کمک هزینه عمل جراحی پروتز پا آقایی که از بدو تولد دچار فلج اطفال بوده اند

🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆؛

🍃عشق سرمایه هر انسان است🍃

🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆؛

آقای هوشنگ ۵۵ ساله هستند و از بدو تولد دچار فلج اطفال بوده اند. یک بار تحت عمل جراحی قرار گرفته اند ولی متأسفانه نتیجه بخش نبوده و مجددا مفصل پای چپشان تحلیل رفته است و پای چپ نیاز به پروتز داشته است.

به همت بنیاد خیریه نیکوکاران مفید وهمراهان پر مهر هزینه عمل جراحی ایشان پرداخت گردید‌.

باشد که همواره سلامت وسعادتمند باشید🌹