کمک به تامین هزینه دارویی بعد از پیوند مغزاستخوان یک دختر روستایی

آیلار دختری ۱۵ ساله که بطور مادر زادی مبتلا به بیماری نقص سیستم ایمنی بوده و اخیرا در بیمارستان کودکان مفید تحت پیوند مغز استخوان قرار گرفته است.
او همراه خانواده اش در روستای آب بیگ اردبیل ساکن هستند.پدر آیلار کشاورز بوده و دارای ۵ فرزند، می باشد که به سختی مخارج خانواده را تامین می کند.
به علت عوارض بعد از پیوند آیلار ، نیاز به تزریق داروهای بسیار گران قیمت دارد که به یاری  “بنیاد نیکوکاران مفید ” و مهرخیرین بزرگوار، هزینه داروهای این دختر رنج کشیده تقبل گردید.

دعای خیر این فرشته کوچک و خانواده اش بدرقه زندگی همه مهرآفرینان بنیاد مفید باد.