گزارش مهرریزان۱۹۸-کمک به رهن منزل ، هزینه درمان و تهیه سوند و ایزی لایف برای خانمی مبتلا به سرطان لگن

موضوع: کمک به رهن منزل ، هزینه درمان و تهیه سوند و ایزی لایف برای خانمی مبتلا به سرطان لگن


مورخ: ۹۹/۱۱/۲۵


شرح مددجویی:

خانم «ق» ۴۵ ساله مدت پنج سال است که مبتلا به سرطان لگن شده و تاکنون تحت سی و چهار عمل جراحی در ناحیه کمر ولکن وپا قرار گرفته است چهار مهره کمر و دنبالچه را برداشته اند و متاسفانه اعصاب آن ناحیه از بین رفته و قادر به کنترل ادرار و مدفوع نبوده و عمل دفع باید بطور مکانیکی هر روز با سوند انجام شود
هزینه روزانه سوند صد هزارتومان و علاوه بر آن ایزی لایف و پوشک هم نیاز دارد.

متاسفانه همسر به علت بیماری او را طلاق داده و دریک سوئیت استیجاری در اسلامشهر زندگی میکند که تا آخر ماه باید آنجا را تخلیه کند و حداقل پانزده میلیون جهت رهن نیاز دارد .

💢 درمهرریزان امشب تصمیم داریم به مدد پروردگار و یاری شما بزرگواران جهت رهن منزل این خانم بیمار و هزینه درمان و خرید سوند و پوشک کمک نموده تا جوانه شادی و امید را در دل دردمند ایشان بنشانیم.

خیر کردارتان قبول حضرت حق
عافیت و برکت و آرامش الهی درزندگیتان جاری 🙏

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه کند.

مهرریزان ۱۹۸
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی خیر سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲ خانم فاطمه بهجانی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳ خانم شهناز پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴ خانم طاهری ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای حامد نصرالهی کیا ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ خانم حوریه نصرالهی کیا ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۷ خانم اشرف خیرخواه ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۸ آقای تدبیر (مرحومه هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۹ آقای تدبیر بی نام ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم حوریه نصرالهی کیا ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۲ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۳ خانم نسیم فرزانگان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای علی دوستی ..پدر و مادر مرحوم ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای حسین نصراللهی کیا… پدر مرحوم ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای حسین نصراللهی کیا… مادر عزیز ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ آقای  علی دوستی… آقای منصور ناظم زاده ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ آقای امیر علی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۱۹ اقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم پروانه شهیدی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ خانم سودابه علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۲ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم نازنین کیان احمدی…مرحوم علی علیمیرزایی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۶ خانم نغمه فرزانگان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم شراره پاک ضمیر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم نیره نوری….. خانم اسماعیلیان ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم مرجان  استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۰ آقای مجید همتی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۱ بی نام ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۳ p.h ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۴ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۷ آقای امیرحسین کاظمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۸ بی نام ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای مهدی میرزایی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای بهمن سلطانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
مجموع ۵۶۴ ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰

گزارش مهرریزان۱۹۷-رهن منزل برای خانواده ای پنج نفره

موضوع: رهن منزل برای خانواده ای پنج نفره که پدر جوان دچار شکست مالی شده است!


مورخ:۹۹/۱۱/۱۸


شرح مددجویی:

آقای «آ» جوانی ۳۵ ساله دارای دو فرزند دختر ساکن روستای ممولان پل دختر، پارسال دچار بدهی مالی شدید شده و خانه و کلیه وسایل منزل را بابت پرداخت بدهی فروخته است . متاسفانه همسرش هم بعلت مشکلات او و مادر بیمار ودوفرزند را ترک نموده است . درحال حاضر او با دو دختر کوچک و مادرش با وجود نارضایتی در منزل برادرش ساکن بوده و باید تا آخرماه خانه ای رهن کرده و از آنجا بروند.
ضمن اینکه با وساطت اقوام، درصورت رهن منزل همسر پس از یکسال جدایی به زندگیش باز میگردد.
قیمت رهن یک منزل ۴۵ متری ، پانزده میلیون ماهی دویست هزارتومان می باشد. لوازم منزل هم توسط یک فرد خیر تقبل گردیده است.

گزارش مددجویی:

📣به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان دو هفته گذشته مبلغ شانزده میلیون و دویست و پنجاه هزارتومان جمع آوری شد که مبلغ پانزده میلیون بابت رهن منزل و مابقی جهت خرید یک عدد بخاری پرداخت گردید.

