اهدای تجهیزات تحصیلی به مدارس اطراف شهرستان بجنورد/خراسان شمالی

🍃یک کتاب، یک قلم و یک معلم می تواند جهان را تغییر دهد🍃

با همراهی شما عزیزان بنیاد خیریه نیکوکاران مفید با مجمع خیرین سلامت استان خراسان شمالی در جهت تهیه و توزیع نوشت افزار برای ۲۴۰ دانش آموز در مقاطع مختلف از ابتدایی تا کنکور همکاری نمود.

به امید بهره مندی همه فرزندان ایران از امکانات آموزشی و تحصیلی در جای جای کشور عزیزمان.

اهدای تجهیزات تحصیلی به مدارس شهرستان الیگودرز/ لرستان

بنیاد خیریه نیکوکاران مفید به کمک بانیان خود، برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در چند مدرسه روستایی واقع در الیگودرز، کیف و بسته کامل نوشت‌افزار، تهیه و جهت توزیع، به استان لرستان ارسال نمود.
این دانش‌آموزان به دلیل تحصیل در مناطق کمتر برخوردار و عدم دسترسی به امکانات برنامه های آنلاین آموزش و پرورش، ناگزیر به حضور در مدارس بصورت فیزیکی هستند. هستند.

باشد که با این هدیه کوچک، شادی و امید در مدرسه رونق بگیرد و با کمک شما، همچنان قدم‌های بلندتری برای فرزندان ایران برداریم.

مهرریزان شماره ۱۸۰

موضوع: پرداخت هزینه یک دوره شیمی درمانی و کمک به رهن منزل برای دختری جوان مبتلا به سرطان ریه وحنجره


مورخ:۹۹/۰۷/۱۹


شرح مددجویی:

زهره دختری جوان ، فوق لیسانس ادبیات که خودش انتشارات کتب پزشکی داشته ولی متاسفانه دوسال است که مبتلا به سرطان حنجره و ریه شده است .او و مادررنج کشیده اش که تک پسرش را درجنگ ازدست داده و تنها ممر درآمد آنها حقوق ناچیز بنیاد شهید می باشد ،در یک منزل کوچک استیجاری درکمال شهر کرج به قیمت سی وپنج میلیون زندگی میکردند.
این مادرو دختر بی پناه.دراین مدت کل زندگی را فروخته و هزینه سنگین جراحی و شیمی درمانی (ماهی ده میلیون تومان) و… تامین کرده اند و متاسفانه..‌‌‌.

این بار آخرین پول باقیمانده یعنی پول رهن منزل را جهت تأمین پول شیمی درمانی از صاحبخانه گرفته و موقتا در پارکینگ رو باز خانه زندگی میکنند وتا آخر این هفته باید پارکینگ را تخلیه کنند.

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی که درمهرریزان گذشته از جان و دل مارا همراهی نمودید مبلغ پنجاه و هفت میلیون تومان جمع آوری گردید که سه میلیون هم توسط بنیاد خیریه مفید تقبل گردیده وجمعا مبلغ شصت میلیون تومان برای این خانواده واریز گردید که همانطور که در گزارش کوتاهی به عرضتان رسید با کمک همیاران بنیاد مفید یک منزل. ۴۰ متری به قیمت ۴۵ میلیون در خیابان ابوریحان تهران برای آنها رهن کامل گردید واین مادرو دختر دردمند پس از روزها بی سروسامانی در منزل جدید مستقر شده و به آرامش رسیدند و شیمی درمانی دختر هم در در روز پنجشنبه به لطف خدا انجام گردید.

لازم به ذکر است که هزینه دو دوره باقیمانده از شیمی درمانی دختر جوان جمعا به مبلغ بیست میلیون تومان توسط «بنیاد خیریه نیکوکاران مفید» تقبل گردیده است.

با سپاس ازحضورپرمهرشما یاوران گرامی که با دلهای دریایی خود دراین امر نیک سهیم شدید و به قول این مادر رنج کشیده معجزه ای الهی را رقم زدید.!

 مهرریزان شب  ۱۸۰
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ آقای محمد حسن کرمانی (مرحوم محمد علی کرمانی) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲ خانم حوریه نصراللهی کیا ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۳ آقای حامد نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ خانم منا انصاری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۶ آقای امیر حسین کاظمی ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۷ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۸ آقای خسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۹ آقای تدبیر(خانم مرحومه هما مظفریان) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای تدبیر(بی نام) ۲۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای امیر علی دشتکی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای علی رضا انصاری ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم مریم جنانی ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای حامد نصراللهی کیا(بی نام) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای حمید رضا انصاری ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم اشرف خیرخواه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم نسیم فرزانگان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ خانم کیانا کیان احمدی ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ بینام ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۲ خانم پروانه شهیدی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۳ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۴ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵ مرحوم آقای علیرضا آتابان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۶ بینام ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم سودابه علی میرزایی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم زهرا جواهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم سعیده ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم ایلخان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ آقای علی دوستی(پدر و مادرمرحوم ) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۲ آقای علی دوستی(دوستان ورزشی) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم منیژه ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم آذین ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای دکتر عبدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم تنباکوکار ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ سیمین نوح نژاد به یاد همسر مرحومشان یونس تبریزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم نسرین علی میرزایی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای حسن ولی زاده ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۴۱ خانم فارسی ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ آقای علی خرازچی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای سمل زاده ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای سمل زاده(نیت اموات) ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم هاشمی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۴۶ خانم عزتی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۴۷ خانم منیژه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ خانم نیر نوری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۹ خانم فیروزه کاظمی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ آقای رضا یراقی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱ خانم راحله علیدوستی(پدر و مادر عزیز) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲ خانم سارا اباذری ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۳ خانم بدرخانی ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴ آقای ضیا متحدان ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵ آقای نخعی ۶۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آقای علی جمالی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۵۶ خانم مرجان استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
تعداد ۲,۲۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۲,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۵۵۲,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰

