مهرریزان شماره ۳۰۱-کمک به هزینه جراحی پا

موضوع: کمک به هزینه جراحی پای پسری که با گل فروشی در چهارراه ،نان آور مادر و دو خواهر کوچکش می باشد


 مورخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۹


شرح مددجویی:

بردیا پسری ۱۵ ساله که همراه مادر و دو خواهر ۷ و ۱۲ ساله اش در یک خانه قدیمی ۵۰ متری در منطقه امامزاده حسن زندگی میکنند.
پدر خانواده در اثر اعتیاد شدید سالهاست که خانه را رها کرده و بردیای کوچک نان آور خانواده می باشد.
او از ۱۱ سالگی با گلفروشی سر چهارراه بار زندگی مادر و دو خواهرش را به دوش میکشد و متاسفانه یک ماه پیش هنگام کار در اثر تصادف ، استخوان مچ و ساق پای راستش دچار شکستگی شدید گردیده است .
او یک بار در بیمارستان دولتی شهریار تحت عمل جراحی قرار گرفته ولی عمل ناموفق و پلانین در جای درست قرار نگرفته است و باید یک بار دیگر توسط جراح ارتوپدی حاذق پلاتین خارج و دوباره در محل درست قرار گیرد که عملی سخت و پر هرینه است.
خوشبختانه پزشکی بسیار نیک اندیش و مهربان، جراحی بردیا را بدون در یافت دستمزد تقبل نموده و فقط هزینه های بیمارستان حدود بیست میلیون تومان تقبل گردیده است.

◀️ درمهرریزان امشب قصد داریم به یاری حضرت حق و همدلی شما خوبان ، هزینه جراحی و درمان این بزرگمرد کوچک به مبلغ ” ۲۰ میلیون تومان” را تقبل نموده و دعا میکنیم با مدد خداوند و دستان الهی این فرشتگان زمینی، جراحی پای بردیا به بهترین شکل انجام گرفته و بادوباره با پاهای پرتوان در سفر سخت زندگی گام برداشته و بار سنگین مسئولیت خانواده را بر شانه های کوچکش حمل نماید.

🔴 قابل توجه است که این موسسه مجاز است اضافه وجوه مهرریزان را برای نیازمندان مرتبط با پرونده‌های ذکرشده هزینه نماید.

🔴 به اطلاع می رساند از این پس بعلت بررسی دقیق تر مدارک ، مبالغ واریزی مهرریزان با یک هفته تاخیر برای مددجویان واریز میگردد .

گزارش مددجویی:

🔴 همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد..

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۳۰۱ مبلغ ” بیست و دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان “جمع آوری گردید که مبلغ ” بیست و پنج میلیون تومان” جهت هزینه بیمارستان جراحی استخوان ساق پای این پسر مهربانی که با فروش گل در چهارراه ها خرج مادر و خواهر بی پناهش را به عهده داشت، پرداخت گردید. لازم بدکر می باشد که پیرو مداکرات مددکار گروه مهرریزان در خصوص شرایط زندگی این جوانمرد با پزشک جراح فوق تخصص ارتوپد، دستمزدی بابت این جراحی سنگین توسط این پزشک شریف و نیک سیرت ، دریافت نگردید. از تمام شما عزیزانی که با مهر و همدلی فراوان دستان مهربانتان را در دستان ما گزاردید تا در این استانه بهار جانها ، لبخند دلگرمی و امید را به این خانواده هدیه دهیم ،سپاسگزاریم. کردار خیرتان قبول حضرت حق و دعای این مادر رنج کشیده و پسر مهربانش بدرقه زندگانیتان باد.

مهرریزان ۳۰۱
سهممبلغ هر سهممبلغ کل
ردیفنام بانیسهممبلغ هر سهمتقبل شدهواریز شده
۱خانم مریم جنانیwhatsup۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲آقای حسین نصراللهی کیاtelegram۱۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳آقای تدبیر. بینامtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴آقای تدبیر. پسرخاله های ودختر خاله عزیزtelegram۲۰۰۲۵۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵آقای تدبیر . مرحوم حاج اصغر احمدی وخانمها مرحومه راضیه و هما مظفریانtelegram۱۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۶خانم اشرف خیرخواه.بی نامtelegram۲۵۲۵۰,۰۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰
۷خانم اشرف خیرخواه.telegram۵۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۸آقای صادق ابطحیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۹آقای خونساریtelegram۱۳۰۲۵۰,۰۰۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰آقای سبزیانtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱خانم تباکوکارtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲آقای امیر حسین کاظمیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳آقای درویشانtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴خانم شعبانtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵خانم نسرین علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۱۶خانم سهیلا علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۱۷سوسن علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۱۸بومگردی داروکtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۱۹آقای دکتر روزرخtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰خانم پرموزtelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۲۱خانم مرجان استادtelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۲۲خانم ثمره مناقبیtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۳خانم طاهریtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴آقای یراقیtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵خانم اباذریwhatsup۶۲۵۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۶آقای ذاکریtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷آقای علیدوستی(پدر و مادر مرحوم)whatsup۱۲۲۵۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۰
۲۸آقای رحمانیانtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۹خانم نغمه فرزانگانtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰خانم توسلیtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۰
۳۱آقای علیرضا تهرانی کیانtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲خانم ملک محمدtelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳آقای مناقبیtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴آقای مهدی شاطریtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
۳۵خانم مرجان کتابیtelegram۱۲۲۵۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۶بی نام(خانم کرلو)telegram۵۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۳۷خانم مهسا فرزانهtelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۸خانم سانازtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۳۹خانم سوری ایلخانیtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰آقای تقی زادهtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱آقای دکتر عبدیtelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۲۳۲۵۰,۰۰۰۲۳۰,۷۵۰,۰۰۰۲۲۷,۶۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه۲۲۷,۶۵۰,۰۰۰۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه۲۳۰,۷۵۰,۰۰۰۰