با سپاس ازحضورپرمهرشما یاوران گرامی که با دلهای دریایی خود دراین امر خیر سهیم شدید تا این پدر جوان بتواند خانه ای برای خانواده اش تهیه نموده و همسرش را به خانه برگردانده و دلهای رنج کشیده شان دوباره گرم وپرامید گردد

مهرریزان ۱۹۷
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی خیر سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ آقای تدبیر (مرحومه هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای تدبیر(بی نام) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای امیر علی دشتکی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴ خانم کرلو (بی نام) ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰
۵ خانم اشرف خیرخواه ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۶ آقای  ذاکری ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم کرلو (بی نام) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۸ خانم نغمه فرزانگان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ قای حسین نصراللهی کیا (پدر مرجوم) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ شهناز پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۳ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۴ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۵ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۶ خانم حوریه نصراللهی کیا ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم حیدری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۸ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم طاهری ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۲ آقای خوانساری ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای حامد نصرالهی کیا ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۴ آقای ولی زاده ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۵ آقای مهدی میرزایی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای  علی دوستی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ گروه دوستان ورزشی زعفرانیه ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۳ خانم مریم نوری منظر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم نگین شایسته ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم گیتی نوری منظر ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای سمل زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۷ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای همتی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۰ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم سودابه علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۲ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۴ p.h ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۵ خانم اباذری ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
مجموع ۶۴۹ ۱۶۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۶۲,۲۵۰,۰۰۰

گزارش مهرریزان ۱۹۶-خرید پوتین و البسه گرم و دارو و درمان برای کولبران

موضوع: خرید پوتین والبسه گرم ودارو ودرمان برای کولبران مناطق صعب العبور مرزی


مورخ: ۹۹/۱۱/۱۱


شرح مددجویی:

هموطن عزیزم
کولبر زحمتکش و غیور

برایت پوتینی می فرستم و بالاپوشی گرم و داروهایی جهت التیام زخم‌ها و دردهای بدن رنجورت که جهت آوردن لقمه ای نان بر سر سفره خانواده ات از جانت مایه میگذاری…

برادر جان
پوتینت را به پا کن
بالاپوش‌گرمت را بپوش
و براستخوانهای پردرد و بدن فرسوده ات مرهمی بنه
کوله بار سنگین ظلم و بی رحمی ایام را به شانه های ستبر مردانه ات بیاویز و استوارتر قدم بردار تا کوه های یخ زده از صلابت گام هایت بلرزند.
این بارکوله بارت را کیلومترها آن سو تر به مقصد برسان و سالم به خانه بازگرد ای اسطوره غیرت!

💢 درمهرریزان امشب بر آن شده ایم تا به مدد پروردگار و همدلی شما یاوران گرامی،
آستین همت بالا زده و به یاری هموطنان مظلوم و غیور «کولبرمان»در مناطق صعب‌العبور مرزی بشتابیم که برای سیر کردن شکم خانواده هایشان مجبورند در میان برف ، سرما و بهمن بدون داشتن کفش و البسه گرم مناسب، بارهای سنگین را به شانه های پر از درد خود گرفته و کیلومترها در مسیرهای خطرناک کوهستانی راه بروند و برایشان پوتین و لباس گرم و داروهای مورد نیاز جهت دردهای استخوانی ، دیسک گردن و کمر ،سینوزیت، برونشیت و… تهیه نماییم و به این طریق پیام همدردی،
خود را به گوششان برسانیم تا دستان پینه بسته و یخ زده شان را با شعله های عشق و همدردی مان گرم کنیم.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه کند.

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان گذشته مبلغ پانزده میلیون و سیصد و پنجاه هزارتومان جمع آوری شد که مبلغ ده میلیون بابت داروهای دردهای استخوانی وارتروزو سینوزیت و…
پانزده میلیون تومان جهت خرید پوتین درجه یک و البسه گرم مجموعا بیست و پنج میلیون تومان خرید انجام گردیده و امروز به شهرستان مریوان ارسال گردید.

با سپاس ازحضورپرمهرشما یاوران گرامی که با دلهای دریایی خود دراین امر خیر سهیم شدید تا به لطف خداوند بتوانیم دلهای این هموطنان زحمت کش و غیورمان را شاد نماییم.

