پرداخت کمک هزینه ای جهت حمایت از خیریه عصای سفید امید کریمان استان کرمان

🍃عشق سرمایه هر انسان است🍃

خیریه عصای سفید امید کریمان با حمایت از ۸۸۷۹ نفر از افراد کم بینا و نابینای استان کرمان در بخش های مختلف حمایتی فعالیت دارند.
با مهر و همدلی شما خیرین بزرگوار و به همت بنیاد خیریه نیکوکاران مفید مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال جهت حمایت از مددجویان تحت پوشش این مرکز اهدا گردید.

سلامت و سعادتمند باشید💐