نشانی کامل دفتر خیریه بنیاد نیکوکاران مفید
تهران- میرداماد- بین شریعتی و میدان مادر- پلاک ۱۵- طبقه دو- واحد سه
۰۲۱-۲۶۴۲۲۶۵۹
۰۲۱-۲۶۴۲۲۶۶۳
۰۲۱-۲۶۴۲۲۷۱۷
۰۲۱-۲۶۴۲۱۰۲۷
مشخصات خود را در همین فرم برای ما ارسال نمایید.
نظرات سازنده شما به ما کمک خواهد کرد