مهرریزان شماره ۲۳۷- آزاد کردن یک جوان زندانی بدهکار مالی

موضوع: آزاد کردن یک جوان زندانی بدهکار مالی


مورخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۹


شرح مددجویی:

آقای “م” جوانی ۴۰ ساله ساکن شهرستان سمنان که در کار آزاد و تنها پسر خانواده و نان آور مادر بیمار و دو خواهرش بوده است.
پنج سال پیش دراثر مشکلات مالی دچار ورشکستگی شده ‌و متاسفانه در اثر عدم استطاعت در پرداخت بدهی، طلب کاران اورا به زندان انداخته اند.
پس از گذرااندن پنج سال و حسن اخلاق وی و صحبت های مکرر با بخش مددکاری زندان، بدهی باقیمانده به مبلغ سی و شش میلیون تومان ” شامل عفو و تخفیف شده و باقیمانده بدهی به :بیست میلیون تومان” تقلیل یافته و با پرداخت این مبلغ کلا این جوان بیگناه از زندان آزاد گشته و به زندگی و آغوش خانواده باز می‌گردد.

⬅️ لذا در مهرریزان ۲۳۷ قصد داریم مبلغ بیست میلیون تومان را جمع آوری نموده و پس از واریز در وجه زندانیان زندان سمنان، حکم آزادی این جوان بیگناه صادر گردیده و پس از گذراندن پنج سال روزهای سخت در پشت میله های زندان ، این جوان به زندگی دلگرم و امیدوار گردیده و دوباره زندگی خود را از نو به زیبایی بسازد.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

شماره۲۳۷
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲ آقای احمد نوری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای سمل زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴ آقای تدبیر(مرحومه هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای تدبیر بی نام ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶ آقای خوانساری ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ خانم سودابه علی میرزایی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۰ خانم دکتر دادگر ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۱ خانم مرحومه مریم رضوی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۴ خانم فاطمه شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای دکتر روز رخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ آقای دکتر غلام رضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای حسین نصراللهی کیا/ پدر مرحوم ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای حسین نصراللهی کیا / مادر عزیز ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ آقای مجتبی خیرخواه ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای امیر علی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۲۶ خانم فیروزه کاظمی ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۷ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۸ آقای همتی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم نیره نوری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم مژگان فامیلیان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خیرین دوبی ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۲ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۳ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۳۴ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۳۵ خانم گیوه چی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای امیر علیدوستی- پدر و مادر مرحوم ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۷ خانم مسعوده ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۹ خانم مینا ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم اشرف خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۴۲ آقای تقوی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم قربان پور ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۴ بی نام(خانم کرلو) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۴۵ آقای صادق ابطحی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ خانم مهسا فرزانه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ خانم سوری ایلخانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ آقای تقی زاده ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۵۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۲,۷۵۰,۰۰۰ ۱۷۸,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۷۸,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۲۱۲,۷۵۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۲۳۶- کمک به مجمع خیرین استان خراسان شمالی

موضوع: کمک به مجمع خیرین استان خراسان شمالی جهت تکمیل و تجهیز خانه های بهداشت


مورخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۲


شرح مددجویی:

بنیاد مفید با همراهی مجمع خیرین سلامت استان خراسان شمالی و با کمک خیرین پرمهرش تا به امروز موفق به ساخت ۲۰ باب خانه بهداشت و پایگاه سلامت در این استان شده است تا بدین وسیله مردم روستایی که به هیچ نوع امکانات بهداشتی و درمانی دسترسی ندارند را جهت درمان های اولیه تحت پوشش درمانی قرار دهد.
متاسفانه از سال ۹۸ با گرانی های بیش از حد تجهیزات و مصالح، مجمع خیرین با کمبود بودجه مواجه شده و قادر به تکمیل و تجهیز پروژه های در دست اقدام نمی باشد.

⬅️ لذا در مهرریزان امشب قصد داریم به لطف حضرت حق و همدلی شما یاوران همیشه همراه ، مبلغی را جهت تکمیل و تجهیز هرچه سریعتر این پروژه های درمانی در روستاهای دورافتاده و صعب العبور این استان جمع آوری نماییم تا علاوه برشاد کردن دل مردمان محروم منطقه ، قدم هایی در جهت آبادانی ایران عزیزمان نیز برداشته باشیم.

