گزارش تصویری از توزیع ۳۵ عدد بخاری گازی خریداری شده در مهرریزان ۲۳۳

🍃عشق سرمایه هر انسان است🍃

در مهرریزان ۲۳۳ که مصادف با میلاد باسعادت ختم الرسل حضرت محمد(ص) بود به لطف حضرت حق و همدلی شما مهربانان با جمع آوری مبلغ سی و نه میلیون تومان تعداد سی و پنج عدد بخاری گازی تهیه شد و بین خانواده های نیازمند توزیع گردید.

سلامت و سعادتمند باشید💐

مهرریزان شماره ۲۳۷- آزاد کردن یک جوان زندانی بدهکار مالی

موضوع: آزاد کردن یک جوان زندانی بدهکار مالی


مورخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹


شرح مددجویی:

آقای “م” جوانی ۴۰ ساله ساکن شهرستان سمنان که در کار آزاد و تنها پسر خانواده و نان آور مادر بیمار و دو خواهرش بوده است.
پنج سال پیش دراثر مشکلات مالی دچار ورشکستگی شده ‌و متاسفانه در اثر عدم استطاعت در پرداخت بدهی، طلب کاران اورا به زندان انداخته اند.
پس از گذرااندن پنج سال و حسن اخلاق وی و صحبت های مکرر با بخش مددکاری زندان، بدهی باقیمانده به مبلغ سی و شش میلیون تومان ” شامل عفو و تخفیف شده و باقیمانده بدهی به :بیست میلیون تومان” تقلیل یافته و با پرداخت این مبلغ کلا این جوان بیگناه از زندان آزاد گشته و به زندگی و آغوش خانواده باز می‌گردد.

⬅️ لذا در مهرریزان ۲۳۷ قصد داریم مبلغ بیست میلیون تومان را جمع آوری نموده و پس از واریز در وجه زندانیان زندان سمنان، حکم آزادی این جوان بیگناه صادر گردیده و پس از گذراندن پنج سال روزهای سخت در پشت میله های زندان ، این جوان به زندگی دلگرم و امیدوار گردیده و دوباره زندگی خود را از نو به زیبایی بسازد.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

شماره۲۳۷
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲ آقای احمد نوری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای سمل زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴ آقای تدبیر(مرحومه هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای تدبیر بی نام ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶ آقای خوانساری ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ خانم سودابه علی میرزایی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۰ خانم دکتر دادگر ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۱ خانم مرحومه مریم رضوی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۴ خانم فاطمه شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای دکتر روز رخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ آقای دکتر غلام رضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای حسین نصراللهی کیا/ پدر مرحوم ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای حسین نصراللهی کیا / مادر عزیز ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ آقای مجتبی خیرخواه ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای امیر علی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۲۶ خانم فیروزه کاظمی ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۷ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۸ آقای همتی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم نیره نوری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم مژگان فامیلیان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خیرین دوبی ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۲ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۳ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۳۴ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۳۵ خانم گیوه چی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای امیر علیدوستی- پدر و مادر مرحوم ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۷ خانم مسعوده ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۹ خانم مینا ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم اشرف خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۴۲ آقای تقوی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم قربان پور ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۴ بی نام(خانم کرلو) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۴۵ آقای صادق ابطحی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ خانم مهسا فرزانه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ خانم سوری ایلخانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ آقای تقی زاده ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۵۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۷۵۰,۰۰۰ ۱۷۸,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۷۸,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۲۱۲,۷۵۰,۰۰۰ ۰

پیشرفت پروژه ساخت «مدرسه استثنایی ویژه اوتیسم»

🍃عشق سرمایه هر انسان است🍃

🔸پیشرفت پروژه ساخت «مدرسه استثنایی ویژه اوتیسم»
واقع در: استان خراسان رضوی/شهرستان مشهد

افتخار داشتیم در استان زیبای خراسان رضوی مدرسه ای برای کودکان استثنایی ویژه اوتیسم بنا کنیم.

پروژه پیشرفت موفقیت آمیزی داشته و اسکلت و کرسی چینی تمام شده و عملیات دیوار برشی در حال اجرا می باشد.

