه ای مردم نهاد است که ۸۰ کودک پسر بی سرپرست را نگهداری می کند.
چندی پیش نسبت به تهیه یک دستگاه بخاری ایستاده بزرگ در سالن مرکز اعلام نیاز نمودند.

با مهر و همراهی خیر بزرگوار جناب آقای محمد تدبیر که همواره همراه بنیاد خیریه نیکوکاران مفید هستند، این بخاری ایستاده تهیه و اهدا گردید.
باسپاس فراوان‌ از جناب آقای تدبیر که در این روزهای سرد، گرمابخش دستان سرد این کودکان بودند.

مهرریزان شماره ۲۹۲,۲۹۳- اهدای سبدهای مهربانی آذوقه شب یلدا

موضوع: اهدای سبدهای مهربانی آذوقه شب یلدا برای خانواده های نیازمند (پویش یک دقیقه مهربان تر)


مورخ: ۱۴۰۱/۰۹/۲۶


شرح مددجویی:

در این واپسین روزهای زیبای پاییزی ، در حالی که ما به رسم وسنت پیشینیان نیک سیرتمان به استقبال یلدای مهربان و جشن پیروزی نور بر ظلمت، به اندازه یک دقیقه بیشتر در بلندترین شب سال می رویم،

در گوشه گوشه شهرمان خانواده های بسیاری هستند که در ابتدایی ترین مایحتاج زندگی شان درمانده شده و درحسرت یک وعده غذای کامل و شکم سیر برای خود و فرزندانشان هستند.

📣 در مهرریزان امشب ما هم “یلدا” را بهانه ای قرار دادیم تا با پویش “یک دقیقه مهربان تر ” با خرید سبدهای مهربانی، مهر وعشق قلبهای شما یاران همیشه مهربان را که قطره ای از دریای بیکران عشق و محبت الهیست بر سر سفره های یلدای هموطنان نیازمندمان جاری نموده و شادی هایمان را با این عزیزان سهیم شویم تا هزاران بار افزون گردد این چرخه مهر و برکت و نور و نیکی و خرد و شادمانی در هستی بیکران…

هر سبد مهربانی به مبلغ حدود ۸۵۰ هزار تومان و شامل اقلام زیر می باشد:
برنج یک بسته پنج کیلویی
حبوبات شامل عدس،لوبیا،نخود
روغن ۱.۵ لیتری
قند و شکر و چای یک بسته
ماکارونی دوبسته
سویا یک بسته
و دو نوع میوه فصل و شکلات جهت سفره یلدا

❤️ هر چقدر مهربانیم، امشب یک دقیقه مهربانتر باشیم. ❤️

با دلی لبریز از شوق و مهر برای تک تک عزیزان نیک سرشت خانواده مهرریزان و همه مردمان سرزمینمان ، یلدایی پرمهر سرشار از نور و شور و سعادت و عافیت و حس ناب مهربانی حتی به اندازه یک دقیقه بیشتر آرزومندیم.

گزارش مهرریزان شماره ۲۹۲ و ۲۹۳
❇️ تهیه سبدهای مهربانی مواد غذایی برای خانواده های نیازمند در پویش یک دقیقه مهربانتر

📣 به شکرانه خداوند و برکت قلبهای مهربان شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۹۲ و ۲۹۳ در پویش یک دقیقه مهربانتر مجموعا مبلغ ” هشتاد و سه میلیو تومان “جمع آوری گردید.
که تعداد صد عدد بسته مهربانی خریداری و در حال توزیع در مناطق اطراف تهران و روطتاهای محروم مهاباد، مریوان،سنندج و کرمان می باشد.

🔸گزارش های تکمیلی از ارسال و پخش سبدهای مهربانی اهدایی خانواده مهربان مهرریزان به بهانه شب یلدا به هم وطنان نبازمندمان،متعاقبا خدمت شما سروران گرامی تقدیم میگردد.