گزارش مددجویی:

🔴 همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۳۶ مبلغ ” بیست و پنج میلیون تومان “جمع آوری گردید که این مبلغ جهت بهبود در تجهیز و تسریع در تکمیل خانه های بهداشت خراسان شمالی برای کمک به مجمع خیرین این استان واریز می گردد تا بتوانیم درکنار هم به افتتاح و استفاده هرچه زودتر از این مراکز در روستاهای دورافتاده این منطقه اقدام نماییم.

🌟با سپاس از تمامی یاورانی که با رسم معرفت و انسانیت، حس میهن دوستی تان را با مردم محروم این استان سهیم شدید تا با نجات جان حتی ۱ نفر در این مراکز، هرکدام از شما اهالی مهربان مهرریزان نیز شریک این سلامتی باشید.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

شماره ۲۳۶ کمک به مجمع خیرین استان خراسان شمالی جهت تکمیل و تجهیز خانه های بهداشت
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ مرحومه خانم هما مظفریان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ بی نام(آقای تدبیر) ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ اقای نصراللهی کیا ( مادر عریز) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ اقای نصراللهی کیا ( پدر مرحوم) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ اقای محمد سادات خوانسار ۴۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۶ خانم دکتر دادگر ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۷ خانم گیوه چی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۸  خانم مرحوم مریم رضوی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ اقای  خوانساری ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۰ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم پارمیس فراهی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۲ اقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۳ اقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ اقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم فاطمه شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ اقای دکتر روزرخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ مرحوم مرتضی سید ناصری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ دکتر غلام رضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ خاتم نسرین علیمیرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ خانم سهیلا علیمیرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۲۲  خانم سوسن علیمیرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۲۳ خانم شیرین طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم مینا ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ بی نام(خانم کرلو) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۲۶ خانم آسیه ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰
۲۷ اقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم الهه توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۹ اقای صادق ابطحی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم اشرف خیرخواه ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم تقوی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم ماندانا شیرزاد ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم حیدری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۴ خاتم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم شیما ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۶ اقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۸ خانم مریم نوری منظر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم مسعوده ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۲ بی نام(خانم کرلو) ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰
۴۳ آقای تقی زاده ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای حسین نژاد ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ آقای امیرعلی دشتکی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ خیرین دوبی ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ آقای حمید پوستی ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ خانم اقبالی ۱۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ آقای حسین نژاد ۲۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۱ آقای مهدی رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۲,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۹۲,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۲۳۵- کمک به رهن منزل

موضوع: کمک به رهن منزل برای مادری بیمار با دو فرزند معلول


مورخ: ۱۴۰۰/۰۸/۱۵


شرح مددجویی:

خانم “م” مادری ۵۵ ساله که متاسفانه دارای دو فرزند معلول ۲۲ و ۱۶ ساله میباشد که هردو کنترل ادرار نداشته و باید ایزی لایف شوند و در اثر سالها بلند و کوتاه کردن این دو مبتلا به آرتروز شدید گردن و بیماری قلبی شده است.
همسر ایشان میوه فروش دوره گرد بوده که چهار سال پیش فوت شده و این خانم با کمک مردم، اجاره خانه و خرج دو فرزند معلولش را می‌گذراند.

ایشان در یک خانه پنجاه متری استیجاری در منطقه راه آهن به قیمت سی میلیون ماهی پانصد زندگی می‌کند ولی متاسفانه صاحبخانه مبلغ رهن را بیست میلیون تومان اضافه کرده است و این مادر با دو فرزند بی پناهش مستاصل شده که به کجا رود و مهلت تخلیه منزل تا بیستم آبان ماه میباشد.

⬅️ در مهرریزان امشب قصد داریم به لطف حضرت حق و همدلی شما عزیزان همیشه همراه، کمک لازم را برای رهن منزل و معیشت خانواده فراهم اورده و دل این مادر رنج کشیده و دو فرزند بیگناه معلولش را مرهمی باشیم
تا در همان منزل ساکن بمانند و اندکی به زندگی دلگرم و امیدوار شده و لبخند شادی در کنج چهره محزونش نشانده شود.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۳۵ مبلغ ” هجده میلیون تومان “جمع آوری گردید که بابت اضافه رهن منزل برای این مادر رنج کشیده با دوفرزند معلولش در وجه صاحبخانه واریز و قرارداد یکساله تمدید گردید.
سپاس که یا مهر و همدلی خود مارا یاری نموده تا این مادر بی پناه و بیمار را از نگرانی رهانیده و دل او و دو فرزند معلولش را شاد و امیدوار نمودید.

کردار خیرتان قبول حضرت حق و دعای این مادر رنج کشیده بدرقه زندگانیتان باد.

