حمایت از سلامت جامعه دیابتی کشور

🍃مهرت سازنده است🍃

با توجه به اهمیت آموزش دیابت در پیشگیری از عوارض تلخ آن, آموزش صحیح کنترل قند خون توسط انجمن گابریک در شهر های مختلف کشور و مناطق محروم صورت گرفت که لازم است برنامه های آموزشی را برای تعداد بالاتر و در گستره جغرافیایی بزرگتر اجرا نمود.

لذا در راستای این اقدام خیر خواهانه بنیاد خیریه نیکوکاران مفید با پرداخت مخارج آموزش ۲۰ نفر از افراد مبتلا به دیابت نوع ۱ در سال ۱۳۹۹ و پرداخت هزینه آموزش ۱۰ نفر در سال ۱۴۰۰ دست در دست انجمن گابریک داد تا حامی سلامت جامعه دیابتی کشور باشد.
سلامت و سعادتمند باشید

مهرریزان شماره ۲۲۷- کمک به بیماران نیازمند کرونایی

موضوع: کمک به بیماران نیازمند کرونایی بیمارستان‌ گلستان جهت تهیه دستگاه اکسیژن ساز


مورخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۱


شرح مددجویی:

با توجه به شرایط بحرانی کشور در خصوص همه گیری بیماری کرونا بیمارستان فوق تخصص گلستان اهواز،
که مرکز تخصصی مربوط به بیماران کرونایی دارد‌. نیاز مبرم به تعدادی دستگاه اکسیژن ساز دارند .
.
📣 در مهرریزان امشب قصد داریم با مهر وهمدلی شما یاوران همیشه همراه، به هم وطنان خوزستانی نیازمند درگیر کرونا که علاوه بر درد ورنج بیماری، مشکلات مالی هم بر گرفتاری آنها افزوده شده ، کمک نموده و تعدادی دستگاه اکسیژن ساز کوچک جهت بیمارستان‌ گلستان اهواز تهیه نماییم.

بیایید به رسم و سنت مهرریزان، دستان مهربانتان را در دستهای ما گذارده تا در این شرایط بحرانی، با یاری هم به کمک هم وطنان گرفتارمان شتافته و چه بسا به مدد حصرت حق بتوانیم درنجات جان انسانی قدمی برداشته باشیم..
و می دانیم با هر نفسی که دردمندی راحت تر بکشد ، در رسالت انسانیمان که همانا گسترش زنجیره مهر و همدلی در جهان است، نقش خود را به درستی ایفا کرده ایم.

شماره ۲۲۷
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲ خانم شراره پاک ضمیر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳ خانم اشرف خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۴ آقای ابطحی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم هما مظفریان ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ آقای تدبیر(۰بی نام)] ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۸ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ آقای تقی زاده ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای خونساری ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۲ آقای علی درویشان ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم مریم حیدری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ آقای دکتر روزرخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ آقای دکتر غلام رضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲ خانم ایلخان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ بینام ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۴ خانم ثمین ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵ خانم فاطمه شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۶ آقای حامد نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم شهناز پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۸ خانم شیما قربان پور ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۹ خانم فریبا احمدی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ بینام ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۳۲ خانم مرجان استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم اباذری ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ آقای علی جمالی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ مرحوم حاج سید حسین مینای هاشمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای امیر علیدوستی(پدر و مادر مرحوم) ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای امیر علی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۴۱ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۲ آقای حسین نژاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۷۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان ۲۲۶-کمک به بیماران نیازمند کرونایی

موضوع: کمک به بیماران نیازمند کرونایی بیمارستان‌ ابوذر اهواز جهت تهیه دستگاه اکسیژن ساز


مورخ: ۱۴۰۰/۰۶/۱۴


شرح مددجویی:

