مهرریزان شماره ۳۱۸- کمک به رهن منزل

موضوع: کمک به رهن منزل برای مادری بی پناه و بیمار با فرزندی معلول


مورخ: ۱۴۰۲/۰۳/۲۷


شرح مددجویی:

خانم “ج” مادری ۳۵ ساله و مبتلا به بیماری اعصاب و روان دارای یک پسر ۱۴ ساله و یک دختر ۹ ساله معلول می باشد که باید مرتب تحت نظر پزشک بوده و دارو مصرف کند تا دچار تشنج نشود.
پدر خانواده سالها پیش خانواده را رها کرده و از او خبری نیست.
مادر هم بخاطر دختر معلولش قادر به تنها گذاشتن او و کار در بیرون منزل نمی باشد.
و پسر ۱۴ ساله شوربختانه بخاطر بر دوش گرفتن زودهنگام بار مسئولیت مادر و خواهر بیمارش درس و مدرسه را رها کرده و در مترو دستفروشی میکند تا مخارج خانواده و اجاره خانه را تامین نماید.
انها در یک خانه قدیمی ۴۵ متری استیجاری به قیمت ده میلیون ودیعه ماهی یک میلیون اجاره زندگی میکردند که صاحبخانه انها را جواب کرده و هم اکنون اتاقی به قیمت ۵۰ میلیون ودیعه ماهی یک میلیون و پانصد در منطقه جوادیه برای آنها پیدا شده و نیاز به حمایت و کمک برای رهن دارند.

🌠 در مهرریزان امشب قصد داریم به یاری حق و همدلی و همراهی شما یاوران همیشه مهربان، کمک به رهن منزل برای این مادر بیمار و فرزندانش بی پناهش را تقبل نماییم.
تا این خانواده رنج کشیده و دل شکسته باور کنند که ، هنوز فرشتگان زمینی هستند که دغدغه دلهای پرمهرشان دلگرم کردن و مرهم نهادن بر دلهای دردمند همنوعانشان و دستان یاریگرشان، دستان خداوند برای دستگیری از بندگان گرفتار خداست.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

مهرریزان شماره ۳۱۸
ردیفنام بانیسهممبلغ هر سهمتقبل شدهواریز شده
۱خانم مریم جنانیwhatsup۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲آقای حسین نصراللهی کیاtelegram۱۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳آقای تدبیر. پسرخاله های عزیز آقایان احمدوشاهینwhatsup۱۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴آقای تدبیر -دختر خاله عزیز خانم سیمین ساریخانیwhatsup۵۰۰۲۵۰,۰۰۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۵آقای تدبیر -خاله عزیز خانم ایران مظفریانwhatsup۱۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶خانم ناطقیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۷خانم اشرف خیرخواه.telegram۵۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۸خانم هایدیtelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۹بی نام(خانم کرلو)telegram۳۰۲۵۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰آقای خونساریtelegram۱۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱آقای مناقبیtelegram۱۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲آقای حامد نصراللهی کیاtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳آقای سبزیانtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴خانم تباکوکارtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵آقای سعید جنانیwhatsup۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶آقای امیر حسین کاظمیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷آقای درویشانtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸خانم شعبانtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹خانم نسرین علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۰خانم سهیلا علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۱سوسن علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۲بومگردی داروکtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۳آقای دکتر روزرخtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۴آقای تدبیر (بینام)whatsup۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵خانم مینا اسماعیلیانwhatsup۱۶۲۵۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۶خانم شیرینwhatsup۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷خانم پرموزtelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۲۸آقای متحدانwhatsup۶۰۲۵۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹خانم آراستهtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰خانم فریبا احمدیtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱خانم بتول تقویtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲حاجیه خانم مریم احمدیtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۳۳خانم مرجان کتابیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۴خانم مرجان استادtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵آقای یراقیtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۶آقای خیرخواهtelegram۷۲۲۵۰,۰۰۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳۷خانم یاسیwhatsup۳۲۵۰,۰۰۰۷۵۰,۰۰۰۷۵۰,۰۰۰
۳۸بی نام(خانم کرلو)مرحوم علی جنانیwhatsup۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹آقای مجتبی مخبریwhatsup۳۰۲۵۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۴۰خانم جابر انصاری(مادر عزیز)whatsup۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱خانم الهه توسلیwhatsup۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۴۲خانم پاک ضمیرtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۳خانم ثمره مناقبیtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۴۴آقای حسین نژادtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵خانم تیلا شیرزادtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۶آقای حبیب الله حدادwhatsup۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷آقای علیدوستیwhatsup۱۴۲۵۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰۰
۴۸خانم عزیزیwhatsup۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹آقای سعید درویشانwhatsup۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰خانم بهجانیtelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
خانم نازنین کیان احمدیtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
خانم مهسا فرزانهtelegram۱۲۲۵۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
خانم تیلا شیرزادtelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۱آقای دکتر عبدیwhatsup۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۷۵۲۵۰,۰۰۰۴۴۳,۷۵۰,۰۰۰۴۴۰,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه۴۴۰,۲۵۰,۰۰۰۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه۴۴۳,۷۵۰,۰۰۰۰