مهرریزان شماره ۳۱۹- توزیع گوشت قربانی برای خانواده های محروم و یتیمان

موضوع: توزیع گوشت قربانی برای خانواده های محروم و یتیمان


مورخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۳


شرح مددجویی:

در مهرریزان امشب که نزدیک عید مبارک قربان است، دست در دست هم میگذاریم تا عاشقانه به رسم بندگی حق ، گوشت قربانی به نیت عافیت و آرامش و برکت برای خود و عزیزانمان،  تقدیم خانواده های مستمند و کودکان اکثرا یتیم و بی سرپرست محروم ترین مناطق کشورمان بنماییم.

لذا همراهان  گرامی که نیت ذبح گوسفند و قربانی جهت عید مبارک قربان را دارند، اعلام نمایند تا با مبالغ تقبل شده، قربانی ها در محل، توسط افراد امین موسسه خریداری ، ذبح و توزیع گردد تا در این عید مبارک، سفره های هموطنانمان با مهر و همدلی شما یاران جان، رنگین و دلهایشان گرم و پرامید گردد.

شایان ذکر می باشد اگر به لطف و یاری حق، مشارکت و همیاری عزیزان در مهرریزان این هفته قابل توجه باشد.بسته های مواد غذایی هم در حد مقدور تهیه و همراه با گوشت قربانی بعنوان عیدی خانواده مهربان مهرریزان تقدیم عزیزان خوب خدا کرده و دعای خیر آن خوبان را بدرقه زندگیمان می نماییم.

گزارش مددجویی:

ه شکرانه خداوند و برکت دلهای دریایی شما مهربانان در مهرریزان مصادف با عید مبارک قربان مبلغ « نود و چهار میلیون تومان» جمع آوری گردید.
که با این مبلغ ،ده راس گوسفند از طرف خانواده مهربان مهرریزان به اهالی روستاهای محروم جیرفت، کرمان، مریوان و مهاباد اهدا و توسط نمایندگان امین بنباد مفید در محل خریداری ، ذبح و بین خانواده‌های نیازمند و بی سرپرست و اکثرا یتیم پخش و توزیع گردید.

گوشت یکی از گوسفندان اهدایی به روستاهای اطراف کرمان، در شب عید غدیر ابگوشت طبخ  شده و همراه با نان و شیرینی بعنوان عیدی از طرف خانواده مهربان مهرریزان در بین مردمان محروم منطقه توزیع گردید.
شابان ذکر می باشد هزینه های مواد دیگر آبگوشت و نان و شیرینی توسط یکی از یاوران بزرگوار مهرریزان تقبل گردید.

با سپاس ازحضور پرمهر شما خوبان که با عشق  و معرفت در مهرریزان عید قربان سهیم شدید و دلهای این خانواده‌ها و فرزندان یتیمانشان را که شاید مدتها بود محروم از خوردن یک وعده گوشت بودند ، گرم و با کرامت و سخاوتمندی، سفره های این عزیزان خوب خدا را در شب و روز عید مبارک قربان، رنگین نمودید.

الهی …
به برکت دلهایی که شاد می کنید…
همواره دل های مهربانتان با شور و نور و عشق الهی گرم و پر امید باشد.

 مهرریزان شماره ۳۱۹
مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
توزیع گوشت قربانی برای خانواده های محروم و یتیمان
سهممبلغ هر سهممبلغ کل
ردیفنام بانیسهممبلغ هر سهمتقبل شدهواریز شده
۱خانم مریم جنانی(مرحوم علی جنانی)whatsup۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲آقای حسین نصراللهی کیاtelegram۸۰۲۵۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳آقای خونساریtelegram۱۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴آقای تدبیر. پسرخاله های عزیز آقایان احمدوشاهینwhatsup۱۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵آقای سعید جنانیwhatsup۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶خانم اشرف خیرخواهtelegram۵۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۷خانم سهرابی(عزیزی در بیمارستان در کانادا)whatsup۵۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۸آقای مناقبیwhatsup۱۲۰۲۵۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹آقای حامد نصراللهی کیاtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰آقای سبزیانtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱خانم تباکوکارtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲آقای امیر حسین کاظمیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳آقای درویشانtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴خانم شعبانtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵خانم نسرین علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۱۶خانم سهیلا علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۱۷سوسن علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۱۸بومگردی داروکtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۱۹آقای دکتر روزرخtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰آقای تدبیر (بینام)whatsup۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱بی نام مرحوم علی جنانیwhatsup۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲خانم هاشمیtelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۲۳خانم نازنینtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۴خانم فیروزه کاظمیtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵خانم ناطقیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۶آقای مهدی رحمانیانtelegram۱۶۰۲۵۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷حاجیه خانم مریم احمدیtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۸خانم مهسا فرزانهtelegram۱۲۲۵۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۹خانم توسلیtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۳۰خانم هایدیtelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱خانم سیمین ساریخانیwhatsup۲۰۰۲۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲خانم جابرانصاری(مادر عزیزشان)whatsup۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳خانم سهرابی(مرحوم همسرشان)whatsup۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴خانم مینا اسماعیلیانwhatsup۱۶۲۵۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۵خانم پرموزtelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۳۶آقای یراقیtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۷آقای سعادت(پدر و برادر مرحوم)whatsup۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸آقای خیرخواه (آقای دکتر احمدی)telegram۸۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹آقای خیرخواه بی نامtelegram۴۰۰۲۵۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۰آقای خیرخواه (خانم سارا بغلانی)telegram۴۰۰۲۵۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱آقای خیرخواه (آقای دکتر ساسانی نژاد)telegram۴۰۰۲۵۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲خانم ثمره مناقبیtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۴۳خانم مرجان استادtelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۴۴بینام(خانم کرلو)telegram۳۰۲۵۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۴۵آقای علیدوستی(پدر و مادر مرحوم)whatsup۱۴۲۵۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۶خانم تیلا شیرزادtelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۷خانم یاسیwhatsup۳۲۵۰,۰۰۰۷۵۰,۰۰۰۷۵۰,۰۰۰
۴۸خانم آراستهtelegram۳۰۲۵۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۴۹بی نام (خانم کرلو)telegram۵۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۵۰خانم تقویtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱خانم مسعوده ایلخانwhatsup۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۲آقای مخبریwhatsup۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳خانم سپیدهwhatsup۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۵۴خانم شرارهwhatsup۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۵خانم طاهره حاجتیwhatsup۸۰۲۵۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۶خانم گلروwhatsup۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۷آقای دکتر یاشار هاشمیtelegram۳۰۰۲۵۰,۰۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۸اقای حمید پوستیtelegram۱۶۲۵۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۹آقای دکتر عبدیtelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۳,۷۷۱۲۵۰,۰۰۰۹۴۲,۷۵۰,۰۰۰۹۴۲,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه۹۴۲,۷۵۰,۰۰۰۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه۹۴۲,۷۵۰,۰۰۰۰