استندهای مفید
با سفارش استندهای شادی/یادبود بنیاد خیریه نیکوکاران مفید در تامین هزینه های ساخت مراکز درمانی و خانه های بهداشت در مناطق محروم مشارکت کنید

.

برای سفارش می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:
۲۶۴۲۲۷۱۷_۲۶۴۲۱۰۲۷
۲۶۴۲۲۶۵۹_۲۶۴۲۲۶۶۳

استند یادبود

استند شادی

استند یادبود