با توجه به شرایط بحرانی کشور در خصوص همه گیری بیماری کرونا.
بیمارستان فوق تخصص ابوذر اهواز،
که مرکز تخصصی کودکان هست و یک بخش تخصصی مربوط به بیماران کرونایی دارد‌. نیاز مبرم به تعدادی دستگاه اکسیژن ساز کوچک برای کودکان مبتلا به کرونا و بزرگسالانی که باید بعنوان کمک اکسیژن ساز مرکزی از این دستگاه ها استفاده نمایند.
.
📣 در مهرریزان امشب قصد داریم با مهر وهمدلی شما یاوران همیشه همراه، به هم وطنان خوزستانی نیازمند درگیر کرونا که علاوه بر درد ورنج بیماری، مشکلات مالی هم بر گرفتاری آنها افزوده شده ، کمک نموده و تعدادی دستگاه اکسیژن ساز کوچک جهت بیمارستان‌ ابوذر اهواز تهیه نماییم.

گزارش مددجویی:

🔴 همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۲۶ ” هشتاد وشش میلیون تومان “جهت تهیه دستگاه اکسیژن ساز جمع آوری گردید .
با توجه به این که مهرریزان ۲۲۷ هم به خرید دستگاه اکسیژن ساز برای اهواز تخصیص یافت.
خرید دستگاه برای هر دو بیمارستان‌ از تهران در حال انجام و به محض ارسال به اهواز، هفته آینده گزارش نهایی خدمت شما بزرگواران ارائه می‌گردد.

با سپاس ازحضورپرمهرشما یاوران گرامی که با دلهای دریایی خود به یاری هم وطنان بیمار و نیازمند خود شتافته و مثل همیشه در این امر خیرخواهانه همراه شدید.

خیر کردارتان قبول حضرت حق و دعای این خانواده های دردمند بدرقه زندگانیتان باد.

شماره ۲۲۶
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ آقای خونساری ۲,۵۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ خانم حوریه نصرالهی (بی نام) ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقی حسین نصراللهی کیا. پدر مرحوم ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵  جمعی از خیرین دوبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۶  جمعی از خیرین دوبی ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم مریم حاج میرزا احمد ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ آقای امیر علی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۹ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۰ خانم حوریه نصراللهی کیا (بی نام) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای مهدی رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم حوریه نصراللهی کیا(پدر و مادر عزیز) ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۵ آقای تدبیر(۰مرحومه هما مظفریان) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای تدبیر(بی نام) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ خانم گیوه چی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم شیما ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ خانم شهناز پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۴ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ خانم شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۶ آقای دکتر غلام رضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ آقای دکتر روز رخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم نیره نوری ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۰ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ آقای امیر حسین کاظمی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ آقای صادق ابطحی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم اشرف خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۴ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۵ آقای حمیدرضا نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای مجید همتی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم ناطقی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم ثمین ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۹ خانم فرشته ناصری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم ناهید عزیزی ۴۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۴۱ شادی روح مرحوم حاج سید حسین مینای هاشمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای حسین نژاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم مرجان استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۶ خانم مرجان کتابی ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۸ بی نام(خانم کرلو) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ اقای فرج الله جم زاده ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ آقای تقی زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۱ فاطمه بهجانی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲ بتول تقوی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۳ آقای رضا یراقی ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳,۴۴۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۸۶۱,۲۵۰,۰۰۰ ۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۸۵۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۸۶۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

▪️إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

دکتر عبدالجلیل غیادی پزشک حاذق راز و جرگلان‌ و از همیاران پر مهر بنیاد خیریه نیکوکاران مفید بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشت.

دکتر غیادی پزشک عمومی در روستای یکه سعود در شهرستان راز و جرگلان بود که بنا به گفته خودش قبل از رفتن به کما و بخش آی سی یو از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون با تیم سه نفره اش به ویزیت و معاینه حدود ۲۴ هزار بیمار مبتلا به کرونا پرداخته که دیروز در بیمارستان امام حسن(ع) جان خود را از دست داد.

