مهرریزان شماره ۲۸۰- کمک به تهیه جهیزیه

موضوع:کمک به تهیه جهیزیه یک دختر یتیم


مورخ: ۱۴۰۱/۶/۲۶


شرح مددجویی:

◀️ محدثه دختری ۲۴ ساله است که پنج سال پیش پدرش را از دست داده و مادرش هم دچار بیماری شدید اعصاب و روان میشود.او همراه با خواهر ک۱۴ ساله اش در یک منزل استیجاری در اطراف شهریار زندگی میکنند.

این دختر جوان با کار نظافت در منازل خرج خواهر و مادر بیمارش را میداد ولی متاسفانه سه ماه پیش مادرش را هم از دست داد.

 

او دوسال است که به عقد پسری از اقوام در امده و تا کنون بعلت مشکلات خانوادگی و عدم استطاعت در خرید جهیزیه عقدکرده ،مانده است.

پس از فوت مادر و داشتن اجاره معوقه ،صاحبخانه وسایل را با جای اجاره های عقب افتاده برداشته و تا آخر شهریور به آنها فرصت تخلیه داده است.

این دختر جوان  در صورت تهیه جهیزیه مختصر به خانه همسرش رفته و خواهر کوچک یتیمش را نیز همراه خود به خانه اش میبرد.

⬅️ در مهرریزان امشب که مصادف با اربعین حسینی است، قصد داریم با الهام از روح زیبای بخشندگی و عشق و ایثار یکتاترین ازادمرد هر دوعالم امام حسین (ع) و با یاری خداوند ، یک جهیزیه مختصر شامل اقلام ضروری برای شروع یک زندگی ساده برای این دختر جوان  تهیه نموده و با امید و دلگرمی اورا روانه خانه بخت نمائیم. تا خودش و خواهر کوچکش از بی سر و سامانی نجات یابند.

این جهیزیه به همراه دعایی از ته دل برای سپید بختی و زندگیی سرشار از مهر و زیبایی و معرفت  به عنوان هدیه ای از طرف اهالی مهربان مهرریزان به این زوج جوان تقدیم میگردد.

گزارش مددجویی:

مهرریزان ۲۸۰
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم بهارک whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ خانم سهرابی whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ خانم مریم جنانی whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴ آقای تدبیر(مرحومه هما مظفریان) Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای تدبیر(مرحومه راضیه مظفریان) Telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ آقای تدبیر(بینام) Telegram ۵۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم خیرخواه(بینام) Telegram ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۸ خانم خیرخواه Telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۹ آقای ابطحی Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای مناقبی whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای سامان Telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۲ خانم توسلی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۱۳ آقای تقی زاده Telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم پاک ضمیر Telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم سوسن علی میرزایی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۶ خانم نسرین علی میرزایی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ خانم سهیلا علی میرزایی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ آقای خونساری Telegram ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم فاطمه شعبان Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم هایدی Telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم پورکاظمی Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ خانم تنباکوکار Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای امیرحسین کاظمی Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۴ آقای درویشان Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای نصراللهی whatsup ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ آقای دکتر عبدی Telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای ریاحی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۸ بومگردی داروک Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۹ خانم نیره نوری Telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ آقای دکتر روزرخ Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۱ آقای علیدوستی whatsup ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۲ آقای گروسی whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۳ آقای یراقی whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای سبزیان Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم حیدری Telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای حامد نصراللهی کیا Telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ آقای حامد نصراللهی کیا(مادربزرگ مرحوم) Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم مرجان استاد Telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم ثمره مناقبی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۰ آقای مهدی Telegram ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۴۱ خانم پرموز Telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۲ آقای حسین نژاد Telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم اباذری whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم مریم نوری whatsup ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم مینا اسماعیلیان whatsup ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ خانم ثمینه صدر Telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۷ خانم سوری ایلخانی Telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ خانم ناهید نوری Telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۸۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۸۷,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰

مهرریزان شماره ۲۷۹- تهیه کیف و بسته های لوازم التحریر

موضوع: تهیه کیف و بسته های لوازم التحریر برای دانش آموزان مناطق محروم


مورخ: ۱۴۰۱/۶/۱۹


شرح مددجویی:

📣  با مهر و همراهی همدلانه شما اهالی مهربان مهرریزان در هفته گذشته “۳۷ میلیون تومان” جهت خرید کیف و نوشت افزار برای دانش آموزان مناطق محروم جمع آوری شد که این مبلغ جهت خرید کیف و پک کامل لوازم التحریر برای ۱۰۰دانش آموز دبستانی و ۱۰۰ دانش اموز دبیرستانی می باشد !