شماره۲۳۵
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲ آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای تدبیر( مرحومه هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای تدبیر(بی نام) ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶ خانم اشرف خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۷ آقای ابطحی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۸ آقای خوانساری ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۹ خانم شیما ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۰ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای مهدی رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم حوریه نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۵ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ خانم فریبا احمدی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم فاطمه شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ آقای سمل زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۰ آقای دکتر غلام رضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای دکتر روز رخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۴ آقای خیرخواه(بیاد  فاطمه و محمود) ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۶ آقای محمد سادات خوانساری ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای امیرعلی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۲۸ خانم شیرین طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم مینا ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم نیر نوری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۲ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۳ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۴ خانم مریم آتابان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۶ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۷ خانم ناهید نوری ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای حمید پوستی ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ مرحومه مریم رضوی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای علی رضا بیدآبادی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای حسین نژاد ۱۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم فاطمه بهجانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ آقای امیر علیدوستی ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ آقای تقی زاده ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۹۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۹۷,۷۵۰,۰۰۰ ۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۷۷,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۹۷,۷۵۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۲۳۴- خرید پتو برای خانواده های مهاجر افغان

موضوع: خرید پتو برای خانواده های مهاجر افغان


مورخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۸


شرح مددجویی:

یاران جان
همان گونه که مطلعیم متاسفانه در چند ماه اخیر هم نوعان افغانمان به علت استبداد و فقر ‌و،.. از سرزمینشان گریخته ،رنجها دیده و نظاره گر حوادث دلخراشی بوده اند‌. هنوز بوی خون و باروت در مشامشان است و بدن‌های نحیف کودکان معصومشان از ترس میلرزد.
و از سر اجبار به کشورهای مختلف از جمله ایران مهاجرت نموده و در اتاقهایی کوچک و سرد در اطراف تهران به صورت گروهی بدون داشتن حداقل امکانات به سختی زندگی می‌کنند.
با شروع فصل سرما، مشکلاتشان بیشتر شده چون هیج وسیله ای برای گرم کردن خود و فرزندان دلبندشان ندارند.

⬅️ اینک اینجایند،…

فرصتی برای ما
تا میهمان دوستی و همدردیمان را نثارشان کنیم.
تا کودکانشان را با آغوش پر مهرمان گرم کنیم ،
تصویر زیباتری را در ذهن آنها بنشانیم پر رنگ تر از بی رحمی،
تا آنان در بزرگسالی قصه های عشق و نوع دوستی را برای فرزندانشان تعریف کنند.

در مهرریزان امشب قصد داریم به لطف حضرت حق و همدلی شما مهربانان، به رسم معرفت و انسانیت که مهمترین رسالت ما در این جهان می باشد،عمل نموده و تعدادی پتو برای این خانواده های بی پناه خریداری واز طرف اهالی مهربان مهرریزان تقدیمشان کنیم تا اندکی از درد غربتشان کاسته و دلهای شکسته شان را گرم و امیدوار نماییم.
لازم به ذکر هست که قیمت هر پتوی یک نفره مرغوب دولایه حدودا “صد و پنجاه هزار تومان” می باشد.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۳۴ مبلغ ” پنجاه و هشت میلیون تومان “جمع آوری گردید که تعداد پانصد عدد پتوی دونفره به مبلغ مجموعا “نود و پنج میلیون تومان ” به کارخانه سفارش داده شده و دراین هفته پتوها را تحویل گرفته و بین خانواده های نیازمند در چادرهای گروهی در مناطق مرزی زابل توزیع می‌گردد.
گزارش توزیع متعاقبا خدمت شما سروران ارائه می گردد.

با سپاس از تمامی یاورانی که با رسم معرفت و انسانیت، حس میهمان دوستی و هم دردبتان را با این خانواده های رنج کشیده افغان سهیم شدید تا این کودکان بدانند که هنوز حسی پررنگ تری از بی رحمی و خشونت در دنیا وجود دارد و آن چیزی نیست جز عشق و مهربانی…