بازگشت همه بسوی اوست

به اطلاع می رساند:
پدر گرامی جناب آقای دکتر بهرام مشیرفر عضو محترم هیات مدیره و هیات امناء به دیار باقی شتافتند.

اندوه از دست دادن پدر چنان تلخ است که هیچ عبارتی را در این مقام یارای مرهم نهادن نیست. تنها یاد خداست که می تواند دل پردرد ایشان را تسلی بخشد. درگذشت پدر گرامی را به ایشان و خانواده محترم صمیمانه تسلیت گفته، برای ایشان صبر و برای درگذشته رحمت بیکران الهی را آرزو داریم، امید که روح آن مرحوم آرام، آسوده و خرسند در حریم امن الهی آرام گیرد.

مساعدت خانمی ۳۰ ساله در انجام پروسه عمل پیوند کلیه

🍃زیباست تا برای هم، در کنار هم باشیم🍃

درمهرریزان ۱۶۴ همراه هدیه، دختری ۳۰ ساله شدیم که مدت پنج سال بود کلیه هایش را ازدست داده و با انجام سه بار دیالیز در هفته با درد و رنج فراوان روزگار میگذرانید. او در کودکی پدرش را ازدست داده و همسرش هم به علت بیماریش او را رها نموده بود. هدیه همراه مادر و برادر کوچکش در یک منزل پنجاه متری در منطقه سرآسیاب ملارد با مستمری اندک کمیته امداد و یارانه سختی زندگی میکنند.
ایشان جهت پیوند کلیه در لیست انتظار بود که بعد از مدتی نوبت پیوندش رسید اما قبل از پیوند باید چکاپ کامل پزشکی شامل آنژیوگرافی قلب،سونوگرافی و آزمایشات کامل و…انجام میداد که به همت شما عزیزان هزینه های مربوط به آزمایشات ایشان پرداخت گردید و پیوند با موفقیت انجام شد.

باشد که همواره سلامت و سعادتمند باشید 🌹

پرداخت هزینه ساخت پروتز پا برای پدری زحمت کش با دو فرزند دبستانی

🍃مهرت سازنده است🍃

در مهرریزان ۱۶۴ام با خانواده ای همراه شدیم که پدر خانواده راننده ماشینهای سنگین بوده و در اثر سانحه تصادف پنج سال پیش پای راست خود را از قسمت انتهایی ران از دست داده و به علت عدم استطاعت مالی نتوانسته پای مصنوعی تهیه کند. این پدر برای گذران زندگی خانواده درمیان زباله ها،ضایعات راجمع آوری کرده وبه سختی روزگار می‌گذرانند.

با همدلی و همراهی شما در مهرریزان این پدر بزرگوار به آرزوی خود رسید و پروتز پا به ایشان تحویل داده شد.

سلامت و سعادتمند باشید🌹

مهرریزان شماره ۱۷۹

موضوع:کمک به خرید سمعک برای جوانی ناشنوا که نان آور مادر بیمار و خواهر کوچکش می باشد.


مورخ:۹۹/۰۷۱۰


شرح مددجویی:

محمدرضا پسری ۲۵ ساله وناشنوا در روستای پیرسرا اطراف فومن با مادر فلج وخواهر کوچکترش درخانه ای روستایی که سقف آن پوسیده وبا شروع بارندگی‌های گیلان آب به داخل خانه سرازیر میشود ، به سختی روزگار میگذرانند. پدر از کودکی خانواده را رها کرده و مادر با خیاطی خرج فرزندان را می‌داده ولی متاسفانه سه سال پیش در اثر فشار زندگی دچار سکته مغزی شده ونیمه راست بدن کاملا فلج شده و حتی کنترل ادرار ندارد. هزینه داروهای او درماه حداقل پانصد هزار تومان می‌باشد.

محمدرضا با کارگری و آرماتوربندی خرج خانواده را میدهد ولی چندین ماه است که سمعک او خراب و قادر به خرید نمیباشد بدین جهت متاسفانه از کاراخراج و کسی کاری به او نمی‌دهد .این جوان به خاطر فشار روانی تاکنون سه بار تصمیم به خودکشی با قرص برنج گرفته است که با کمک دوستان نجات یافته است.