مهرریزان ۱۹۶
۰ سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی خیر سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲ خانم شهناز پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۵ خانم حوریه نصراللهی کیا ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۶ خانم پاک ضمیر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۷ آقای علی جمالی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۸ آقای سمل زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۹ آقای مهدی رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم مریم جنانی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای محمد تدبیر(مرحومه هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای محمد تدبیر(بی نام) ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم فریبا احمدی(مرحوم علی موید) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای حمید رضا انصاری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای حسین نصراللهی کیا  پدر مرحوم ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ آقای حسین نصراللهی کیا  مادر عزیز ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ آقای حامد نصراللهی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۲ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۳ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۴ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۶ آقای خوانساری ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم نیره نوری (خانم مینا حاج اسماعیلیان ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ آقای امیر علی دشتکی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم سودابه علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۰ خانم الهام جنانی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم منیژه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ آقای مجید همتی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم ناصری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۵ بی نام ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم بهین حدادی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم ماندانا شیرزاد ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۸ بی نام ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۹ بی نام ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم اباذری ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم مرجان استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۲ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم مژگان فامیلیان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم ماندان سلطانی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۶ خانم اشرف خیرخواه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ خانم فاطمه بهجانی ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ خانم نسرین علی میرزایی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۹ خانم شاهدخت ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۰ H.n ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
مجموع ۶۱۴ ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰

گزارش مهرریزان ۱۹۵- پرداخت رهن منزل

موضوع: پرداخت رهن منزل به منظور کاهش اجاره وتهیه اقلام ضروری زندگی برای یک مادر نیازمند با پسر بیمار مبتلا به پارکینسون


مورخ: ۹۹/۱۱/۰۴


شرح مددجویی:

آقای «س» جوانی ۳۵ ساله مبتلا به بیماری مغز واعصاب با علایم پارکینسون ،شش ماه قبل تحت عمل جراحی قرار گرفته و هم اکنون در سر و سینه او باتری قراردارد که ماهیانه باید شارژ شود هزینه شارژ و داروهای او در ماه حدود چهارصد هزارتومان می‌باشد.

همسر وی بعلت بیماریش اورا با دو فرزند دختر رها کرده است و ماهیانه ششصد هزار تومان باید نفقه پرداخت نماید درحالیکه اصلا قادر به انجام کارو دادن این مبلغ نمیباشد.
پدر ایشان هم در اثر ناراحتی اعصاب و درگیری با مادرش ،متاسفانه یک ماه پیش همسر و پسر بیمارش را از خانه بیرون کرده است.

این مادر و پسر دردمند پس از مدتی در بدری و خوابیدن در پارک ،با کمک خیری که هشت میلیون به آنها داده از روی ناچاری آپارتمان مسکن مهری در پرند به مبلغ هشت میلیون ماهی یک میلیون و صد و پنجاه اجاره کرده در حالیکه هیچ لوازمی برای زندگی ندارند و تنها دو پتو و کمی ظروف از همسایه گرفته اند و قادر به پرداخت اجاره هم نمی‌باشند.

💢 درمهرریزان امشب تصمیم داریم به مدد پروردگار و یاری و همدلی شما یاوران گرامی مبلغی جهت اضافه کردن رهن به منظور کاهش اجاره و همچنین اقلام ضروری زندگی مانند یک یخچال و فرش و ظروف را برای این مادر و پسر بیمار و رنج کشیده تقبل نماییم

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و یاری و همدلی شما نیکوکاران گرامی درمهرریزان هفته گذشته مبلغ پانزده میلیون و صد و پنجاه هزار تومان جمع آوری گردید که ازاین رقم دوازده میلیون بابت اضافه رهن منزل وکم شدن مبلغ سیصدو پنجاه هزار تومان از اجاره پرداخت شد.

همچنین یک عدد یخچال آکبند ، یک فرش ماشینی دوازده متری، یک دستگاه تلویزیون با میز خریداری و یک ماشین لباسشویی توسط یکی از خیرین به این خانواده نیازمند اهدا گردید

با سپاس ازحضورپرمهرشما یاوران گرامی که با دلهای دریایی خود دراین امر خیر سهیم شدید تا جوانه امید و شادی را در دل مادر و پسر بنشانیم.

مهرریزان شماره۱۹۵ کمک به رهن منزل به منظور کاهش اجاره و تهیه اقلام ضروری زندگی برای مادر نیازمند با پسر بیمارش
۰ سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی خیر سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم فاطمه بهجانی ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲ خانم تیلا شیرزاد ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای مهدی رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ خانم مهسا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵ بی نام (خانم کرلو) ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۶ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۷ خانم ماندانا شیرزاد ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۸ خانم حوریه نصراللهی کیا ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۰ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۱۱ آقای محمد تدبیر(مرحومه هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای محمد تدبیر(بی نام) ۴۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۳ آقای حامد نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم شیرین  طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای ولی زاده ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۷ آقای حسین نصراللهی کیا (مادر عزیز) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ آقای حسین نصرالهی کیا(پدر مرحوم) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ آقای خوانساری ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم مسعوده ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم سوری ایلخانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ خانم مریم علیخانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم نغمه فرزانگان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۴ آقای دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۲۵ آقای حمید نصرالله ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۶ آقای امید (آقای حسن ولی زاده) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۷ خانم ماندان سلطانی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۸ آقای سمل زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم فریبا احمدی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم صباغی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم ناصری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۲ بی نام ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۳۵ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۸ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۰ آقای مهدی شایسته ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۲ H.n ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم سودابه علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۴ خانم ناهید عزیزی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ آقای ذاکری ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ خانم اشرف خیرخواه ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۸ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
مجموع ۶۰۵ ۱۵۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۴۰,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۴۰,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۵۱,۲۵۰,۰۰۰