شایان ذکر است که کیف و این بسته ها ، از جمعیت طلوع بی نشان ها به عنوان حامی افراد درگیر با معضل کارتن خوابی و اعتیاد با نگرش کارافرینی و کمک به درمان و بازگرداندن موثر این افراد به جامعه فعالیت دارند، خریداری گردید.

❇️حرکت انسان دوستانه و مهرآفرینی شما در مهرریزان گذشته ، به ما هم انرژی مضاعفی داد تا دوباره خرید بسته های نوشت افزار برای دانش‌آموزان مناطق محروم  را به یاری حق و حمایت‌های شما یاوران بسیار مهربان ادامه دهیم.

درمهرریزان امشب نیز بیایید دستانتان را که بوی معرفت و مهربانی میدهد در دستان ما گزارده تا با یاری هم ، سال تحصیلی جدید را با شور و دلگرمی و امید به آینده‌ای درخشان‌تر برای این فرشتگان کوچک رقم بزنیم .

سفارش‌های اولیه خرید نوشت افزار وکیفها انجام شده است و با همراهی شما عزیزان هم چنان ادامه دارد.

🔴 شما میتوانید در آستانه سال تحصیلی جدید  کمپین خرید لوازم التحریر «بنیاد خیریه نیکوکاران مفید» برای دانش‌آموزان مناطق محروم را به دوستان و انسانهای نیک سیرتی که دوست دارند دراین امر نیک سهیم شوند و آینده کودکی را با کمک به ادامه تحصیل او تغییردهند، معرفی نمایید.

باشد که با همراهی پرمهرتان گامهای موثرتری برای مسیر سبزی که آغاز نموده ایم ، برداریم .

با امید به روزی که تمام فرزندان سرزمینمان از امکانات آموزشی یکسان بهره مند گردیده و هیچ کودکی به علت فقر و نداشتن امکانات از تحصیل باز نماند

گزارش مددجویی:

مهرریزان ۲۷۹
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ آقای حمیدرضا نصراللهی whatsup ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای محمد تدبیر( مرحومه هما مظفریان) Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای محمد تدبیر(راضیه مظفریان) Telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای محمد تدبیر( بی نام) Telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم مریم جنانی whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۶ آقای حسین فرهادی whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم مرجان استاد Telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۸ آقای خوانساری Telegram ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ خانم ناهید عزیزی whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم نغمه فرزانگان whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای علی دوستی(پدر و مادر مرحوم) whatsup ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۲ آقای اصغر گروسی whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۳ آقای مناقبی whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای تقی زاده Telegram ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای حسین نصرالهی کیا whatsup ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای سامان Telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم توسلی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ آقای حامد نصراللهی کیا Telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ آقای حامد نصراللهی کیا(مادر بزرگ مرحوم) Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم طاهری Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم اشرف خیرخواه(بی نام) Telegram ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۲۲ آقای ابطحی Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم خیرخواه Telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۴ آقای حسین نژاد Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵ خانم اسماعیلیان whatsup ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم کرلو( بی نام) Telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۷ خانم پورکاظمی Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم شعبان Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم تنباکوکار Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰ آقای سبزیان Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۱ بومگردی داروک Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۲ آقای دکتر روزرخ Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۳۳ آقای دکتر عبدی Telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای ریاحی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۵ آقای امیرحسین کاظمی Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای درویشان Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم مریم پناهی Telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم نسرین علی میرزایی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۹ خانم سوسن علی میرزایی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۰ خانم سهیلا علی میرزایی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۱ خانم اباذری whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم سهرابی whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای یراقی whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم پرموز Telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم ثمره مناقبی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۶ خانم ایلخان whatsup ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ خانم آسایش whatsup ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ آقای حمید پوستی Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ آقای غلامرضا سعادت whatsup ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰  خانم ناهید نوری Telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۷ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۴۴,۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۸,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۲۲۸,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۲۴۴,۲۵۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۲۷۸- تهیه کیف و بسته های لوازم التحریر

موضوع: تهیه کیف و بسته های لوازم التحریر برای دانش آموزان محروم


مورخ: ۱۴۰۱/۰۶/۱۲


شرح مددجویی:

✨تا پایان شهریور اندک زمانی بیش باقی نیست .

✨آموزش رایگان و باکیفیت حق همه ی کودکان جهان است.