شماره ۲۳۴
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ آقای  محمد سادات خوانساری ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ خانم پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳ خانم آب باریکی ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۵ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۶ خانم شیرین طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ آقای حامد نصراللهی کیا ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ خانم ثریا صراف(از لندن) ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۰ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۱۱ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۱۲ خانم حوریه نصراللهی کیا(پدر  عزیز و مرحوم) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم حوریه نصراللهی کیا(مادر مهربان) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ بی نام ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۵ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ شادروان بانو صدیقه نظری ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ آقای خونساری ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم فاطمه شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ آقای دکتر غلام رضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای فرهاد خان از هامبورگ ۴۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای مرتضی صادقی از هامبورگ ۵۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای دکتر روز رخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۶ مرحومه مریم رضوی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای همتی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ آقای حاج علی کاظمی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۱ خانم سپیده مناقبی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم شیما قربان پور ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۳ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ مرحومه هما مظفریان( آقای تدبیر) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ آقای تدبیر ( بینام) ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۷ آقای ابطحی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای علی جمالی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۱ خانم الهه ناصری ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۴۲ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۳ آقای یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم مسعوده ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۶ آقای حمید پوستی ۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۷ آقای تقی زاده ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۴۸ خانم تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ خانم شراره پاک ضمیر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ آقای امیر علیدوستی ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۵۱ آقای امیرعلی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۵۲ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۳ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۴ آقای حسن بیادی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۵ آقای حسین نژاد ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۶ خانم فائزه تقوی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۷ خانم فاطمه بهجانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۸ خانم مینا اسماعیلیان ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۷۵,۷۵۰,۰۰۰ ۵۷۱,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۵۷۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۵۷۵,۷۵۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۲۳۳- خرید پانزده عدد بخاری گازی

موضوع: خرید پانزده عدد بخاری گازی برای خانواده های نیازمند


مورخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۱


شرح مددجویی:

امروز اول آبان ماه است و نرم نرمک سرمای زمستانی از راه می‌رسد.
در حالیکه ما در خانه های گرممان نشسته ایم و چایی گرم مینوشیم.در شهرمان کودکانی هستند که در خانه های خود هیچ وسیله‌ای برای گرم کردن دستان سرمازده خود ندارند و ازفصل زمستان گریزانند.

⬅️ در مهرریزان امشب که مصادف با میلاد باسعادت ختم الرسل حضرت محمد(ص) می باشد,قصد داریم به لطف حضرت حق و همدلی شما مهربانان، تعداد پانزده عدد بخاری گازی به قیمت هر بخاری حدود “یک میلیون و پانصد هزار تومان” برای پانزده خانواده نیازمند که در فصل سرما قادر به گرم کردن خانه های خود نمیباشند، خریداری و چنانچه مبالغ بیشتری فراهم گردد حتما تعداد خانواده های بیشتری به این لیست اضافه و بعنوان هدیه تولد حضرت رسول (ص) از طرف اهالی مهربان مهرریزان تقدیمشان نماییم.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۳۳ مبلغ ” سی و نه میلیون تومان “جمع آوری گردید که تعداد چهل عدد بخاری گازی به کارخانه سفارش داده شده و دراین هفته بخاری‌ها را تحویل گرفته و بین خانواده های نیازمند توزیع می‌گردد.
گزارش توزیع متعاقبا خدمت شما سروران ارائه می گردد.

با سپاس از تمامی یاورانی که مثل همیشه دستان گرمتان را در دستان ما گزاردید تا در این سرمای بی مهری، دلهای شکسته این چهل خانواده را به بودن معرفت و انسانیت گرم و امیدوار نماییم.
دعای خیر این خانواده ها بدرقه زندگی تک تک شما عزیزان

شماره ۲۳۳
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم فیروزه کاظمی ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲ آقای  محمد سادات خوانساری ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ مرحومه هما مظفزیان (آقای تدبیر) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ بی نام(آقای تدبیر) ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای امیر علی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۶ آقای حامد نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۹ آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم نسیم فرزانگان ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم موسوی ره پیما ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۴ آقای خیرخواه ۴۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ خانم توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۹ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ آقای دکتر غلام رضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای دکتر روز رخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۲۴ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۶ خانم فاطمه شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای خوانساری(آقای نصراللهی کیا) ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم شیما قربان پور ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۹ خانم پرموز ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰ بی نام(خانم کرلو) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۲ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ آقای علی جمالی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم اشرف خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۵ آقای صادق ابطحی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۷ آقای یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم ناهید عزیزی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم خشنود ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای همتی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ خانم مینا ۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم بهجانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم مسعوده ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۴ جمعی از خیرین دوبی ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ آقای حسین نژاد ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ آقای پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۷ خانم تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ آقای تقی زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۹ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ خانم مژگان فامیلیان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱ آقای امیر علیدوستی(پدرومادر مرحوم) ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۵۲ آقای تقوی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱,۵۵۹ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۸۹,۷۵۰,۰۰۰ ۳۲۹,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۳۲۹,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۳۸۹,۷۵۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۲۳۲- کمک به رهن منزل

