کمک هزینه معیشتی به خانواده ای نیازمند

خانم خ به همراه ۵ فرزند و همسر بیمارش در روستایی در استان خراسان شمالی زندگی می کنند.

همسر این خانم بیمار و از کار افتاده است و او تاکنون با کار در منازل مردم امورات خانواده را می گذراند ولی به دلیل لرزش شدید دست و قطع مستمری کمیته امداد، در شرایط معیشتی بسیار سختی قرار گرفته اند.

و آرزو دختر این خانواده در شرف ازدواج است و نیازمند جهیزیه می باشد.

با مهر همیشگی خیرین عزیز و به همت بنیاد خیریه نیکوکاران مفید با این خانواده گرامی همراه شدیم و کمی از مایحتاج آنها را فراهم نمودیم‌.