گزارش تکمیلی مهرریزان ۲۷۴ کمک به ساخت یک خانه کوچک در روستای قلعه سین ورامین برای مادری با سه فرزند یتیم

🍃عشق سرمایه هر انسان است🍃

خانم “م” مادری ۳۸ ساله دارای دو دختر ۱۸ و ۱۲ و یک پسر ۱۵ ساله است که مدت ده سال است همسرش را از دست داده و با کار در زمین های کشاورزی اطراف ورامین خرج سه فررند یتیمش را تامین می کند.
این خانواده در یک اتاق سرایداری در باغی در روستای قلعه سین ورامین به قیمت ده میلیون ودیعه ماهی یک میلیون و دویست زندگی میکردند.
این اتاق فاقد حمام و آشپزخانه بوده و همچنین کف اتاق نمدار و برای این خانم با دردهای استخوانی‌ و دختر بزرگش که مشکل کلیوی دارد، قابل سکونت نبود.
با توجه به شرایط نامساعد زندگی این مادر و سه فرزند یتیمش، قطعه زمینی کوچک توسط فردی خیر در همان روستا به این خانواده اهدا گردید.
با مهر و همراهی خیرین بزرگوار مهرریزان مفید یک اتاق، سرویس بهداشتی و حمام برای آنها ساخته شد و به این خانواده عزیز تحویل داده شد.