موضوع: کمک به رهن منزل برای مادر و پسری مبتلا به بیماری حاد قلبی


مورخ: ۱۴۰۰/۰۷/۲۴


شرح مددجویی:

خانم “خ” همراه با پسر ۲۳ ساله اش که مبتلا به بیماری حاد قلبی و ریوی بوده و باید تعویض دریچه قلب انجام دهد و اخیرا دراثر تصادف دچار شکستگی پا شده و به علت بیماری قادر به کار نمی‌باشد.
پدر خانواده در اثر اعتیاد، سالهاست که آنها را رها کرده و مادر با کارگری در منازل،خرج پسر بیمارش را داده است.
آنها در منزل بسیار قدیمی استیجاری در منطقه جهانشهر کرج به قیمت ده میلیون ماهی پانصد هرارتومان زندگی می‌کنند و پنج میلیون از ودیعه بابت اجاره معوقه از بین رفته است.
صاحبخانه هم کلا آنها را جواب کرده وتا آخر مهر ماه باید منزل را تخلیه کنند.

⬅️ در مهرریزان امشب قصد داریم به لطف حضرت حق و همدلی شما عزیزان همیشه همراه، مبلغ بیست میلیون جهت رهن منزل به این مادر و پسر بیمارش کمک کرده که با پنج میلیون خود ،منزلی به قیمت بیست و پنج میلیون تومان در همان منطقه رهن نمایند.

گزارش مددجویی:

همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۳۲ مبلغ ” پانزده میلیون تومان “جمع آوری گردید که منزلی با قیمت بیست میلیون تومان در منطقه آق تپه اطراف کرج برای ابن مادر بی‌پناه و فرزند بیمارش رهن گردید.

کردار خیرتان قبول حضرت حق و دعای این مادر و پسر دردمندش بدرقه زندگانیتان باد.

شماره ۲۳۲
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲ آقای ابطحی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای تدبیر(مرحومه هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای تدبیر(بی نام) ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۶ خانم پاک ضمیر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۷ آقای امیر علی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۸ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۹ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۰ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای دکتر روز رخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای خوانساری ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای دکتر غلام رضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۹ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۲۲ خانم حوریه نصراللهی  (بی نام) ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۳ خانم حوریه نصراللهی (بی نام) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۲۴ آقای نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۷ خانم نیر نوری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ آقای احمد نوری منظر ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۹ خانم شهناز پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۰ خانم شیما قربان پور ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۱ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۲ شادی روح حاج سید حسین مینای هاشمی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳ خانم مرجان استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۶ اقای حسین نژاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ اقای تقی زاده ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۳۸ خیرین دوبی ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۹ خانم بهین حدادی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم الهه ناصر الملکی ۱ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای امیر علیدوستی ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم گیتی افروز ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم مهسا فرزانه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۱۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵۴,۰۵۰,۰۰۰ ۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۲۳۱- کمک به رهن منزل

موضوع: کمک به رهن منزل برای مادری بیمار روحی با دو فرزند


مورخ:۱۴۰۰/۷/۱۷


شرح مددجویی:

خانم «ا» مادری جوان با سه فرزند پسر که متاسفانه پسر ۱۴ ساله اش که نان آور خانواده بوده پارسال در اثر تصادف فوت کرده و او مبتلا به بیماری شدید اعصاب وروان گردیده است.
پدر خانواده هم باگرفتن دیه فرزندش، زن و دو فرزند دیگر را رها کرده و ازدواج مجدد میکند‌ و دوماه پیش فوت کرده است.
این خانم با فرزندانش بطور موقت در منزل برادرش زندگی می‌کنند ولی متاسفانه با مشکلات ایجاد شده ، برادر تا آخر ماه فرصت داده که آنجا را ترک کنند و ده میلیون هم به خواهرش قول کمک داده است.
این خانم بیمار با کار نظافت منازل و راه پله خرچ فرزندانش را به سختی می‌دهد.

⬅️ در مهرریزان امشب قصد داریم به لطف حضرت حق و همدلی شما عزیزان همیشه همراه، مبلغ بیست میلیون جهت رهن منزل به این مادر و فرزندان بی پناهش کمک کرده که با ده میلیون خود ،منزلی به قیمت سی میلیون تومان در منطقه شهر قدس رهن نمایند.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

گزارش مددجویی:

همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۳۱ مبلغ ” پانزده میلیون تومان “جمع آوری گردید که ده میلیون تومان هم توسط فرد خیر دیگری اهدا و منزلی به قیمت بیست و پنج میلیون در منطقه شهر قدس برای این مادر داغدیده و فرزندانش رهن گردید.