📣 چند سالی است به لطف حق و حمایت‌های شما یاوران مهربان، قصه‌ی همراهی تحصیلی بنیاد مفید با فرزندان عزیزمان در استان های محروم کشورمان آغاز شده و خوشحالیم که تا کنون موجب گشته ایم تعداد زیادی از این استعدادهای درخشان آینده کشور، به دلیل فقر و برخورداری کمتر از امکانات درسی، تحصیل را رها نکرده و برحسب علاقه، مدرسه را تا مقاطع بالاتر ادامه دهند و تعدادی از آنها به دانشگاه‌ها راه یایند!

❇️ درمهرریزان امشب نیز بیایید دستانتان را که بوی معرفت و مهربانی میدهد در دستان ما گزارده تا با یاری هم این سنت هر ساله را به انجام برسانیم و سال تحصیلی جدید را با شور و دلگرمی و امید به آینده‌ای درخشان‌تر را برای این فرشتگان کوچک رقم بزنیم .

بنیاد خیریه نیکوکاران مفید تا به امروز در این زمینه فعالیت های بسیار نموده است. از جمله:

🔸ساخت مدرسه در مناطق محروم

🔹 سرویس مدرسه، جهت سهولت در رفت و آمد دانش آموزان منطقه بلوچستان

🔸تهیه میز و صندلی برای دبیران و دانش آموزان

🔹لوله کشی آب و تهیه آبسرد کن برای مدارس

🔸ساخت کتابخانه

🔹حمایت و آموزش معلمان

🔸بازسازی و ایزوگام مدارس

باشد که با همراهی پرمهرتان قدم‌های بلندتری برای راهی که آغاز نموده ایم ،برداریم .
با امید به روزی که تمام فرزندان سرزمینمان از امکانات آموزشی کامل بهره مند گردیده و هیچ کودکی به علت فقر و نداشتن امکانات از تحصیل باز نماند.

گزارش مددجویی:

✨آموزش رایگان و باکیفیت حق همه ی کودکان جهان است.

📣 با مهر و همراهی همدلانه شما اهالی مهربان مهرریزان در هفته گذشته “۳۷ میلیون تومان” جهت خرید کیف و نوشت افزار برای دانش آموزان مناطق محروم جمع آوری شد که این مبلغ جهت خرید کیف و پک کامل لوازم التحریر برای ۱۰۰دانش آموز دبستانی و ۱۰۰ دانش اموز دبیرستانی می باشد !
شایان ذکر است که این بسته ها ، از مراکزی که قیمت مناسب دارند خریداری گردیده است و همچنان با همراهی شما یاوران مهربان خرید بسته های نوشت افزار ادامه دارد..

باشد که با همراهی پرمهرتان گامهای موثرتری برای مسیر سبزی که آغاز نموده ایم ،برداریم .
با امید به روزی که تمام فرزندان سرزمینمان از امکانات آموزشی یکسان بهره مند گردیده و هیچ کودکی به علت فقر و نداشتن امکانات از تحصیل باز نماند.

مهرریزان ۲۷۸
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ آقای محمد تدبیر( مرحومه هما مظفریان) Telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای محمد تدبیر(راضیه مظفریان) Telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای محمد تدبیر( بی نام) Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ خانم مریم جنانی whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۵ آقای حسین فرهادی whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۶ خانم فریبا احمدی Telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۷ آقای خوانساری Telegram ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ خانم ناهید عزیزی whatsup ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ خانم نغمه فرزانگان whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم بهارک whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای علی دوستی(پدر و مادر مرحوم) whatsup ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای اصغر گروسی whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم  حیدری Telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای مناقبی whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای تقی زاده Telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای حسین نصرالهی کیا whatsup ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم آسایش whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ نازنین کیان احمدی(مرحوم حاج محمد کیان احمدی) whatsup ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ آقای سامان Telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم توسلی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱  خانم رحیمی Telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای حامد نصراللهی کیا Telegram ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای حامد نصراللهی کیا(مادر بزرگ مرحوم) Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم طاهری Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای مهدی رحمانیان Telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم نگین شایسته Telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم رحیمی Telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم اشرف خیرخواه(بی نام) Telegram ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۲۹ آقای ابطحی Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم خیرخواه Telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۱ آقای حسین نژاد Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۲ خانم اسماعیلیان Telegram ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم مرجان کتابی Telegram ۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم کرلو( بی نام) Telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۵ خانم پورکاظمی Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم شعبان Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم تنباکوکار Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای سبزیان Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم وهابی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۰ آقای دکتر روزرخ Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای دکتر عبدی Telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ آقای ریاحی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۳ آقای امیرحسین کاظمی Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای درویشان Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم هایدی Telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ خانم نسرین علی میرزایی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۷ خانم سوسن علی میرزایی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۸ خانم سهیلا علی میرزایی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۹ آقای خیرخواه Telegram ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ خانم صدر Telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱ خانم اباذری Telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲ آقای میری Telegram ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳ خانم سهرابی Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴ شرکت کارال Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۵ آقای یراقی Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۶ آقای پروانیا whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۷ به نیت مرحوم نصراله رضازاده whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۸ خانم پرموز Telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۹ خانم ثمره مناقبی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۶۰ آقای ضیاء متحدان whatsup ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱ خانم دکتر دادگر whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۲ آقای جم زاد Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۳ آقای غلامرضا سعادت whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴ خانم مرجان استاد Telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۶۵ آقای اسماعیل محمدی Telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۶ آقای حسن بیادی whatsup ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۷ خانم ایلخان Telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۷۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰ ۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۳۶۸,۲۵۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۲۷۷- کمک به پرداخت هزینه درمان و جراحی