شهرستان راز و جرگلان یکی از مناطق مرزی محروم استان خراسان شمالی است که به شدت با کمبود پزشک مواجه است اما این پزشک بعد از پایان دوره طرح خود، منطقه را رها نکرد و به خدمت رسانی به مردم روستاهای آن منطقه طی این همه سال پرداخت.

روحش شاد و یادش گرامی

کمک به رهن منزل برای خانمی جوان

🍃عشق سرمایه هر انسان است🍃

خانم ستاره ساکن منطقه اسلامشهر با فرزند معلول خود زندگی می کردند که چندی پیش فرزند ایشان فوت کردند.
در حال حاضر صاحب خانه ودیعه مسکن را افزایش داده و ایشان استطاعت پرداخت مبلغ بیشتر را ندارند.
به همت بنیاد خیریه نیکوکاران مفید و شما همراهان گرامی مابقی مبلغ مورد نیاز جهت رهن منزل تأمین گردید.

سلامت و سعادتمند باشید💐

مهرریزان شماره ۲۲۵- کمک به رهن منزل

موضوع: کمک به رهن منزل برای مادری بیمار با دو فرزند یتیم


مورخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶


شرح مددجویی:

خانم «چ» مادری جوان که متاسفانه در اثر سکته مغزی از ناحیه دست و پای راست آسیب دیده، در یک منزل استیجاری چهل متری در منطقه امامزاده داود به قیمت سی میلیون ودیعه ماهیانه یک میلیون و پانصد اجاره، با دخترپانزده ساله و پسر ده ساله اش زندگی می‌کند.
پدر خانواده در اثر اعتیاد شدید ده سال است که آنها را رها و فوت کرده است.
این مادر بی پناه با کار نظافت در منازل ،خرج زندگی فرزندان را به سختی تامین میکرده ولی متاسفانه یک سال است که در اثر فشار زندگی دچار سکته مغزی شده و قادر به کار نمی‌باشد
.
هم اکنون نان آور خانواده پسر کوچک ده ساله باغیرتی بزرگ است که با فروش فال و گردو در رستوران‌های فرحزاد ،خرج زندگی مادر بیمار و خواهرش را در می آورد.

هم اکنون صاحبخانه قیمت رهن منزل را از سی میلیون ،چهل و پنج میلیون کرده و تا اول شهریور به انها مهلت داده شده که متاسفانه مهلت تمام شده و تهدید به بیرون ریختن وسایل آنها کرده است.

🔗 در مهرریزان امشب قصد داریم با یاری پروردگار و همدلی شما عزیزان، اضافه مبلغ رهن منزل به مبلغ “پانزده میلیون تومان” را تقبل نموده و این مادر رنج کشیده و دو فرزند معصومش را از بلاتکلیفی نجات داده تا در همان منزل قبلی مانده و به آرامش برسند

گزارش مددجویی:

همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۲۵ مبلغ « چهارده میلیون و صد هزار تومان »جمع آوری گردید که مبلغ پانزده میلیون تومان جهت اضافه رهن منزل خودشان در منطقه امامزاده داود، در وجه صاحبخانه واریز و قرارداد تمدید گردید.

با سپاس ازحضورپرمهرشما یاوران گرامی که با دلهای دریایی خود دراین امر خیر سهیم شدید تا نور امید و شادی را در دل این مادر بیمار و دو فرشته کوچکش بتابانید.

شماره۲۲۵
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای خوانساری ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای حامد نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای مهدی رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم شیرین طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۶ آقای تدبیر(مرحومه  هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ آقای تدبیر(بی نام) ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ خانم فاطمه شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ آقای دکتر غلام رضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای علی دوستی (پدر و مادر مرحوم) ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۳ خانم نازنین کیان احمدی(مرحوم حاج محمد کیان احمدی) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای سعید تقی زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۶ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ خانم سوسن علی میزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ خانم توسلی(سامان) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ خانم اشرف خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۱ آقای صادق ابطحی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۴ بی نام ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰
۲۵ خانم شهناز پرموز ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم مرجان کتلبی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم ناهید نوری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم ثمین ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۹ خانم مرجان استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۰ آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم ناهید باستانی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۳ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای عبدالرضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ آقای بهمن سلطانی ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۸ شادی روح مرحوم حاج سید حسین مینای هاشمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای حسین نژاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای امیرعلی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۴۲ آقای تقی زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای فرج ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای مهدی میرزایی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم بهرام پور ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۶۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۴۰,۷۵۰,۰۰۰ ۱۳۲,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۳۲,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۴۰,۷۵۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۲۲۴- کمک به رهن منزل