کردار خیرتان قبول حضرت حق و دعای این مادر رنج کشیده و فرزندان معصومش بدرقه زندگانیتان باد.

شماره ۲۳۱
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲ مرحومه خانم هما مظفریان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ بی نام(آقای تدبیر) ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۵ خانم آنیتا ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۶ آقای خوانساری ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم حوریه نصراللهی کیا ۰پدر مرحوم۰ ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ آقای حسین نصراللهی کیا(مادرعزیزم) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای دکتر روز رخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای غلام رضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم فلطمه شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ آقای دکتر ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ آقای امیر علی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۱۹ آقای مجید کرلو ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم فریبا احمدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم عطیه مومنی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۲ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۳ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۴ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵ خانم حوریه نصراللهی کیا ۰بی نام. ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۷ آقای بهمن سلطانی ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۸ آقای سمل زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰
۲۹ خانم شهناز پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۰ خان شیما قربان پور ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۱ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۳ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۴ آقای تقوی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم اشرف خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۷ آقای صادق ابطحی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم منیژه ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم حیدری ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای علیدوستی ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ آقای حمید پوستی ۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای مهدی میرزایی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۵۱,۵۰۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۲۳۰- کمک به رهن منزل و هزینه کاردرمانی و گفتاردرمانی

موضوع: کمک به رهن منزل و هزینه کاردرمانی و گفتاردرمانی مادری جوان وتنها با پسر مبتلا به اوتیسم و اختلال حرکتی، گفتاری


مورخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۰


شرح مددجویی:

خانم «م» مادری بیست و پنج ساله که دارای یک پسر چهار ساله مبتلا به اوتیسم و اختلال کندی حرکتی گفتاری میباشد.
همسرش دوسال است که دراثر اعتیاد این مادر و پسر را رها کرده و ایشان متاسفانه پول رهن منزل را بابت اجاره معوقه از دست داده و یک سال است در منزل خواهرش در منطقه شهر قدس با سرکوفتهای شوهر خواهر به سختی زندگی می‌کنند و هبج درآمدی غیراز یارانه ندارند وبه علت بیقراری فرزند قادر به کار نمی‌باشد.
طبق نظر پزشک معالج اگراین فرشته کوچک ا دراین بازه سنی تحت کاردرمانی و گفتار درمانی قرار گیرد، بهبود یافته وگرنه تا آخر عمراختلال حرکت و کلام همراه اوست.
سام کوچولو باید هفت جلسه درهفته تحت کاردرمانی و گفتار درمانیقدار گیرو و هزینه هر جلسه “صدو چهل هزار تومان “میباشد.
همچنین هزینه رهن کامل یک اتاق کوچک درآن منطقه حدود “پانزده میلیون تومان” میباشد.

🔗 در مهرریزان امشب قصد داریم با یاری پروردگار و همدلی شما عزیزان،
رهن منزل به مبلغ “پانزده میلیون تومان” و هزینه سه ماه کاردرمانی و گفتاردرمانی این گل پسر کوچولو به مبلغ “ده میلیون تومان’ را تقبل نموده و دل این مادر جوان رنج کشیده و به درمان این فرشته کوچولو کمک نموده و دل مادر رنج کشیده اش را شاد نموده و آنها را ازبی سرو سامانی نجات دهیم.

گزارش مددجویی:

همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۳۰ مبلغ “سی وپنج میلیون تومان” جمع آوری گردید که یک سوئیت کوچک ۳۵متری در منطقه شهرقدس به قیمت بیست میلیون ماهی سیصد هزار تومان رهن و مابقی مبلغ هم جهت پنجاه جلسه کاردرمانی و پنجاه جلسه گفتاردرمانی به قیمت جلسه ای صدو پنجاه هزار تومان در وجه مرکز توانبخشی هر ده جلسه یکبار واریز میگردد.

کردار خیرتان قبول حضرت حق و دعای این مادر رنج کشیده و فرشته کوچکش بدرقه زندگانیتان باد.

