کمک هزینه خرید اقلام و تجهیزات مورد نیاز جهت بیمارستان مفید

🍃عشق چیزی جز ظهور مهر نیست🍃

با نیت گروهی از خیرین بزرگوار گروه پتروشیمی نوری مبلغ ۱۶۶.۰۱۰.۰۰۰ ریال جهت خرید اقلام و تجهیزات مورد نیاز به بیمارستان مفید اهدا گردید.

با سپاس فروان از مهر و همراهی خیرین عزیز گروه پتروشیمی نوری