پرداخت هزینه جراحی کاشت حلزونی گوش پسر ۹ ساله ناشنوا

🍃عشق سرمایه هر انسان است🍃

ابوالفضل پسری نه ساله از خانواده ای نیازمند اهل اصفهان می‌باشد.پدرخانواده نانوا بوده و با تنوری در حیاط خانه نانوایی می کند.
این پسر با مشکل کم شنوایی به دنیا آمده و مدتی است که در اثر قند پنهان شنواییش را از دست داده است.
پزشکان تشخیص دادند که این پسرک معصوم با عمل جراحی کاشت حلزون گوش تا حدود زیادی شنواییش را به دست می آورد.
با مهر و یاری شما بزرگواران در مهرریزان ۱۸۸ مبلغ سی و پنج میلیون تومان جمع آوری گردید.
بعد از ۶ ماه انتظار چند روز پیش جراحی کاشت حلزونی ابوالفضل با موفقیت انجام شد انشالله بعد از چند جلسه گفتار درمانی می تواند صحبت کند.