موضوع: کمک به پرداخت هزینه درمان و جراحی پدری از یک خانواده نیازمند


مورخ: ۱۴۰۱/۰۶/۰۵


شرح مددجویی:

? آقای “م” پدری ۵۸ ساله دارای دو دختر بیمار اعصاب و روان کارگر ساده ساختمانی بوده که در اثر سقوط از بلندی ،دچار شکستگی و آسیب از ناحیه کمر و لگن شده و شش ماه پیش لگن را جراحی کرده و اکنون باید از ناحیه ستون فقرات جراحی شود.
هزینه درمان و جراحی این پدر نیازمند حدود “سی میلیون تومان” می باشد.

? در مهرریزان امشب قصد داریم به یاری حق و همدلی و همراهی شما یاوران همیشه مهربان، هزینه درمان و جراحی این پدر دردمند به مبلغ
“سی میلیون تومان ” را تقبل نماییم.
امید داریم به مدد عنایات حضرت حق بتوانیم اندکی از آلام این پدر رنج کشیده کاسته و به درمان او کمک نموده و دل مهربان او و دختران بیمارش را شاد و امیدوار نماییم.

? قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

? به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

گزارش مددجویی:

🔴 همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۷۷ مبلغ ” بیست و سه میلیون و هفتصد وپنجاه هزار تومان “جمع آوری گردید که جهت هزینه های درمان و جراحی پدری که کارگر ساختمانی بوده و دراثر سقوط از ناحیه لگن و کمر آسیب دیده بود.و همچنین خرید یک عدد ماشین لباسشویی ،پرداخت گردید.
لازم بذکر است که کارهای قبل از عمل مانند ام آر وای و ازمایشات و….انجام شده و جراحی در هفته بعد انجام مبپذیرد.
گزارش تکمیلی بعداز عمل متعاقبا حضور شما بزرگواران ارائه میگردد.

سپاس از تک تک شما عزیزانی که دستان مهربانتان را در دستان ما گزارده تا بذر شادی و ارامش و امید را در دل این پدر رنج کشیده و خانواده دلبندش بنشانیم و اندکی به ادامه بودن در سختیهای زندگی دلگرمشان نماییم.

مهرریزان ۲۷۷
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲ خانم شراره پاک ضمیر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای تدبیر(مرحومه هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای تدبیر(مرحومه راضیه مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای تدبیر( بی نام) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۷ آقای تقی زاده ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۸ خانم کرلو(بی نام) ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۹ خانم اشرف خیرخواه(بی نام) ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۰ خانم اشرف خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۱ آقای ابطحی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای حامد نصراللهی کیا ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای حامد نصراللهی کیا(مادربزرگ مرحوم) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۵ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۶ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۹ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲ خانم زینب ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم زهره ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۴ آقای خونساری ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای دکتر روزرخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۶ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای امیرحسین کاظمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۸  آقای درویشان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۹ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۰ خانم پورکاظمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ آقای حسین نصراللهی کیا ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم هایدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم وهابی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۴ آقای مجتبی خیرخواه ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ آقای علی جمالی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم مینا اسماعیلیان ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ آقای رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای همتی ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای ذاکری ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم مرجان استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۲ آقای سمل زاده ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۴۳ خانم پرموز ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای علیدوستی ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۴۵ آقای گروسی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۴۶ آقای یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ خانم بهجانی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۸ خانم ثمین ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۹ آقای حسین نژاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۵۰ خانم نگین شایسته ۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۵۱ خانم غنایی(مرحوم روح الله و بابک غنایی) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲ خانم شیرین طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳ خانم مژگان فامیلیان ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۹۴۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۲۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰

پیشرفت پروژه ساخت «مدرسه استثنایی ویژه اوتیسم» واقع در: استان خراسان رضوی/شهرستان مشهد

?عشق چیزی جز ظهور مهر نیست?