متراژ زمین: ۲۵۰۰متر مربع
زیربنا: ۱۱۸۲ متر مربع
ارزش تقریبی پروژه: ۸۰ میلیارد ریال

مهرریزان شماره ۲۳۶- کمک به مجمع خیرین استان خراسان شمالی

موضوع: کمک به مجمع خیرین استان خراسان شمالی جهت تکمیل و تجهیز خانه های بهداشت


مورخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲


شرح مددجویی:

بنیاد مفید با همراهی مجمع خیرین سلامت استان خراسان شمالی و با کمک خیرین پرمهرش تا به امروز موفق به ساخت ۲۰ باب خانه بهداشت و پایگاه سلامت در این استان شده است تا بدین وسیله مردم روستایی که به هیچ نوع امکانات بهداشتی و درمانی دسترسی ندارند را جهت درمان های اولیه تحت پوشش درمانی قرار دهد.
متاسفانه از سال ۹۸ با گرانی های بیش از حد تجهیزات و مصالح، مجمع خیرین با کمبود بودجه مواجه شده و قادر به تکمیل و تجهیز پروژه های در دست اقدام نمی باشد.

⬅️ لذا در مهرریزان امشب قصد داریم به لطف حضرت حق و همدلی شما یاوران همیشه همراه ، مبلغی را جهت تکمیل و تجهیز هرچه سریعتر این پروژه های درمانی در روستاهای دورافتاده و صعب العبور این استان جمع آوری نماییم تا علاوه برشاد کردن دل مردمان محروم منطقه ، قدم هایی در جهت آبادانی ایران عزیزمان نیز برداشته باشیم.

گزارش مددجویی:

🔴 همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۳۶ مبلغ ” بیست و پنج میلیون تومان “جمع آوری گردید که این مبلغ جهت بهبود در تجهیز و تسریع در تکمیل خانه های بهداشت خراسان شمالی برای کمک به مجمع خیرین این استان واریز می گردد تا بتوانیم درکنار هم به افتتاح و استفاده هرچه زودتر از این مراکز در روستاهای دورافتاده این منطقه اقدام نماییم.

🌟با سپاس از تمامی یاورانی که با رسم معرفت و انسانیت، حس میهن دوستی تان را با مردم محروم این استان سهیم شدید تا با نجات جان حتی ۱ نفر در این مراکز، هرکدام از شما اهالی مهربان مهرریزان نیز شریک این سلامتی باشید.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

شماره ۲۳۶ کمک به مجمع خیرین استان خراسان شمالی جهت تکمیل و تجهیز خانه های بهداشت
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ مرحومه خانم هما مظفریان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ بی نام(آقای تدبیر) ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ اقای نصراللهی کیا ( مادر عریز) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ اقای نصراللهی کیا ( پدر مرحوم) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ اقای محمد سادات خوانسار ۴۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۶ خانم دکتر دادگر ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۷ خانم گیوه چی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۸  خانم مرحوم مریم رضوی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ اقای  خوانساری ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۰ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم پارمیس فراهی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۲ اقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۳ اقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ اقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم فاطمه شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ اقای دکتر روزرخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ مرحوم مرتضی سید ناصری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ دکتر غلام رضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ خاتم نسرین علیمیرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ خانم سهیلا علیمیرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۲۲  خانم سوسن علیمیرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۲۳ خانم شیرین طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم مینا ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ بی نام(خانم کرلو) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۲۶ خانم آسیه ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰
۲۷ اقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم الهه توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۹ اقای صادق ابطحی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم اشرف خیرخواه ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم تقوی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم ماندانا شیرزاد ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم حیدری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۴ خاتم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم شیما ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۶ اقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۸ خانم مریم نوری منظر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم مسعوده ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۲ بی نام(خانم کرلو) ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰
۴۳ آقای تقی زاده ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای حسین نژاد ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ آقای امیرعلی دشتکی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ خیرین دوبی ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ آقای حمید پوستی ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ خانم اقبالی ۱۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ آقای حسین نژاد ۲۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۱ آقای مهدی رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۲,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۹۲,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰

کمک هزینه درمانی برای پسر بچه ای ۵ ساله

🍃عشق سرمایه هر انسان است🍃

محمدرضا مبتلا به بیماری آنمی آپلاستیک است.
خانواده او اهل تهران هستند و پدر خانواده سرایدار ساختمانی با درآمد اندک می باشد.

محمدرضا نیاز به پیوند مغز استخوان دارد که تا قبل از انجام پیوند باید هر هفته بستری شود و آمپولی به قیمت حدود ۱ میلیون تومان تزریق کند، هزینه های بستری و دارویی او بسیار گران است و خانواده برای ادامه روند درمان نیاز به کمک دارند.

