چشم انداز بنیاد خیریه نیکوکاران مفید
سایبان سفید، حامیان مفید، کودکان شاد و پرامید
 • ساخت و تجهیز خانه های بهداشت و مراکز جامع بهداشتی-درمانی
 • ساخت مدرسه و مراکز فرهنگی _ آموزشی کودکان
 • تهیه نوشت افزار
 • آذوقه ایتام
 • ساخت خانه های مسکونی در مناطق محروم
 • تامین هزینه های درمانی
 • جهیزیه
 • کمک در سوانح طبیعی
 • ذبح گوسفند
 • فطریه
 • برگزاری هفتگی مهرریزان
 • ارسال استند های تسلیت و شادی