افتخار داشتیم در استان زیبای خراسان رضوی مدرسه ای برای کودکان استثنایی ویژه اوتیسم بنا کنیم.
هم اکنون پروژه پیشرفت موفقیت آمیزی داشته و آماده تحویل به سازمان نوسازی مدارس جهت پیش برد سهم دولتی پروژه می باشد.
امید است تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.

متراژ زمین: ۲۵۰۰متر مربع
زیربنا: ۱۱۸۲ متر مربع
ارزش تقریبی پروژه: ۸۰ میلیارد ریال

مهرریزان شماره ۲۷۶- کمک به هزینه درمان دختری دوازده ساله

موضوع: کمک به هزینه درمان دختری دوازده ساله مبتلا به بیماری دوشن(تحلیل عضلات)


مورخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹


شرح مددجویی:

?میترا فرشته دوازده ساله یکی از چهار دختر خانواده ای نیارمند است. او بطور ناگهانی دچار ضعف و تحلیل عضلات دست و پا شده و تشخیص پزشکان بیماری دوشن بوده است.
پدر میترا کارگر ساده رستوران بوده و با چهار دخترش در یک منزل استیجاری در اطراف کرج به مبلغ پنجاه میلیون ماهی یک میلیون و هشتصد هزار تومان زندگی میکنند.
تا کنون هزینه های درمانی میترا بالغ از بیست میلیون تومان شده است و برای جلوگیری از پیشرفت بیماری و درمان نهایی شش عدد امپول برای او تجویز شده که قیمت هر آمپول پنج میلیون تومان می باشد.

? در مهرریزان امشب قصد داریم به یاری حق و همدلی و همراهی شما یاوران همیشه مهربان، هزینه چهار عدد از آمپولها را به مبلغ مجموعا
“بیست میلیون تومان ” تقبل نماییم.
امید داریم به مدد عنایات حق بتوانیم اندکی از آلام این فرشته کوچک کاسته و به درمان او کمک نموده و دل مهربان او و خانواده رنج کشیده اش را شاد و امیدوار نماییم.

گزارش مددجویی:

? همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

? به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۷۶ مبلغ ” هجده میلیون و هفتصد وپنجاه هزار تومان “جمع آوری گردید که جهت خرید چهار عدد آمپول به قیمت هر آمپول پنج میلیون و پانصد هزار تومان و مجموعا بیست ودو میلیون تومان به داروخانه واریز گردید.

سپاس از تک تک شما عزیزانی که دستان مهربانتان را در دستان ما گزارده تا بذر شادی و ارامش و امید را در دل این فرشته کوچک و خانواده دلبندش بنشانیم و اندکی به ادامه بودن در سختیهای زندگی دلگرمشان نماییم.

مهرریزان ۲۷۶
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲ آقای تدبیر. بینام ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای تدبیر. مرحومه هما مظفریان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای تدبیر . مرحومه راضیه مظفریان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم اشرف خیرخواه.بی نام ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۶ خانم اشرف خیرخواه. ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۷ آقای ابطحی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۸ آقای خوانساری ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای حامد نصراللهی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم کرلو . بی نام ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۲ خانم فیروزه کاظمی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۴ خانم تباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای حامد نصراللهی کیا (مادر بزرگ مرحوم) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای امیر حسین کاظمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ آقای درویشان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ آقای امیر علی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۲۰ خانم مرجان کتابی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۲ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۳ سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۴ خانم وهابی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵ آقای دکتر روزرخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۲۶ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۸ خانم مهسا فرزانه ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۰ آقای مجید کرلو ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۱ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم سنبل رشیدی ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم پرموز ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای حسین نژاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم مرجان استاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم اسماعیلیان ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۸ خانم ثمین ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم هایدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم پورکاظمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم زهره ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم فاطمه ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم سوری ایلخانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ آقای جم زاده ۲۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ آقای دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۴۷ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۳۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۸۳,۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۷۵,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۸۳,۲۵۰,۰۰۰ ۰

پیشرفت پروژه ساخت خوابگاه دانش آموزی واقع در: استان خراسان رضوی/شهرستان درگز

?عشق سرمایه هر انسان است?