💢درمهرریزان امشب تصمیم داریم به پاسداشت هفته جهانی یاری به ناشنوایان، دین خود را هرچند اندک به همنوعان ناشنوا ادا نموده و به لطف خداوند و برکت وجود شما یاران همیشه همراه، هزینه خرید یک جفت سمعک برای این جوان ناشنوا و تعمیر سقف پوسیده منزل ، جمعا به مبلغ پانزده میلیون تومان را تقبل نماییم.💢

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و همدلی شما یاوران گرامی درمهرریزان گذشته مبلغ نه میلیون وهفتصد هزارتومان جمع آوری شد که مبلغ ده میلیون تومان جهت خرید یک جفت سمعک برای پسر جوان ناشنوا واریزگردید !

با سپاس ازحضورپرمهرشما یاوران گرامی که درهفته حمایت از ناشنوایان، با دلهای دریایی خود دراین امر خیر سهیم شدید تا به لطف خداوند جوانه شادی وامید را در دل این جوان ناشنوا که نان آور مادر بیمارش هم می‌باشد ، بنشانیم!

 مهرریزان شب  ۱۷۹
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲ خانم مرحومه هما مظفریان ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ بینام(آقای تدبیر) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ بی نام ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم حوریه نصرالهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۶ بی نام ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۷ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۸ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۹ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۰ آقای امیر علی دشتکی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۱ بی نام ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای حسین نصرالهی کیا(پدر مرحوم) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای حسین نصرالهی کیا(مرحومه مریم نصرالهی ) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم عزتی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم مژکان فامیلیان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ خانم اشرف خیرخواه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم آذین ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم فریبا احمدی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم پاک ضمیر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ بی نام (نذر پیروزی تیم پرسپولیس) ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای دکتر عبدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم تنباکوکار ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم سیمین نوح نژاد به یاد همسر مرحومشان یونس تبریزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای مجید کرلو ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۹ خانم مهتاب معصومی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۰ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ آقای علی جمالی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۲ خانم نیر نوری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم مرجان استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم میترا نیمافر ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای علیدوستی(پدر و مادرگرامی) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم راحله علیدوستی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای عزتی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم سارا اباذری ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
تعداد ۳۹۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰,۰۰۰ ۹۶,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۹۶,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۹۷,۷۵۰,۰۰۰ ۰

اهدای کمک‌هزینه خرید و عمل پروتز پا برای هموطن عزیز اهل کاشان

🍃زندگی؛ فرصتی است برای مهربانی🍃

با معرفی یکی از اعضای محترم کم‌بینا از سوی جامعه نابینایان کاشان به بنیاد خیریه مفید جهت همکاری در مراحل خرید و انجام عمل پروتز پا فرد مذکور، موفق شدیم با حمایت شما نیکوکاران، این مهم را به انجام برسانیم.

باشد که همواره سلامت و سعادتمند باشید🌹

اهدای ۵ دستگاه دیالیز آلمانی DIALOG+HDF ONLINE با مارک B/BRAUN به درمانگاه تخصصی حکیم طب اندرزگو توسط بنیاد خیریه نیکوکاران مفید

🍃مهرت سازنده است🍃

با افتتاح نخستین مرکز پیشرفته دیالیز مجهز به دستگاه‌های همودیافیلتراسیون در درمانگاه حکیم زندگی بیماران دیالیزی ۳ تا ۴ برابر ارتقا پیدا کرد و پروسه درمانی راحت تر و با کیفیت بالاتر انجام گرفت. این روش درمانی دیالیز تا به حال در کشور وجود نداشته است و یکی از مهمترین ویژگی‌های آن این است که مولکول‌های درشت سمی را می‌گیرد که در روش‌های قدیمی این امکان وجود نداشته است.
در شرایط تحریم، ایجاد چنین مرکزی کار دشواری بود، اما به همت مسئولان و کمک خیرین امروز شاهد بهره برداری از این مرکز مجهز هستیم.

در این همت عالی انسان دوستانه بنیاد خیریه نیکوکاران مفید و خیرین محترمش نیز همراه شدند و ۵ دستگاه دیالیز آلمانی را به حکیم طب اهدا نمودند.
دیروز دستگاه ها به مرکز رسید، برای نصب و راه اندازی آنها تمهیداتی لازم است که در دست اقدام می باشد.

در گزارش های بعدی همراه ما باشید…

اهدای یک رأس گوسفند به جامعه کم بینایان و نابینایان کاشان در ماه صفر توسط بنیاد خیریه نیکوکاران مفید

🍃مهرت سازنده است🍃

جامعه نابینایان و کم بینایان کاشان یک سازمان مردم نهاد با هدف حمایت از نابینایان و کم بینایان این شهرستان است که با بیش از ۲۷۰ عضو مشغول ارائه خدمات به نابینایان می باشد.

پاینده و سلامت باشید🌹