با مهر شما یاوران عزیز و به همت بنیاد خیریه نیکوکاران مفید کمک هزینه ای جهت همراهی این خانواده عزیز پرداخت گردید.
به امید شادی و سلامتی همه کودکان 🌸

مهرریزان شماره ۲۳۵- کمک به رهن منزل

موضوع: کمک به رهن منزل برای مادری بیمار با دو فرزند معلول


مورخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵


شرح مددجویی:

خانم “م” مادری ۵۵ ساله که متاسفانه دارای دو فرزند معلول ۲۲ و ۱۶ ساله میباشد که هردو کنترل ادرار نداشته و باید ایزی لایف شوند و در اثر سالها بلند و کوتاه کردن این دو مبتلا به آرتروز شدید گردن و بیماری قلبی شده است.
همسر ایشان میوه فروش دوره گرد بوده که چهار سال پیش فوت شده و این خانم با کمک مردم، اجاره خانه و خرج دو فرزند معلولش را می‌گذراند.

ایشان در یک خانه پنجاه متری استیجاری در منطقه راه آهن به قیمت سی میلیون ماهی پانصد زندگی می‌کند ولی متاسفانه صاحبخانه مبلغ رهن را بیست میلیون تومان اضافه کرده است و این مادر با دو فرزند بی پناهش مستاصل شده که به کجا رود و مهلت تخلیه منزل تا بیستم آبان ماه میباشد.

⬅️ در مهرریزان امشب قصد داریم به لطف حضرت حق و همدلی شما عزیزان همیشه همراه، کمک لازم را برای رهن منزل و معیشت خانواده فراهم اورده و دل این مادر رنج کشیده و دو فرزند بیگناه معلولش را مرهمی باشیم
تا در همان منزل ساکن بمانند و اندکی به زندگی دلگرم و امیدوار شده و لبخند شادی در کنج چهره محزونش نشانده شود.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۳۵ مبلغ ” هجده میلیون تومان “جمع آوری گردید که بابت اضافه رهن منزل برای این مادر رنج کشیده با دوفرزند معلولش در وجه صاحبخانه واریز و قرارداد یکساله تمدید گردید.
سپاس که یا مهر و همدلی خود مارا یاری نموده تا این مادر بی پناه و بیمار را از نگرانی رهانیده و دل او و دو فرزند معلولش را شاد و امیدوار نمودید.

کردار خیرتان قبول حضرت حق و دعای این مادر رنج کشیده بدرقه زندگانیتان باد.

شماره۲۳۵
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲ آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای تدبیر( مرحومه هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای تدبیر(بی نام) ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶ خانم اشرف خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۷ آقای ابطحی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۸ آقای خوانساری ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۹ خانم شیما ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۰ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای مهدی رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم حوریه نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۵ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ خانم فریبا احمدی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم فاطمه شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ آقای سمل زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۰ آقای دکتر غلام رضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای دکتر روز رخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۴ آقای خیرخواه(بیاد  فاطمه و محمود) ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۶ آقای محمد سادات خوانساری ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای امیرعلی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۲۸ خانم شیرین طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم مینا ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم نیر نوری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۲ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۳ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۴ خانم مریم آتابان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۶ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۷ خانم ناهید نوری ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای حمید پوستی ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ مرحومه مریم رضوی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای علی رضا بیدآبادی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای حسین نژاد ۱۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم فاطمه بهجانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ آقای امیر علیدوستی ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ آقای تقی زاده ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۹۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۹۷,۷۵۰,۰۰۰ ۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۹۷,۷۵۰,۰۰۰ ۰

پرداخت کمک هزینه درمانی برای کودکی ۴ ساله

🍃عشق سرمایه هر انسان است🍃

دینا مبتلا به بیماری MPS تیپ یک می باشد که برای درمان نیاز به پیوند مغز استخوان دارد و در بیمارستان بستری است.
پدر دینا در شهرستان نکا کارگر نانوایی می باشد. در حال حاضر برای انجام امور درمان به تهران آمده و امکان تأمین هزینه های درمان را ندارند.
با مهر و همدلی خیرین و به همت بنیاد خیریه نیکوکاران مفید در تأمین هزینه های درمان به این خانواده مساعدت گردید.
سلامت و سعادتمند باشید💐