در فصل جدید فعالیت‌های بنیاد خیریه نیکوکاران مفید افتخار داشتیم با نیت بانیان گرامی و با همکاری مجمع خیرین مدرسه ساز استان خراسان رضوی، مهمان مردم باصفای این استان شویم و یک خوابگاه دانش آموزی پسرانه در شهرستان درگز بنا کنیم‌.

پروژه پیشرفت موفقیت آمیزی داشته و رو به اتمام می باشد، به امید آن که به زودی به بهره برداری برسد.

زیربنا: ۹۰۰ متر مربع
ارزش تقریبی پروژه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
بانی خیر: خانم حوریه نوری منظر به یاد مرحومه خانم زهرا حکیمی

مهرریزان شماره ۲۷۵- کمک به رهن منزل

موضوع: کمک به رهن منزل برای مادری نابینا با دو دختر یتیم


مورخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۲


شرح مددجویی:

خانم” م” مادری کم بینا که سه سال پیش همسری را که سالها بیمار و زمین گیر بوده از دست داده و با دو دختر ۱۸ و ۱۲ ساله اش در یک اتاق استیجاری در طبقه دوم یک خانه بسیار قدیمی در منطقه کهریزک به قیمت ده میلیون ماهی یک میلیون و پانصد زندگی میکنند.
او در خانه برسهای فلزی درست میکند و بابت هر برس ۲۵۰۰ تومان میگیرد.
دختر کوچک هم مبتلا به کم خونی شدید و کیست تخمدان می باشد که باید تحت درمان قرار گیرد.
دختر ۱۸ ساله با کار نظافت در یک آزمایشگاه مخارج مادر و خواهر بیمارش را متقبل میشود ولی متاسفانه بعلت هزینه های درمانی دوماه اجاره عقب افتاده و صاحبخانه آب و برق خانه را قطع کرده است.با توجه به اتمام قرارداد و صحبت با صاحبخانه قرار شد با اضافه کردن بیست میلیون تومان به پول رهن، قرارداد جدید با مبلغ سی میلیون ماهی پانصد هزار تومان منعقد گردد.

? در مهرریزان امشب قصد داریم به یاری حق و همدلی و همراهی شما یاوران همیشه مهربان،مبلغ
“بیست میلیون تومان ” جهت کمک به رهن منزل به این مادر و دو دختر بی پناه را تقبل نماییم.
امید داریم به مدد عنایات حق بتوانیم اندکی از آلام و رنجهای این عزیزان دل خداوند کاسته تا ایمان پیدا کنند ، هنوز مهربانانی هستند که دستگیرشان باشند که همانا دستهای پربرکتشان دستان خداوند است …

گزارش مددجویی:

? همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

? به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۷۵ مبلغ ” هفده میلیون و دویست هزار تومان “جمع آوری گردید که پانزده میلیون تومان جهت اضافه رهن منزل و مابقی مبلغ برای درمان خونریزی های مداوم دختر کوچک خانواده پرداخت گردید.

سپاس از تک تک شما عزیزانی که دستان مهربانتان را در دستان ما گزارده تا بذر شادی و ارامش و امید را در دل این مادر رنج کشیده و دختران دلبندش بنشانیم و اندکی به ادامه بودن در سختیهای زندگی دلگرمشان نماییم.

مهرریزان ۲۷۵
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲ .آقای تدبیر مرحومه هما مظفریان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ . آقای تدبیر مرحومه راضیه مظفریان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای تدبیر (بی نام) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای حسین نصراللهی کیا ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۶ خانم اشرف خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۷ خانم خیرخواه(بی نام) ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۸ آقای ابطحی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ آقای تقی زاده ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم هایدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم مرجان کتابی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای دکتر روز رخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای خوانساری ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای حامد نصراللهی کیا(مادر بزرگ مرحوم) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای حامد نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ خانم کرلو (بی نام) ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰
۱۹ آقای دککتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ آقای امیرحسین کاظمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ آقای درویشان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲ خانم میرباقری ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۳ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۲۴ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۶ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۹ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۰ خانم پورکاظمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ آقای یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم مینا اسماعیلیان ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۵ خانم پرموز ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای امیرعلی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۳۷ آقای حسین نژاد ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای ذاکری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم ثمین ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم مرجان استاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم فاِزه تقوی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۲ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸۹ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۷۲,۲۵۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۲۷۴- کمک به ساخت خانه