سپاس از تک تک شما عزیزانی که دستان مهربانتان را در دستان ما گزارده تا در این روزهای سرد و سخت جانفرسا ،مهر قلبتان را با این خانواده های نیازمند و فرزندان یتیم سهیم شده و سفره های خالی انان را اندکی با طعام های پاک پرکرده و دلهای ناامیدشان را با مهر و شادی و امید به زنده بودن انسانیت و معرفت و محبت پر میکنید.

۲۹۲
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم نغمه فرزانگان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲ آقای حسین نصراللهی کیا telegram ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای تدبیر.مرحوم آقای احمدی و خانم ها راضیه و هما مظفریان telegram ۴۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ خانم مهسا کاظمینی از امریکا telegram ۴۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای تدبیر . بی نام telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ خانم اشرف خیرخواه.بی نام telegram ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۷ خانم اشرف خیرخواه telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۸ آقای ابطحی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ آقای خوانساری telegram ۳۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم طاهری telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای حامد نصراللهی (مادربزرگ مرحوم) telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم مرجان استاد telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای خیرخواه telegram ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای سبزیان telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم تباکوکار telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای امیر حسین کاظمی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ آقای درویشان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم شعبان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم گیتی نوری منظر ( پدر مرحوم نوری منظر) telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم نسرین علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ خانم سهیلا علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۲ سوسن علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۳ بومگردی داروک telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۴ آقای دکتر روزرخ telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای ریاحی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۶ خانم مریم نوری منظر whatsup ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم پرموز telegram ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۲۸ آقای مهدی رحمانیان telegram ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم مرجان کتابی telegram ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم ثمره مناقبی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۱ آقای یراقی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ آقای تقی زاده telegram ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۳۳ خانم مریم جنانی whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم هایدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم مسعوده ایلخان whatsup ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای مناقبی telegram ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم نگین شایسته telegram ۱۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم ثمین صدر telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای علیدوستی whatsup ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۴۰ خانم پورکاظمی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم ناهید عزیزی whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ آقای ضیاء متحدان telegram ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای دکتر عبدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۱۷۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۵۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۵۴۳,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۲۹۳
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم نغمه فرزانگان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲ آقای حسین نصراللهی کیا telegram ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای تدبیر.مرحوم آقای احمدی و خانم ها راضیه و هما مظفریان telegram ۴۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ خانم توسلی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۵ آقای تدبیر . بی نام telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ خانم اشرف خیرخواه.بی نام telegram ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۷ خانم اشرف خیرخواه telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۸ آقای ابطحی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ آقای خوانساری telegram ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم طاهری telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای حامد نصراللهی (مادربزرگ مرحوم) telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم مرجان استاد telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم حوریه نصراللهی کیا(پدر و مادر عزیز مرحوم) telegram ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای سبزیان telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم تباکوکار telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای امیر حسین کاظمی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ آقای درویشان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم شعبان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم نسرین علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ خانم سهیلا علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ سوسن علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۲ بومگردی داروک telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۳ آقای دکتر روزرخ telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۴ آقای ریاحی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵ خانم نیرنوری منظر telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم پرموز telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم ثمین صدر telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم مرجان کتابی telegram ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم ثمره مناقبی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۰ آقای همتی whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ آقای ذاکری telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم مریم جنانی whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم هایدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم مسعوده ایلخان whatsup ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ آقای مناقبی telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم سهرابی whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم ثمین صدر telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم مینا اسماعیلیان whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم فیروزه کاظمی whatsup ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای یراقی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم پورکاظمی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ آقای حسین نژاد telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم محرم زاده telegram ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای علیدوستی(پدر و مادر مرحوم) telegram ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۴۵ خانم بهجانی telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ خانم مهسا فرزانه telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۷ آقای سمل زاده telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰
۴۸ آقای دکتر عبدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۳۱۷ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۲۹,۲۵۰,۰۰۰ ۳۲۵,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۳۲۵,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۳۲۹,۲۵۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۲۹۱- خرید بخاری برای خانواده های نیازمند

موضوع: خرید بخاری برای خانواده های نیازمند(پویش گرمای محبت)


مورخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۹


شرح مددجویی:

در این روزها که هوا بس ناجوانمردانه سرد است. خانواده های بسیاری هستند که در این زمهریر بی مهری روزگار توان خرید یک بخاری برای گرم کردن اتاقهای کوچکشان را ندارند .