مهرریزان شماره ۱۹۴-کمک به رهن منزل و پرداخت بدهی

موضوع: کمک به رهن منزل و پرداخت بدهی دو سالمند بیمار و نیازمند


مورخ:۹۹/۱۰/۲۷


شرح مددجویی:

آقای «ر» ۶۷ ساله که شغلش بنایی بوده و پارسال در اثر سقوط از داربست دچار شکستگی مهره های کمر شده و برای جراحی مجبور به قرض گرفتن پانزده میلیون تومان پول نرولی شده است با توجه به اینکه قادر به کار هم نمیباشد. هم چنین چشمان او هم بعلت گلوکوم نیاز به جراحی دارد و درصورت به تعویق انداختن منجر به نابینایی میشود.
همسر او هم که با وجود آرتروزحاد گردن ودست درمنازل کارمیکرده که بخاطر کرونا بیکار شده و برای گذران زندگی کلوچه و شیره و…از روستا آورده و درمنزل به اهل محل می‌فروشد.
او و همسرش در یک منزل استیجاری ۴۵ متری در منطقه ملک آباد اطراف کرج به قیمت سی و پنج میلیون ماهی پانصدهزار تومان به سختی زندگی میکنند و اخیرا صاحبخانه ده میلیون پول رهن را اضافه کرده و تا اول ماه فرصت تخلیه داده است.
علاوه برآن مبلغ پانزده میلیون پول قرضی را هم باید تا هفته دیگر پرداخت کنند و بسیار تحت فشار هستند.
لازم بذکراست که تنها یک دختر دارند که با همسرش دریک مسجد خادم هستند.

💢 درمهرریزان امشب تصمیم داریم به مدد حضرت حق و یاری و همدلی شما یاوران گرامی مبلغ اضافه رهن و مقداری از پول قرضی آنها را تقبل نموده تا آرامش و شادی را به این مادر و پدر بیمار و رنج کشیده هدیه دهیم.

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و یاری و همدلی شما نیکوکاران گرامی درمهرریزان هفته گذشته مبلغ سیزده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان جمع آوری گردید که ازاین رقم ده میلیون بابت اضافه رهن منزل و مابقی جهت تسویه مقداری از بدهی این مادرو پدر سالخورده وبیمار پرداخت گردید.

مهرریزان شماره ۱۹۳- پرداخت هزینه دوره دوم پیوند سلول‌های بنیادی

موضوع: پرداخت هزینه دوره دوم پیوند سلول‌های بنیادی در نخاع یک دختربچه شش ساله مبتلا به سرطان که در اثر جراحی و شیمی درمانی فلج شده است!


مورخ: ۹۹/۱۰/۲۰


شرح مددجویی:

«هستی» دختر کوچولوی شش ساله ساکن قم در یک خانه محقر استیجاری به مبلغ دوازده میلیون ماهی سیصدوسی هزارتومان به سختی زندگی میکنند پدر خانواده کارگر ساختمانی است .
هستی از دوسالگی توموری بدخیم در مهره های پایین کمریش تشخیص داده شده و پس از جراحی ، شیمی درمانی و رادیوتراپی در بیمارستان کودکان مفید، متاسفانه اعصاب حرکتی اطراف آن در نخاع ، آسیب دیده واین دختر کوچولو حس پاهایش را از دست داده و همچنین دچار عدم کنترل ادرار و مدفوع میشود.

پزشکان او مرکز سلولهای بنیادی «پرنیا »در مشهد را معرفی میکنند که با یک روش بسیار جدید و پیشرفته ، پیوند سلول‌های بنیادی را در اعصاب آسیب دیده انجام میدهند که به احتمال زیاد اعصاب ترمیم شده و حس پاها برمیگردد که در این صورت نیاز به دومین دوره پیوند می‌باشد.

🔅در مهرریزان ۱۷۵ با یاری شما خوبان هزینه اولین دوره پیوند را پرداخت نمودیم و به لطف خداوند پیوند پاسخ داده و تا حدودی حس پاهای هستی کوچولو برگشته است و برای درمان کامل باید دومین دوره پیوند سلولهای بنیادی به مبلغ بیست و دو میلیون تومان انجام پذیرد.