موضوع: کمک به ساخت یک خانه کوچک در روستای قلعه سین ورامین برای مادری با سه فرزند یتیم


مورخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵


شرح مددجویی:

خانم “م” مادری ۳۸ ساله دارای دو دختر ۱۸ و ۱۲ و یک پسر ۱۵ ساله .او مدت ده سال است که همسرش را از دست داده و با کار در زمینهای کشاورزی اطراف ورامین خرج سه فررند یتیمش را تامین میکند.
این خانواده در یک اتاق سرایداری در باغی در روستای قلعه سین ورامین به قیمت ده میلیون ودیعه ماهی یک میلیون و دویست زندگی میکنند.
این اتاق فاقد حمام و اشپزخانه بوده و همچنین کف اناق نمدار و برای این خانم با دردهای استخوانی‌ و دختر بزرگش که مشکل کلیوی دارد ، قابل سکونت نمی باشد.
با توجه به شرایط نامساعد زندگی این مادر و سه فرزند یتیمش، قطعه زمینی کوچک توسط فردی خیر در همان روستا به این خانواده اهدا گردیده و باید یک اتاق و سرویس بهداشتی ساده برای انها ساخته شود تا در انجا سا‌کن شوند.

هزینه ساخت یک اتاق ساده و سرویس بهداشتی حدود” شصت میلیون تومان” می باشد.

? در مهرریزان امشب که مصادف با شب تاسوعای حسینی می باشد، قصد داریم با مدد خداوند امام حسین (ع) و همدلی و همراهی شما یاوران همیشه مهربان، مبلغ
“سی میلیون تومان ” جهت کمک به ساخت خانه برای این خانواده را تقبل نماییم.
تا ایمان پیدا کنند ، هنوز مهربانانی هستند که همانا پروردگار عاشق دائم از طریق قلبهای پرمهر آن عزیزان خوبش ،عشق و برکت را برای بندگانش جاری می سازد.

گزارش مددجویی:

? همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

? به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۷۴ مبلغ ” بیست و هشت میلیون تومان “جمع آوری گردید که در ساخت اتاقی کوچک در زمین اهدایی خیر مهربانی سهیم گردیدیم.
لازم بذکر است که مابقی مبلغ با کمک خیرین بزرگوار جمع آوری گردیده است .

سپاس که دستان مهربانتان را در دستان ما گذاشتید تا به مدد الطاف حق ،این خانواده پس از سالها تحمل رنج بی خانمانی، صاحب خانه شده و به آرامش برسند.

الهی این خانواده هر نفس آرامی که در این خانه امن میکشند و هر لبخندی که بر کنج صورت این سه عزیز یتیم نقش میبندد. برکت و شادی و آرامشش، برای تک تک عزیزان سهیم در این امر نیک ،جاری و دعای این خانواده تا ابد الاباد بدرقه زندگانیشان باشد.

مهرریزان  ۲۷۴ کمک به ساخت خانه ای در اطراف ورامین برای خانواده ای نیازمند
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲ خانم اشرف خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳ آقای ابطحی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴ خانم اشرف خیر خواه (بی نام) ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۵ آقای حسین نصراللهی کیا ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ اقای حامد نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ آقای حامد نصراللهی کیا( مادر بزرگ مرحوم) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ آقای تدبیر(مرحومه هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۹ آقای تدبیر(مرحومه راضیه مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای تدبیر( بی نام) ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم حوریه نوری منظر ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم هایدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۴ اقای تقی زاده ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۱۵ اقای درویشان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ اقای امیر حسین کاظمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ اقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ اقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم مونا میرباقری ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ بی نام ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰
۲۱ خانم شیرین طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ اقای دکتر روزرخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم وهابی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۴ خانم فاطمه شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۵ اقای علی دوستی( پدر و مادر مرحوم) ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۶ اقای اصغر گروسی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۷ اقای مجتبی ممنونپور ۹ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۰
۲۸ خانم الهه توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۲۹ اقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۰ خانم فیروزه کاظمیی(از طرف احسان کاظمی) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم بهناز نصرالله ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰
۳۲ آقای حسن ولی زاده( پدر مرحوم) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۳ خانم مرجان کتابی ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۵ آقای خوانساری ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ pierre Dortiguier ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۷ آقای اسماعیل محمدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم مینا اسماعیلیان ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۰ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای علیرضا مناقبی ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم فاطمه بهجانی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای مهدی رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای حمید پوستی ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ مرحوم نصراله رضا زاده ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ خانم مهناز موسوی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۷ خانم شراره پاک ضمیر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۴۹ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۵۰ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۵۱ خانم پور کاظمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲ آقای حسین نژاد ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۳ خانم شهناز پرموز ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۴ آقای محمد جواد ذاکری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۵ خانم مسعوده ایلخان ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۶ آقای خیرخواه ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۷ آقای صادق کوهبر ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۸ آقای مهدی شاطری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
مجموع ۱,۱۱۹ ۲۷۹,۷۵۰,۰۰۰ ۲۵۴,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۲۵۴,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۲۷۹,۷۵۰,۰۰۰