📣در مهرریزان امشب ما هم سرما را بهانه ای قرار دادیم تا با پویش “گرمای محبت ” گرمای قلبهای شما مهرآفرینان را که قطره ای از دریای بیکران عشق و گرمای الهیست ، در دلهای یخ زده از بی مهری این عزیزان خوب خداجاری کرده و با” خرید بخاری ” هم خانه ها و هم دلهای سردشان، را گرم نماییم تا ایمان پیدا کنند که هنوز مهربانانی هستند که با قلبهای همچون خورشیدشان ، نور و مهر الهی را به جهان هستی می تابانند و با این عشق و همدلی، هم نوعانشان را به ادامه ی زیستن دلگرم می کنند.

🔥در مهرریزان امشب با پویش” گرمای محبت ” چشم انتظار حضور گرمتان هستیم.🔥

🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

🔴 همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۹۱ و پویش گرمای محبت مبلغ ” هفتاد و یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان “جمع آوری گردید که مبلغ” هفتاد و چهار میلیون تومان” بابت خرید ۵۰ عدد بخاری گازی خانگی برای ۵۰ خانواده نیازمند و یک عدد بخاری گازی ایستاده به مبلغ “بیست و سه میلیون تومان ” برای کودکان کار موسسه یاسر خریداری گردید.

سپاس از تک تک شما عزیزانی که دستان مهربانتان را در دستان ما گزارده تا در این روزهای سرد با گرمای قلبهای مهربانتان ،خانه دلهای این عزیزان خوب خداوند را گرم نموده و لبخند مهر خداوند را تقدیمشان نماییم.

مهرریزان ۲۹۱ خرید بخاری برای خانواده های نیازمند(پویش گرمای محبت)
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ آقای حسین نصراللهی کیا telegram ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای تدبیر. بینام telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای تدبیر. مرحومه هما مظفریان telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای تدبیر . مرحومه راضیه مظفریان telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم اشرف خیرخواه.بی نام telegram ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۶ خانم اشرف خیرخواه. telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۷ آقای ابطحی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۸ بی نام telegram ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۹ آقای خونساری telegram ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای مناقبی telegram ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم هایدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم فریبا احمدی telegram ۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم پاک ضمیر telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای سبزیان telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم تباکوکار telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای حامد نصراللهی کیا (مادر بزرگ مرحوم) telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ آقای امیر حسین کاظمی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ آقای درویشان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم شعبان telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم گیتی نوری منظر telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم نسرین علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۲ خانم سهیلا علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۳ سوسن علی میرزایی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۴ بومگردی داروک telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵ آقای دکتر روزرخ telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۶ آقای ریاحی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۷ خانم مینا اسماعیلیان whatsup ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم طاهری telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ بی نام telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۰ آقای حسین نژاد telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم مرجان کتابی telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم ثمره مناقبی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۳ خانم فیروزه کاظمی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای یراقی telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ آقای تقی زاده telegram ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم مرجان استاد telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ آقای علیدوستی(پدرومادرمرحوم) whatsup ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۸ آقای علیدوستی whatsup ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۹ خانم بهارک whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم مریم جنانی whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم توسلی telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۲ آقای حمید پوستی telegram ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای خیرخواه telegram ۱,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم ثمین صدر telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۵ آقای مهدی رحمانیان telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ آقای محمد تدبیر(اهدای مبلغ خرید بخاری ایستاده جهت موسسه کودکان کار) telegram ۹۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ آقای جم زاده telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ خانم پرموز telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۹ خانم مریم پناهی telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ آقای دکتر عبدی telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۸۷۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۷۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