وقتی دستی را میگیری بدان که دست دیگرت در دست خداست

با ما در مسیر نیک همراه باشید

بنیاد خیریه نیکوکاران مفید

سرچشمه ی انگیزه ی والای بنیاد خیریه نیکوکاران مفیــد خدمت به هم نوع و مشارکت در یاری رسانی به هم وطنان کم برخــوردار و نیازمـــند میـهــن عزیزمان ایــران است. این بنیــاد خیریــــــه، مردم نــهاد، غیرانتفاعی و غیردولتــی است و با تکیه بر جلب مشارکتهای بشـردوستـانه مردمی اعم از نقدی، غیرنقدی، کالا و خدمات استـوار است که در آبــــان ماه ۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۴۸۷۴ به طور رسمی شروع به کار کرده است. بنیاد خیریــــه نیکوکاران مفیــد یک سازمان چندجانبه در امور خیریه است و براساس تعهد انسانی، صداقــت و امانتداری با محوریـــت حمایت های مالــــی، درمانی و فرهنگی از کودکان و خانواده های نیازمند، دانش آموزان و دانشجویان مستعد بی بضاعت، ساخت و احداث منازل مسکونی و مراکز پزشکی-درمانی و ایجاد مراکز آموزشــــــی و کارآفرینــــــی پـایه گذاری شده است که ساخت مراکز پزشکی درمانـی اعـم از خانــه های بهداشـــت، مراکز جامع سلامــــت روستایــی و پایگاه های اورژانـــــس ۱۱۵ در مناطق کم برخوردار و محروم در راس اقدامات این بنیاد قرار گرفته است. لذا پس از گذشت بیشتر از پنج سال یکی از معتمدترین خیریـــــه ها برای نیــکوکاران و یاری رسانان شناخته شده است.

بیایید با دستان پرمهرتان رنگ مهر را جایگزین رنگ فقر 

اگر دستی از نیاز در دستانمان قرار گرفت به یاری اش بشتابیم