شماره ۲۳۰
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ آقای تدبیر(به نیت مرحوم محمد نوری منظر) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای تدبیر(به نیت مرحومه هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای تدبیر(بی نام) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای حسین نصراللهی کیا(به نیت مرحوم محمد نوری منظر) ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم و اقای نعیمی(به نیت مرحوم محمد نوری منظر) ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۶ آقای همتی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ بی نام(به نیت مرحوم محمذ نوری منظر) ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۸ آقای امیر علی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۹ خانم حوریه نوری منظر(به نیت پذر مرحوم محمد نوری منظر ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم منیژه ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم افسانه. اقایان افشین و آرش طاهری(به نیت مرحوم نوری منظر ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم گیوه چی(به بنیا مرحوم محمد نوری منظر) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم نصرالله(به نیت محمد نوری منظر) ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۵ آقای مجتبی خیرخواه(به نیت مرحوم محمد نوری منظر) ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۶ خانم منا میرباقری(به نیت محمد نوری منظر) ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم پروین میرباقری(به نیت محمد نوری منظر) ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ آقای محسن نوری منظر(به نیت پدر عزیز. محمد نوری منظر ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ آآقای خونساری ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰  خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم توسلی(به نیت مرحوم محمد نوری منظر) ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۲ آقای سامان (به نیت مرحوم محمد نوری منظر|) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۴ آقای حامد نصراللهی کیا( به نیت مرحوم محمد نوری منظر) ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ خانم فریبا احمدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم نوش آفرین کرلو(به نیت مرحوم محمد نوری منظر) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۲۷ خانم کرلو( بی نام ) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۸ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۹ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۳۰ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۱ خانم مریم اتابان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰
۳۲ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۵ خانم شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ آقای ذکتر روز رخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای دکتر غلام رضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای علی دوستی ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۴۰ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای میری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ آقای شهناز پرموز و شیما قربان پور ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم فرزانگان ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۴۵ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۶ آقای مهدی رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ آقای بهمن سلطانی ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۸ خانم ناهید نوری منظر ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۹ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ آقای تقی زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۱ خانم اشرف خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۲ آقای صادق ابطحی ۴۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۳ جمعی از خیرین دوبی ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۴ آقای فرج الله جم زاده ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۵ خانم تیلا شیرزاد ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۶ آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۷ خانم مسعوده ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۸ آقای مهدی میرزایی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۹ خانم شراره پاک ضمیر ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۶۰ آقای حسین نژاد ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۶۱ خانم مهسا فرزانه ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۶۲ خانم کرلو(بینام) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱,۳۹۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۴۷,۷۵۰,۰۰۰ ۲۹۵,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۲۹۵,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۳۴۷,۷۵۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۲۲۹- کمک به رهن منزل

موضوع: کمک به رهن منزل برای مادری نیازمند مبتلا به سرطان سرپرست دو دختر معصوم


مورخ: ۱۴۰۰/۰۷/۰۳


شرح مددجویی:

خانم «م» مادری جوان که سالهاست همسر در اثر اعتیاد او و دو دختر کوچکش را رها کرده و ایشان با کار در منازل نان آور دوفرزندش بوده است. ولی متاسفانه دوسال است که مبتلا به سرطان غدد لنفاوی و سینه شده و پول رهن منزل را خرج درمان و شیمی درمانی نموده است.
او با دو دخترش مجبور شده اند در آپارتمان ۴۵ متری استیجاری پدر و مادر بیمارش زندگی کنند و هم اکنون صاحبخانه چون تعداد افراد زیاد شده آنها را جواب کرده است.

🔗 در مهرریزان امشب قصد داریم با یاری پروردگار و همدلی شما عزیزان،
رهن منزل به مبلغ “بیست میلیون تومان” را تقبل نموده و منزلی کوچک برای این مادر رنج کشیده و دو دختر معصومش رهن نموده تا پس از مدتها به آرامش برسند.

گزارش مددجویی:

🔴 همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۲۹ مبلغ “هیجده میلیون و سیصد هزار تومان جمع آوری گردید .که منزلی ۴۵ متری در منطقه سه راه آذری پس از گفتگو با صاحبخانه و مساعدت ایشان از سی میلیون ، ماهی یک میلیون به بیست میلیون ماهی یک میلیون تومان کاهش یافته و به سلامتی برای این مادر و دو دختر بی پناهش رهن گردید.

خیر کردارتان مقبول حضرت حق و دعای این مادر بیمار و دو دختر معصومش بدرقه زندگانیتان باد.