موضوع: رهن منزل برای مادری جوان با دختر کوچکش که به علت عدم استطاعت مالی در حال حاضر بی خانمان هستند


مورخ: ۱۴۰۰/۰۵/۳۰


شرح مددجویی:

خانم «م» مادری بی پناه با دختر دوازده ساله اش که پدر خانواده ا به علت اعتیاد مدتهاست که آنها را ترک کرده است.
آنها فبلا در یک منزل استیجاری در منطقه سهرابیه اطراف کرج به قیمت ده میلیون ودیعه ماهی یک میلیون زندگی می‌کردند و مادر با کار نظافت منازل خرخ خودشان را درمی‌آورد ولی متاسفانه به خاطر شرایط موجود و بیکاری و اجاره معوقه پول پیش خانه هم از بین رفته و صاحبخانه وسایلشان را بیرون ریخته است.
این مادر و دختر بی پناه یک ماه است که لوازم را درمنزل یکی از اقوام با کلی منت گذاشته و خودشان در منزل خواهرش با بد رفتارهای شوهر خواهر به سختی روزگار می‌گذرانند.

🔗 در مهرریزان امشب قصد داریم با یاری پروردگار و همدلی شما عزیزان، هزینه رهن یک خانه کوچک به مبلغ بیست میلیون تومان را تقبل نموده و این مادر رنج کشیده ودختر بیگناهش ازاین بی سر وسامانی نجات یافته و دارای سر پناهی گردند.

گزارش مددجوی:

همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۲۴ مبلغ « هیجده میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان »
جمع آوری گردید که در منطقه سهرابیه کرج آپارتمانی پنجاه متری به مبلغ بیست میلیون رهن ، ماهیانه پانصد هزار تومان برای این مادر رنج کشیده و فرشته کوچکش .قرارداد منعقد گردید.

با سپاس ازحضورپرمهرشما یاوران گرامی که با دلهای دریایی خود دراین امر خیر سهیم شدید تا نور امید و شادی را در دل این مادر جوان و فرشته کوچکش بتابانید.

 مهرریزان شماره ۲۲۴
چ سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ خانم شیما قربان پور ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳ آقای حسین نصراللهی کیا. پدر مرجوم ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای حسین نصراللهی کیا. مادر عزیز ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۶ خانم فاطمه شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۷ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۸ آقای دکتر روز رخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ خانم ناهید باستانی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۳ آقای علی جمالی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۴ مرجوم سید حسین مینای هاشمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم پاک ضمیر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای خوانساری ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ آقای امیر علی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۱۸ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۹ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۲۰ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۲۱ خانم حوریه نصراللهی کیا (بی نام) ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۲ آقای تدبیر(مرحومه هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای تدبیر(بی نام) ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم رحیمی(سالگرد فرزند مرحومشان) ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ خانم اشرف خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۶ آقای صادق ابطحی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم شهناز پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۸ دکتر غلامرضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم اعظم رحیمی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ آقای مهدی میرزایی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم مسعوده ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۴ خانم آنیتا ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۶ آقای عبدالرضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ آقای تقی زاده ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم بهرام پور ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم اباذری ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای بهمن سلطانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای ذاکری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ آقای امیر علیدوستی(پدر و مادر مرحوم) ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ مرحومه خانم فاطمه غریبی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۴ جمعی از خیرین خارج از کشور ۱۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم مهسا ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ خانم سوسن علی میرزایی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ آقای فرج الله جم زاده ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ خانم منصوره ایلخانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱ خانم مژگان فامیلیان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲ خانم مریم حاج میرزااحمد(مرحوم حاج آقا علی میرزایی) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد ۷۵۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۸۸,۷۵۰,۰۰۰ ۱۸۸,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۸۸,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۸۸,۷۵۰,۰۰۰ ۰

