پرداخت هزینه ساخت پروتز پا برای پدری زحمت کش با دو فرزند دبستانی

🍃مهرت سازنده است🍃

در مهرریزان ۱۶۴ام با خانواده ای همراه شدیم که پدر خانواده راننده ماشینهای سنگین بوده و در اثر سانحه تصادف پنج سال پیش پای راست خود را از قسمت انتهایی ران از دست داده و به علت عدم استطاعت مالی نتوانسته پای مصنوعی تهیه کند. این پدر برای گذران زندگی خانواده درمیان زباله ها،ضایعات راجمع آوری کرده وبه سختی روزگار می‌گذرانند.

با همدلی و همراهی شما در مهرریزان این پدر بزرگوار به آرزوی خود رسید و پروتز پا به ایشان تحویل داده شد.

سلامت و سعادتمند باشید🌹