مهرریزان شماره ۲۳۴- خرید پتو برای خانواده های مهاجر افغان

موضوع: خرید پتو برای خانواده های مهاجر افغان


مورخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۸


شرح مددجویی:

یاران جان
همان گونه که مطلعیم متاسفانه در چند ماه اخیر هم نوعان افغانمان به علت استبداد و فقر ‌و،.. از سرزمینشان گریخته ،رنجها دیده و نظاره گر حوادث دلخراشی بوده اند‌. هنوز بوی خون و باروت در مشامشان است و بدن‌های نحیف کودکان معصومشان از ترس میلرزد.
و از سر اجبار به کشورهای مختلف از جمله ایران مهاجرت نموده و در اتاقهایی کوچک و سرد در اطراف تهران به صورت گروهی بدون داشتن حداقل امکانات به سختی زندگی می‌کنند.
با شروع فصل سرما، مشکلاتشان بیشتر شده چون هیج وسیله ای برای گرم کردن خود و فرزندان دلبندشان ندارند.

⬅️ اینک اینجایند،…

فرصتی برای ما
تا میهمان دوستی و همدردیمان را نثارشان کنیم.
تا کودکانشان را با آغوش پر مهرمان گرم کنیم ،
تصویر زیباتری را در ذهن آنها بنشانیم پر رنگ تر از بی رحمی،
تا آنان در بزرگسالی قصه های عشق و نوع دوستی را برای فرزندانشان تعریف کنند.

در مهرریزان امشب قصد داریم به لطف حضرت حق و همدلی شما مهربانان، به رسم معرفت و انسانیت که مهمترین رسالت ما در این جهان می باشد،عمل نموده و تعدادی پتو برای این خانواده های بی پناه خریداری واز طرف اهالی مهربان مهرریزان تقدیمشان کنیم تا اندکی از درد غربتشان کاسته و دلهای شکسته شان را گرم و امیدوار نماییم.
لازم به ذکر هست که قیمت هر پتوی یک نفره مرغوب دولایه حدودا “صد و پنجاه هزار تومان” می باشد.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۳۴ مبلغ ” پنجاه و هشت میلیون تومان “جمع آوری گردید که تعداد پانصد عدد پتوی دونفره به مبلغ مجموعا “نود و پنج میلیون تومان ” به کارخانه سفارش داده شده و دراین هفته پتوها را تحویل گرفته و بین خانواده های نیازمند در چادرهای گروهی در مناطق مرزی زابل توزیع می‌گردد.
گزارش توزیع متعاقبا خدمت شما سروران ارائه می گردد.

با سپاس از تمامی یاورانی که با رسم معرفت و انسانیت، حس میهمان دوستی و هم دردبتان را با این خانواده های رنج کشیده افغان سهیم شدید تا این کودکان بدانند که هنوز حسی پررنگ تری از بی رحمی و خشونت در دنیا وجود دارد و آن چیزی نیست جز عشق و مهربانی…

شماره ۲۳۴
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ آقای  محمد سادات خوانساری ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ خانم پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳ خانم آب باریکی ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۵ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۶ خانم شیرین طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ آقای حامد نصراللهی کیا ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ خانم ثریا صراف(از لندن) ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۰ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۱۱ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۱۲ خانم حوریه نصراللهی کیا(پدر  عزیز و مرحوم) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم حوریه نصراللهی کیا(مادر مهربان) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ بی نام ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۵ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ شادروان بانو صدیقه نظری ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ آقای خونساری ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم فاطمه شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ آقای دکتر غلام رضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای فرهاد خان از هامبورگ ۴۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای مرتضی صادقی از هامبورگ ۵۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای دکتر روز رخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۶ مرحومه مریم رضوی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای همتی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ آقای حاج علی کاظمی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۱ خانم سپیده مناقبی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم شیما قربان پور ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۳ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ مرحومه هما مظفریان( آقای تدبیر) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ آقای تدبیر ( بینام) ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۷ آقای ابطحی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای علی جمالی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۱ خانم الهه ناصری ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۴۲ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۳ آقای یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم مسعوده ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۶ آقای حمید پوستی ۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۷ آقای تقی زاده ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۴۸ خانم تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ خانم شراره پاک ضمیر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ آقای امیر علیدوستی ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۵۱ آقای امیرعلی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۵۲ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۴ آقای حسن بیادی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۵ آقای حسین نژاد ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۶ خانم فائزه تقوی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۷ خانم فاطمه بهجانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۸ خانم مینا اسماعیلیان ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۷۵,۷۵۰,۰۰۰ ۵۷۱,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۵۷۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۵۷۵,۷۵۰,۰۰۰ ۰

پیشرفت پروژه ساخت «مدرسه استثنایی ویژه اوتیسم» واقع در: استان خراسان رضوی/شهرستان مشهد

🍃عشق سرمایه هر انسان است🍃

افتخار داشتیم در استان زیبای خراسان رضوی مدرسه ای برای کودکان استثنایی ویژه اوتیسم بنا کنیم.