افتتاح مدرسه دو یار دبستانی در مهر ماه ۱۴۰۰ واقع در: استان خوزستان/شهرستان باغملک/روستای لالب

🍃یک کودک، یک معلم و یک قلم و یک کتاب می تواند دنیا را تغییر دهد🍃

افتخار داشتیم در استان زیبای خوزستان با نیت بانی گرامی سرکار خانم شمخانی به یاد روح بلند مادری مهربان توسط بنیاد خیریه نیکوکاران مفید مدرسه ای ۶ کلاسه بنام«دو یار دبستانی» در روستایی کم برخوردار از امکانات تحصیلی بنا کنیم.
هم اکنون پروژه پیشرفت موفقیت آمیزی داشته و زمان تقریبی افتتاح و بهره برداری مهر ماه ۱۴۰۰ می باشد.
متراژ زمین: ۲۰۰۰متر مربع
زیربنا: ۷۵۰ متر مربع
ارزش تقریبی پروژه: ۷۵ میلیارد ریال

مهرریزان ۲۲۳- کمک به بیماران نیازمند کرونایی

موضوع: کمک به بیماران نیازمند کرونایی جهت تهیه دستگاه اکسیژن، هزینه دارو و ترخیص از بیمارستان‌


مورخ: ۱۴۰۰/۰۵/۲۳


شرح مددجویی:

محرم ماه زنجیر است
همان زنجیری که از پای گرفتاری باز کنی…..
محرم ماه سینه است
همان سینه دردمندی که منتظر نجات است…
محرم ماه اشک است
همان اشکی که از چهره یتیمی باید پاک کنی…

🖤 “محرم ماه مهرریزان است” 🖤

اگرچه این روزها به علت شرایط سخت و نفس گیر بیماری کرونا، به اندازه گذشته نمی توانیم به گونه ای شایسته آداب تکریم و تعزیت امام حسین (ع) را به جا آوریم، لکن نیت انجام این مهم از هر چیز ارزشمند تر بوده و امسال می‌توانیم نذوراتمان را به گونه ای دیگر ادا نماییم.
.
📣 در مهرریزان امشب چه خوشتر که نیت کنیم و نذر برای سلامتی بیماران کرونایی نیازمند که جهت دستگاه اکسیژن ساز، هزینه تامین دارو و ترخیص از بیمارستان‌ها استطاعت ندارند و علاوه بر درد ورنج بیماری، این مشکلات هم بر گرفتاری آنها افزوده است ،نماییم
چرا که نیک می دانیم خدمت به مردم سیره و خط مشی اصلی سیدالشهداء بوده است.

بیایید به رسم و سنت مهرریزان، دستان مهربانتان را در دستهای ما گذارده تا در این شرایط بحرانی، با یاری هم، اندکی از درد و رنج هم وطنان گرفتارمان کاسته و چه بسا بتوانیم جانی را نجات بخشیم ،
که این گونه هم امام حسین (ع) و هم پروردگار از ما خوشنودتر است.

به شکرانه پروردگار و برکت این ماه عزیز و با همدلی بی نظیر شما مهربانان و تقدیم نذوراتتان جهت خرید دستگاه اکسیژن ساز برای بیماران درگیر کرونا مبلغ “صد و هشتاد و دو میلیون تومان ” جمع آوری گردید.
طی رایزنی های انجام شده ، بیمارستان مسیح دانشوری که مرکز تخصصی ریه می باشد در حال تجهیز یک بخش جدید تخصص برای بیماران مبتلا به کرونا ونیاز به ده عدد دستگاه اکسیژن ساز ده لیتری داشتند که چهار عدد از این دستگاه‌ها به مبلغ مجموعا “صد وسی وسه میلیون و چهارصد هزار تومان ” خریداری و از طرف “خیرین بنیاد نیکوکاران مفید” به آن مرکز اهدا گردید.
مابقی مبلغ جهت تهیه دارو و وسایل بیمارستان گلستان و شهدای نفت اهواز که ان شاالله در هفته اینده مهرریزان بر گذار خواهد شد هزینه میشود