مهرریزان شماره ۲۷۳- کمک به خرید خانه

موضوع: کمک به خرید خانه ای در روستای سراب کرمانشاه برای پدری زمین‌گیر و خانواده اش


مورخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۸


شرح مددجویی:

?آقای ” م” پدری ۶۲ ساله که سالهاست‌ در اثر سانحه تصادف از ناحیه دوپا فلج شده و همسر او با کار در منازل خرج پدر بیمار خانواده و دختر ۱۲ ساله اش را تامین می کرده است.
انها به علت افزایش شدید پول رهن و اجاره در تهران مجبور شدند به روستای پدری خود به نام سراب کازران در کرمانشاه رفته و در انجا با کمک شورای روستا و اقوام و خیرین و..‌‌ خانه ای ۷۰ متری به قیمت سیصد میلیون تومان برای انها قولنامه شده است.
به لطف خداوند و همیاری انسانهای مهربان تا کنون ۲۶۰ میلیون تومان برای این خانواده بی پناه جمع اوری گردیده است.

? در مهرریزان امشب قصد داریم به یاری حق و همدلی و همراهی شما یاوران همیشه مهربان،مبلغ
“بیست و پنج میلیون تومان ” جهت کمک به خرید منزل برای این خانواده را تقبل نماییم.
تا ایمان پیدا کنند ، هنوز مهربانانی هستند که دستگیرشان باشند و همانا پرودگار از طریق دستان این عزیزان خوبش خیر و برکت را جاری می نماید…

? قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

? به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

گزارش مددجویی:

? همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

? به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۷۳ مبلغ ” بیست میلیون تومان “جمع آوری گردید که در خرید منزلی ۷۰ متری با قیمت “سیصد میلیون تومان ” سهیم گردیدیم.
لازم بذکر است که مابقی مبلغ با کمک خیرین بزرگوار جمع آوری گردیده است .

سپاس که دستان مهربانتان را در دستان ما گذاشتید تا به مدد الطاف حق ،این خانواده پس از سالها تحمل رنج بی خانمانی، سر وسامان یافته و صاحب خانه شده و به آرامش برسند.

الهی این خانواده هر نفس آرامی که در این خانه امن میکشند و هر لبخندی که بر کنج صورتشان نقش میبندد. برکت و شادی و آرامشش، برای تک تک عزیزان سهیم در این امر نیک ،جاری و دعای این خانواده تا ابد الاباد بدرقه زندگانیشان باد.

مهرریزان  ۲۷۳  کمک به خرید خانه ای در روستای سراب کرمانشاه برای پدری زمین‌گیر و خانواده اش
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف آقای سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ آقای علی جمالی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۵ خانم وهابی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۶ خانم  منا میرباقری ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۷ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ خانم شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۱ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۳ خانم اشرف خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۴ آقای صادق ابطحی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم  اشرف خیرخواه (بی نام) ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۶ خانم بهجانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ آقای دکتر روز رخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ آقای سمل زاده ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ آقای همتی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ آقای حسین نصراللهی کیا ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای ذاکری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای درویشان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم ناهید نوری ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای رحمانیان ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ آقای امیرحسین کاظمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای خونساری ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم فریبا احمدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم ناهید عزیزی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم ناطقی ۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۱ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم مریم نوری منظر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ آقای حامد نصراللهی کیا(مادربزرگ مرحوم) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای حامد نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم نیر نوری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای علی درویشان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ آقای تقی زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم مرجان استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم پرموز ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم بتول تقوی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای حمید پوستی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای تقی زاده ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۴۵ خانم مریم پناهی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۶ آقای تدبیر ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ خانم هایدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ خانم منیژه ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ آقای حسین نژاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ خانم نگین شایسته ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱ خانم مینا اسماعیلیان ۲۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
مجموع ۷۷۰ ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