شماره ۲۲۹
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم مژگان فامیلیان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲ خانم /آقای  B ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ مرحومه هما مظفریان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای تدبیر(بی نام) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۶ مهسا فرزانه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۷ آقای مهدی رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۹ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم شیرین طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۳ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۴ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۰
۱۵ آقای خوانساری ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ خانم شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم حوریه نصراللهی کیا(بی نام) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۱۸ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ آقای دکتر روز رخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ آقای حسین نصراللهی کیا ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ آقای حسین نصراللهی کیا ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای دکتر ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ آقای ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۹ خانم اشرف خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۰ آقای صادق ابطحی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم شهناز پرموز ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم فریبا احمدی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۳ آقای امیرعلی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۳۴ خانم فیروزه کاظمی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ آقای عبدالرضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ آقای تقی زاده ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ مرحوم مینای هاشمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای فرج ۱۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای حمید پوستی ۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای تقوی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ مسعوده ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم ناهید عزیزی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۶ خانم فاطمه بهجانی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ آقای حسین نژاد ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ آقای علیدوستی(پدر و مادر مرحوم) ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ خانم ثمین ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۶۵۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰ ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰ ۰

مهرریزان شماره ۲۲۸- خرید کفش برای دانش آموزان بی بضاعت

موضوع: خرید کفش برای دانش آموزان بی بضاعت، به مناسبت آغاز سال تحصیلی


مورخ: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷


شرح مددجویی:

همان گونه که می‌دانیم همه بچه ها دوست دارند به بهانه رسیدن مهرماه و شروع سال تحصیلی کفش و کیف نو داشته باشند.درست است که امسال بعلت شرایط موجود وضعیت مدارس مشخص نیست ولی ما مهر ماه را بهانه ای قرار دادیم تا تعدادی از این فرشته های کوچک که مدتهاست در حسرت داشتن کفشی نو هستند ، به آرزویشان رسیده و این هدیه را از یاوران همدل مهرریزان دریافت کنند.
قیمت هر جفت کفش دخترانه یا پسرانه سایز کوچک برای دانش آموزان دبستانی حدود “صد و پنجاه هزار تومان” و سایز بزرگتر برای دانش آموزان راهنمایی حدود “دویست و پنجاه هزار تومان ‘ می باشد.

🔗 در مهرریزان امشب قصد داریم طبق قرارداد با یک کفاشی معتبر ، بن های خرید کفش را تهیه و در اختیار خانواده های نیازمند اکثرا یتیم که دارای فرزندان دبستانی و راهنمایی هستند گذاشته تا بچه ها به سلیقه خودشون از کفش‌های موجود انتخاب و آن فرشتگان کوچک را به ارزویشان رسانیده و لبخند شادی و امید را بر چهره های زیبا و معصومشان بنشانیم.

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۲۸ مبلغ ” بیست ودو میلیون تومان “جمع آوری گردید.
که با مبلغ فوق تعداد ” صد جفت” کفش دخترانه و پسرانه برای داش آموزان ابتدایی و راهنمایی خریداری شده و بن های خرید کفش به عنوان هدیه از طرف یاران مهربان مهرریزان به بچه ها اهدا گردید که در فروشگاه کفش مورد قرارداد ،با سلیقه خود کفش دلخواهشان را انتخاب نمایند.

سپاس و قدردانی مارا به نیابت از دانش آموزانی که با لبخندی برلب، اندیشه شان را با اهدای کفشی راحت و زیبا در آستانه سال تحصیلی بارور می کنید، پذیرا باشید و دستان پر مهرهمه شما خوبان را که در این مسیر زیبای الهی همراه و همدل مان هستید، به گرمی و عشق میفشاریم..

خیر کردارتان قبول حضرت حق و دعای این فرشته های کوچک بدرقه زندگانیتان باد.

شماره ۲۲۸
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ مرحومه حما مظفریان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ اقای تدبیر (بی نام ) ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴ خانم ثمین ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۵ خانم ناهید عزیزی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶ اقای حسین نصراللهی ( پدر مرحوم ) ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۷ اقای حسین نصراللهی ( مادر عزیز) ۵۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۸ بی نام ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۹ اقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم فاطمه شعبان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱ اقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ الهه توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۴ اقای دکتر ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۵ اقای دکتر روز رخ ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ اقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ اقای دکتر غلام رضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸ اقای خوانساری ۲۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم اشرف خیرخواه ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۱ اقای صادق ابطحی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ خانم شیرین طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ بی نام ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم ایلخانی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۵ خانم مرجان استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۸ اقای علیدوستی ( پدر و مادر مرحوم ) ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ اقای علیرضا مناقبی ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خیرین دوبی ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم گیوه چی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ اقای امیر علی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۳۳ جمعی از خیرین ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۴ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ آقای صادق کوهبر ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای فرج جم زاد ۱۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم شیما قربان پور ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۸ خانم شهناز پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۹ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم منصوره ایلخانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ بی نام ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۴۲ آقای حسین نژاد ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای تقی زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۸۷۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۰