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان گذشته مبلغ بیست وجهار میلیون و دویست و پنجاه هزارتومان جمع آوری شد که مبلغ بیست ودو میلیون تومان برای موسسه پرنیا درمشهد جهت نوبت دوم پیوند سلول‌های بنیادی و مابقی مبلغ جهت هزینه رفت و برگشت به مشهد و دارو و… واریز گردیده و به لطف خداوند هستی کوچولو روز چهارشنبه برای بار دوم تحت پیوند قرار گرفت و هم اکنون حالش خوب می باشد.

با سپاس ازحضورپرمهرشما یاوران گرامی که با دلهای دریایی خود دراین امر خیر سهیم شدید تا به لطف خداوند توانایی راه رفتن را به این فرشته کوچولو هدیه دهیم.

 مهرریزان شماره ۱۹۳
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم شاهدخت ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲ خانم مژگان فامیلیان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳ خانم عزتی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴ خانم تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم شهناز پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۶ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۸ خانم طاهری ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۹ آقای حامد نصراللهی کیا ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم فاطمه بهجانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ بی نام(خانم کرلو) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۳ آقای سامان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴ مرحومه هما مظفریان ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ بی نام (آقای تدبیر) ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۹ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۲۱ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم پاک ضمیر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۵ آقای دکتر عبدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم ماندان سلطانی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم اشرف خیرخواه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم سودابه علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۰ خانم فارسی ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ آقای قاسمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۳ آقای علی دوستی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۳۴ خانم مرحومه مریم صفری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۵ مرحوم سید حسین مینای هاشمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم مریم علیخانی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ آقای امیرعلی دشتکی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای علی خرازچی ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم فاطمه ناطقی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۱ بی نام(آقای حامد نصراللهی) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ آقای ولی زاده ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۴۳ خانم اباذری ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ H.n ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۶ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۷ آقای علی جمالی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۸ خانم فرهومند ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ آقای ذاکری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ بی نام ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱ آقای علیرضا خرازی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲ آقای امیرحسین کاظمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳ آقای امیرحسن خرازی ۱۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰
۵۴ جمعی از خیرین محترم ۸۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۲۵۰,۰۰۰
۵۵ آقای پروانیا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۶ آقای بهمن سلطانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۷ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۸ آقای دکتر مهدی میرزایی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۹ آقای مهندس ضیا متحدان ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰ آقای مجتبی طباطبایی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد ۱,۰۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۱۹۲- کمک هزینه درمانی

موضوع: کمک هزینه درمانی برای دو کودک از دو خانواده نیازمند و تأمین هزینه یکسال نگهداری یک نوجوان عقب افتاده پرخاشگر


مورخ: ۹۹/۱۰/۱۳


شرح مددجویی:

در مهرریزان این هفته میخواهیم یاریگر سه فرشته از سه خانواده نیازمند به شرح زیر باشیم:

۱⃣ «جانیار» کودکی دوساله اهل ساری پدرش کارگر ساده و از بدو تولد با اختلال TSبدنیا آمده و دو هفته پیش در بیمارستان کودکان مفید جراحی روده اش انجام شد ولی یکماه دیگر باید جراحی دیگری در مغز او در بیمارستان نمازی شیرازانجام پذیرد که نیاز به یک سری آزمایشات ژنتیکی خاص قبل از عمل دارد که هزینه انجام آن حدود شش میلیون تومان می‌باشد.

۲⃣ «رایان» کوچولو چهار ساله با مشکل شکاف کام نرم و کام سخت (لب شکری)بسیارشدید به دنیا آمده و آخرین فرصت برای جراحی او به امید بهبودی همین سن هست که بعلت عدم استطاعت پدر که نگهبان ساختمان بوده و فعلا بیکار هست ،عملش تاکنون انجام نشده.هزینه جراحی ودرمان در بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین اصفهان حدود چهار میلیون می‌باشد.

۳⃣ «مصطفی» نوجوانی شانزده ساله مبتلا به عقب ماندگی ذهنی و جسمی که به شدت پرخاشگر بوده و مادر بیمارش را کتک می‌زند .پدرش سالها پیش در اثر اعتیاد آنها را ترک کرده و مادر با بیماری دیسک گردن و کمر با کار در منازل به سختی زندگی میکنند.
مصطفی مدتی دریک مرکز نگهداری معلولین در اطراف کرج ماهیانه چهارصد هزار تومان نگهداری می‌شد ولی متاسفانه مادر قادر به پرداخت هزینه نبوده و از طرفی نگهداری او در منزل هم مقدورنمیباشد.ضمن اینکه هزینه داروهای اعصاب مصطفی هم ماهی پانصدهزار تومان می‌باشد.