هم اکنون پروژه پیشرفت موفقیت آمیزی داشته و اسکلت و کرسی چینی تمام شده و عملیات انجام دیوار برشی و بان سقف بزودی آغاز میگردد.

متراژ زمین: ۲۵۰۰متر مربع
زیربنا: ۱۱۸۲ متر مربع
ارزش تقریبی پروژه: ۸۰ میلیارد ریال

مهرریزان شماره ۲۳۳- خرید پانزده عدد بخاری گازی

موضوع: خرید پانزده عدد بخاری گازی برای خانواده های نیازمند


مورخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱


شرح مددجویی:

امروز اول آبان ماه است و نرم نرمک سرمای زمستانی از راه می‌رسد.
در حالیکه ما در خانه های گرممان نشسته ایم و چایی گرم مینوشیم.در شهرمان کودکانی هستند که در خانه های خود هیچ وسیله‌ای برای گرم کردن دستان سرمازده خود ندارند و ازفصل زمستان گریزانند.

⬅️ در مهرریزان امشب که مصادف با میلاد باسعادت ختم الرسل حضرت محمد(ص) می باشد,قصد داریم به لطف حضرت حق و همدلی شما مهربانان، تعداد پانزده عدد بخاری گازی به قیمت هر بخاری حدود “یک میلیون و پانصد هزار تومان” برای پانزده خانواده نیازمند که در فصل سرما قادر به گرم کردن خانه های خود نمیباشند، خریداری و چنانچه مبالغ بیشتری فراهم گردد حتما تعداد خانواده های بیشتری به این لیست اضافه و بعنوان هدیه تولد حضرت رسول (ص) از طرف اهالی مهربان مهرریزان تقدیمشان نماییم.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۳۳ مبلغ ” سی و نه میلیون تومان “جمع آوری گردید که تعداد چهل عدد بخاری گازی به کارخانه سفارش داده شده و دراین هفته بخاری‌ها را تحویل گرفته و بین خانواده های نیازمند توزیع می‌گردد.
گزارش توزیع متعاقبا خدمت شما سروران ارائه می گردد.

با سپاس از تمامی یاورانی که مثل همیشه دستان گرمتان را در دستان ما گزاردید تا در این سرمای بی مهری، دلهای شکسته این چهل خانواده را به بودن معرفت و انسانیت گرم و امیدوار نماییم.
دعای خیر این خانواده ها بدرقه زندگی تک تک شما عزیزان

شماره ۲۳۳
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم فیروزه کاظمی ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲ آقای  محمد سادات خوانساری ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ مرحومه هما مظفزیان (آقای تدبیر) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ بی نام(آقای تدبیر) ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای امیر علی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۶ آقای حامد نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۹ آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم نسیم فرزانگان ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم موسوی ره پیما ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۴ آقای خیرخواه ۴۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ خانم توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۹ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ آقای دکتر غلام رضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای دکتر روز رخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۲۴ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۶ خانم فاطمه شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای خوانساری(آقای نصراللهی کیا) ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم شیما قربان پور ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۹ خانم پرموز ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰ بی نام(خانم کرلو) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۲ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ آقای علی جمالی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم اشرف خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۵ آقای صادق ابطحی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۷ آقای یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم ناهید عزیزی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم خشنود ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای همتی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم مینا ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم بهجانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم مسعوده ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۴ جمعی از خیرین دوبی ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ آقای حسین نژاد ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ آقای پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۷ خانم تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ آقای تقی زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۹ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ خانم مژگان فامیلیان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱ آقای امیر علیدوستی(پدرومادر مرحوم) ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۵۲ آقای تقوی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۵۹ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۸۹,۷۵۰,۰۰۰ ۳۲۹,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۳۲۹,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۳۸۹,۷۵۰,۰۰۰ ۰