سپاس از همه شما یاوران عزیزی که دستان مهربانتان را در دستهای ما گذارده تا در این شرایط بحرانی، توانستیم با یاری هم، اندکی از دین خود را به هم وطنان دردمند و نیازمندمان ادا کرده و با آنان بدین گونه همدلی و هم دردی نماییم.
وبه یقین می دانیم که هر انسان بیمار با هر نفسی که توسط این دستگاه ها راحت تر بکشد و اندکی از درد و رنجش کاسته شود و یا جانی از مرگ نجات یابد،
خیرات و برکاتش تا ابد الاباد به تمام افرادیکه در این زنجیره عشق و انسانیت سهیم بودند .باز می‌گردد.

و ما بسیار خرسندیم که در محرم امسال با این عمل انسان دوستانه
،نذورات شما بزرگواران به‌دست نیازمندان واقعی رسید و این گونه هم پرودگار و هم امام حسین (ع) از ما راضی تر و خوشنودتر هستند.

شماره۲۲۳
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ آقای سعید تقی زاده ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۲ آقای احمد نوری ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳ خانم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴ آقای علی جمالی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵ خانم حوریه نصراللهی کیا(بی نام) ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۶ آقای مجتبی خیرخواه (گروهی) ۳,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۷ خانم شیرین طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ آقای خوانساری ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۹ آقای امیر علی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۱۰ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای تدبیر(مرحومه هما مظفریان) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای تدبیر(بی نام) ۶۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۶,۲۵۰,۰۰۰ ۱۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۳ خانم توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۴ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ جمعی از خیرین دوبی ۱۴۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۵,۷۵۰,۰۰۰ ۳۵,۷۵۰,۰۰۰
۱۶ خانم خادمیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم بهرام پور ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۸ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ آقای دکتر روز رخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۲۰ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۱ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۲ آقای دکتر غلام رضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۵ خانم کرلو( بی نام) ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۷ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۸ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۹ خانم خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۰ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۱ آقای ابطحی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم مرجان استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۳ آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۴ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۵ خانم رحیمی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای همتی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم گیوه چی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ بی نام ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم ناصری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۱ خانم شهناز پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۲ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم فیروزه کاظمی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم نیر نوری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم فریبا احمدی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۶ آقای امیر علیدوستی(پدر و مادر مرحوم) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ آقای عبدالرضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ خانم ساعی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ خانم شیما قربان پور ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۵۰ خانم ناهید عزیزی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۱ آقای بهمن سلطانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۲ آقای تدبیر(بی نام) ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳ آقای نصراللهی (بی نام) ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴ آقای تقی زاده ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
آقای تقوی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
جمعی از خیرین خارج از کشور ۵۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
خانم بهجانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۵ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۷۹۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱,۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰

شروع عملیات فوندانسیون پروژه پایگاه اورژانس ۱۱۵ گرمه _خراسان شمالی

🍃مهرت سازنده است🍃

به یاری خداوند و مدد خیرین بزرگوار، فرصت جدیدی دست داد تا در روستاهای کمتر برخوردار استان خراسان شمالی اقدام به ساخت خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت و مراکز اورژانس نماییم.
هم‌اکنون عملیات فوندانسیون پروژه پایگاه اورژانس ۱۱۵ گرمه شروع شده است.
نام بانی خیر: خانم مونیکا زندی
ارزش تقریبی پروژه: ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰ریال
مکان: استان خراسان شمالی- شهرستان گرمه- روستای بیدک
متراژ: ۱۲۰ متر