گزارش مددجویی:

به لطف حضرت حق و همیاری شما مهربانان در مهرریزان هفته گذشته با مشارکت ۴۳ نیکوکار گرامی مبلغ شانزده میلیون وچهارصد و بیست و پنج هزار تومان جمع آوری شده که به شرح زیر برای سه کودک از سه خانواده نیازمند هزینه گردید:

۱⃣ شش میلیون تومان جهت انجام آزمایشات ژنتیکی «جانیار»

۲⃣چهار میلیون تومان جهت هزینه جراحی شکاف کام با هزینه های جانبی درمانی «رایان»

۳⃣ هفت میلیون و دویست هزار تومان جهت ۱۸ ماه نگهداری « مصطفی»در مرکز کودکان عقب مانده ذهنی

با سپاس ازحضور پرمهرتک تک شما نیک اندیشان گرامی که مثل همیشه با دلهای دریایی خود دراین امر خیر سهیم شدید تا یاریگر این سه فرشته کوچک باشیم ودل خانواده های نیازمندشان را شاد نماییم.

شماره ۱۹۲
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ شادروان حاج سید حسین مینای هاشمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای سمل زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳ خانم نغمه فرزانگان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴ آقای حمیدرضا نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای حامد نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۶ مرحومه هما مظفریان(آقای ندبیر) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ آقای تدبیر(بی نام) ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۹ آقای حسین نصراللهی کیا (مادر عزیز) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم طاهری(سالگرد پدر مرحومشان) ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای دکتر عبدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۳ خانم مریم جنانی(شادى روح مادرعزیز) ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم حوربه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم ماندانا شیرزاد(شادى روح مادرعزیز) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ خانم پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ خانم تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ مرحوم حسن شیرازی(حمیدرضا نصراللهی کیا) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ آقای امیر علی دشتکی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم مریم اسلامی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۶ آقای مجید همتی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم سودابه علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۸ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۹ مرحومه فروغ الزمان کرلو ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۱ بی نام (خانم کرلو) ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۳ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم اشرف خیرخواه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۶ H.n ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای امیر علیدوستی(پدر و مادر مرحوم) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای علی جمالی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۰ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۱ آقای مهدی میرزایی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم راحله علیدوستی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم سوری ایلخانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد ۶۵۷ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۶۴,۲۵۰,۰۰۰ ۱۵۹,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۵۹,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۶۴,۲۵۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۱۹۱- خرید دستگاه اکسیژن ساز

موضوع:خرید دستگاه اکسیژن ساز برای بیماری مبتلا به تومور مغزی با مشکل ریوی و اختلال بینایی


مورخ:۹۹/۱۰/۰۶


شرح مددجویی:

خانم «ر» پنجاه ودو ساله لیسانس ادبیات که به تنهایی در آپارتمانی استیجاری در منطقه سه راه آذری زندگی میکند.
مدت ده سال است که مبتلا به تومور مغزی بوده وبا وجود جراحی هفتاد درصد بینایی خود را از دست داده است .او بعلت ضعف بینایی دوسال پیش زمین خورده و از ناحیه پای راست دچار مشکل می باشد.

متاسفانه به تازگی توده ای در سینه اش مشاهده شده که بعلت عدم توان مالی جهت درمان مجبوراست با آن شرایط جسمانی، هرماه به تنهایی به مرکزی در ارومیه برود که با هزینه کم شیمی درمانیش انجام شود.

او در اثر استفاده طولانی مدت از داروهای کورتونی دچار اسم و تنگی نفس بوده و اکسیژن لازم به مغزش نمی رسد که همین امر ضعف بیناییش را تشدید کرده و متاسفانه به تازگی هم آب جوش را روی دست و پایش ریخته ودچار سوختگی شده است .لذا پزشک معالجش تاکید کرده که جهت جلوگیری از نابینایی کامل باید هرچه سریعتر دستگاه اکسیژن ساز تهیه کند تا اکسیژن لازم جهت مغز را تامین نماید.

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و همدلی شما یاوران گرامی درمهرریزان گذشته، مبلغ شانزده میلیون و سیصد و هفتادوپنج تومان جمع آوری شدکه یکعدد دستگاه اکسیژن ساز بعلاوه یک تشک طبی به مبلغ مجموع هفده میلیون وصدوپنجاه هزار تومان خریداری و تحویل ایشان گردید.

با سپاس از مهر و یاری شما نیکان روزگارکه باعث شدید به گفته خودشان پس از سالها اشک شوق از چشمانشان جاری و لبخند شادی را به ایشان هدیه نمودید.

شماره ۱۹۱
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم نغمه فرزانگان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای  تدبیر(مرحومه هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای  تدبیر(بی نام) ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ خانم فیروزه کاظمی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۶ آقای حمید رضا نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم کرلو(مرحومه فروغ الزمان کرلو) ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۸ خانم طاهری ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ قای حسن ولی زاده (پدر مرحوم) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم شهناز پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۲ آقای دکتر عبدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای ولی زاده(خانم قوامی) ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۴ آقای حسن ولی زاده ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای حامد نصراللهی کیا ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ خانم مریم ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ آقای حسن ولی زاده(آقای امید) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم سودابه علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ آقا ی حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای همتی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم فریبا احمدی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۲۴ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای علی جمالی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۶ خانم حوریه نصراللهی کیا(دومین بار) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای ولی زاده (آقای حمید رضا) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ آقای علیرضا انصاری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ آقای امیر علی دشتکی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم ماندانا سلطانی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۱ شادی روح مرحوم سید حسین مینای هاشمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ آقای بهمن سلطانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم کرلو (بی نام) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای ابادری ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۵ آقای علی دوستی به نیت پدر و مادر مرحوم ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۳۶ خانم اشرف خیرخواه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۸ آقای امیرحسین کاظمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم نیر نوری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم ناهید نوری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۲ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ H.n ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۴ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۶ خانم شراره پاک ضمیر ۴۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۸ آقای قاسمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ خانم عزتی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۰ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
تعداد ۶۵۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۶۳,۷۵۰,۰۰۰ ۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۶۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۶۳,۷۵۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۱۹۰-کمک به رهن منزل

موضوع: کمک به رهن منزل برای مادری جوان و نابینا با دوفرزند که همسرش در اثر اعتیاد، خانواده رارهاکرده است.


مورخ:۹۹/۰۹/۲۹


شرح مددجویی:

خانم « مریم » مادری سی و دو ساله با دو فرزند هشت و چهار ساله که مدت سه سال است در اثر تومور مغزی و به تعویق انداختن عمل جراحی در اثر عدم توان مالی ، بینایی چشم راست را کاملا ازدست داده و چشم چپ فقط ده درصد بینایی دارد.

همسرش در اثر اعتیاد و بیماری مریم ،مدت یک سال هست که خانواده را رها نموده است.
این زن نابینا به علت عدم توانایی در پرداخت اجاره و تأمین هزینه جراحی ودارو و درمان با پول پیش خانه و فروش لوازم منزل با دو فرزند معصومش، مدتی است که بی خانمان شده و مدت هشت ماه است که در منزل کوچک و استیجاری خواهر کوچکش در منطقه نصیرآباد رباط کریم با خفت وخواری زندگی میکنند.
شوهر خواهر متاسفانه چندین بار آنها را از خانه اش بیرون کرده و خواهر فداکار با التماس‌ها وکتک خوردنهای شدید، دوباره آنها را به خانه باز گردانده است ،ولی این بار تا آخر ماه فرصت داده تا فکری برای مسکن بکنند.

این دو خواهر زجر کشیده والدین خود را در کودکی ازدست داده و فقط یک زن پدر در شهرستان تویسرکان دارند که قبول کرده در صورت پرداخت پول رهن منزل توسط مریم از او و فرزندانش نگهداری کند.

به شکرانه خداوند و همدلی شما یاوران گرامی درمهرریزان گذشته، مبلغ بیست وپنج میلیون تومان جمع آوری گردید. که منزلی هفتاد متری در شهرستان تویسرکان برای این مادر نابینا ودو فرزند معصومش رهن کامل گردید.

شایان ذکر است که مقداری لوازم ضروری شامل اقلام زیر،توسط خیرین محترم تقبل گردیده ودر طول هفته جاری برایشان ارسال می‌گردد.

– یک دستگاه یخچال
– یک عدد اجاق گاز
– یک عدد ماشین لباسشویی دوقلو
– رختخواب و پتو
-مقداری ظروف ، لباس به همراه مواد غذایی

با سپاس از همراهی و همدلی شما یاوران گرامی که نورعشق و امید را در دل این مادر نابینا و فرزندانش روشن و لبخند شادی را به آنها هدیه نمودید.
برکت شادمانی دلهای این عزیران و دعاهای خیرشان ، در زندگی شما نیکوکاران گرامی جاری باد!

شماره ۱۹۰
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای حامد نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای مهدی رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ خانم مرحومه هما مظفریان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای تدبیر(بی نام) ۶۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۶ خانم دخی سهرابی ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم بهین حدادی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۸ خانم تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۹ آقای علی رضا انصاری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای حمید رضا انصاری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم حوریه نصراللهی (آقای محمد نوری منظر و خانم حکیمی) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم فریبا احمدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۵ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۶ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ خانم سودابه علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۹ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم حوریه نصراللهی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم حوریه نصراللهی (بی نام)] ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۴ آقای دکتر عبدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۶ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم مریم ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم جنانی(ماندانا شیرزاد) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۰ آقای امیر علی دشتکی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم اشرف خیرخواه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۳ آقای حامد نصراللهی کیا( بی نام) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای علی دوستی( نیت پدر و مادر مرحوم) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم سارا اباذری ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم کرلو(بی نام) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۸ خانم پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۹ H.n ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای امیرحسین کاظمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم مهسا ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای مهندس جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم هاشمی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۵ بی نام(آقای نصراللهی کیا) ۴۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ آقای مهدی میرزایی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ آقای بهمن سلطانی ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۴۸ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ آقای علی جمالی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۵۰ خانم شاهدخت ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۱ آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۲ خانم میترا نیمافر(سالگرد پدرمرحوم آقای محمدتقی نیمافر) ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد ۹۹۹ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۴۹,۷۵۰,۰۰۰ ۲۴۴,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۲۴۴,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۲۴۹,۷۵۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۱۸۹- کمک به تهیه جهیزیه و پرداخت اجاره معوقه

موضوع: کمک به تهیه جهیزیه برای دختری با والدین بیمار و پرداخت اجاره معوقه این خانواده


مورخ:۹۹/۰۹/۲۲


شرح مددجویی:

فاطمه دختری پانزده ساله بوده که بعلت فقر و بیماری والدین مجبور به ترک تحصیل و ازدواج شده و متاسفانه بعلت عدم توان خانواده جهت تهیه جهیزیه با خانواده داماد دچار مشکل ودراستانه جدایی می باشند.

پدرو مادر فاطمه فامیل بوده و به صرع و نوعی بیماری روانی مبتلا هستند.پدر قبلاً به کار جمع آوری ضایعات وزباله مشغول بوده و متاسفانه هم اکنون بیکار می‌باشد.
این خانواده دریک منزل استیجاری ۲۵ متری در منطقه سهرابیه کرج به قیمت چهارمیلیون ماهی پانصد هزار تومان زندگی میکنند که متاسفانه هشت ماه است اقادر به پرداخت جاره نشده اند و صاحبخانه پول پیش را بابت اجاره های معوقه برداشته و به آنها تا آخرماه فرصت داده که منزل را تخلیه کنند
این خانواده بعلت فقروبیماری وبیکاری حتی از امکانات اولیه زندگی مثل یخچال و ماشین لباسشویی و….برخوردار نبوده و درتامین هزینه دارو و خوردوخوراک ومایحتاج زندگی عاجز مانده آمد.

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و همدلی شما یاوران گرامی درمهرریزان گذشته، علاوه بر پرداخت ده ماه اجاره معوقه این خانواده به مبلغ پنج میلیون تومان با کمک خیرین محترم «صندوق ذخیره رضوی» جهیزیه دختر عقدکرده این خانواده بیمار و نیازمند شامل اقلام زیر تحویل ایشان گردید:

– یک دستگاه یخچال
– یک عدد اجاق گاز پنج شعله
– یک عدد بخاری گازی
– سرویس ظروف چینی
– سرویس قاشق چنگال دوازده نفره
– یک عدد اطو
– یک عدد زودپز
– یک سرویس قابلمه تفلون
– سرویس پارچ و لیوان
– سرویس رختخواب و پتو
– سرویس چادر نماز

(جمعا با وجه اجاره به مبلغ دویست و بیست ملیون ریال )

با سپاس از همراهی و همدلی شما یاوران گرامی که سبب شدید این زوج جوان سروسامان گرفته و با دلی شاد و امیدوار راهی خانه خوشبختی خود شوند!

برکت شادمانی دلهای این عروس و داماد جوان و دعاهای خیر خانواده هایشان ، در زندگی شما نیکوکاران گرامی جاری باد!

شماره ۱۸۹
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ آقای امیر علی دشتکی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲ آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ خانم مژگان فامیلیان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴ تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای دکتر عبدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۶ خانم کرلو (بی نام) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ آقای سمل زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۹ خانم سودابه علی میرزایی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای حامد نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای حسن ولی زاده(سالگرد پدر مرحوم) ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۵ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ بی نام ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰
۱۷ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم نیره نوری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۲ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۳ آقای مهدی رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم راحله علی دوستی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای مجید همتی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ آقای علی رضا انصاری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ مرحوم  سید حسین مینای هاشمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ آقای امیر حسین کاظمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم فرهومند ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم اشرف خیرخواه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۲ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۳ H.n ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای علی جمالی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۵ آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای امیر علیدوستی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۳۷ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم شهناز پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۹ مرحومه هما مظفریان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای مهدی میرزایی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم الهه احمدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ بی نام(آقای تدبیر) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد ۵۴۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