مهرریزان شماره ۲۹۰- کمک به رهن منزل

موضوع: کمک به رهن منزل برای مادری بیمار با سه فرزند یتیم


مورخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۲


شرح مددجویی:

.

📣خانم” م” مادری جوان با دو دختر ۱۱ و ۸ و یک پسر ۴ ساله که در یک خانه قدیمی استیجاری در اطراف ورامین به قیمت ده میلیون ماهی یک میلیون زندگی میکردند.
این مادر رنج کشیده که سه سال است همسرش را در اثر سانحه تصادف از دست داده با کار در زمینهای کشاورزی اطراف ورامین به سختی خرج فررندانش را میگذراند.
متاسفانه چند ماه است که قادر به پرداخت اجاره نبوده و تمام پول ودیعه بابت اجاره های معوقه از بین رفته و صاحبخانه آب و برق خانه را قطع نموده است.
با توجه به اتمام قرارداد و صحبت با صاحبخانه قرار شد با اضافه کردن بیست و پنج میلیون تومان به پول رهن، قرارداد جدید با مبلغ سی و پنج میلیون منعقد گردد.

🌠 در مهرریزان امشب قصد داریم به یاری خداوند و همدلی و همراهی شما یاوران همیشه مهربان،مبلغ
“بیست و پنج میلیون تومان ” جهت کمک به رهن منزل به این مادر و سه فرزند بی پناهش را تقبل نماییم.
امید داریم به مدد عنایات حق بتوانیم اندکی از آلام و رنجهای این عزیزان خوب خدا کاسته تا ایمان پیدا کنند ، هنوز مهربانانی که همانا دستهای پربرکتشان دستان خداوند است.

گزارش مددجویی:

🔴 همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۹۰ مبلغ ” بیست و چهار میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان “جمع آوری گردید که ۲۵ میلیون تومان جهت اضافه رهن منزل برای این مادر و فرزندان بی پناهش در پرداخت گردید.

سپاس از تک تک شما عزیزانی که دستان مهربانتان را در دستان ما گزارده تا بذر شادی و ارامش و امید را در دل این مادر رنج کشیده و فرزندان دلبندش بنشانیم و در سختی ها و بی پناهی های زندگی ،به مقداری هر چند کوچک پشت و پناهشان گردیم و در دل سردی های روزگار دلگرمشان نماییم.

مهرریزان ۲۹۰
سهممبلغ هر سهممبلغ کل
ردیفنام بانیسهممبلغ هر سهمتقبل شدهواریز شده
۱خانم مریم جنانیwhatsup۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲آقای حسین نصراللهی کیاtelegram۱۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳آقای تدبیر. بینامtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴آقای تدبیر. مرحومه هما مظفریانtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۵آقای تدبیر . مرحومه راضیه مظفریانtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶خانم اشرف خیرخواه.بی نامtelegram۲۵۲۵۰,۰۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰
۷خانم اشرف خیرخواهtelegram۵۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۸آقای صادق ابطحیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۹آقای آرش نیکوکار(شادی روح مرحوم پدرشان)telegram۱۲۰۲۵۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰آقای خوانساریtelegram۱۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱خانم سهرابیtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۰
۱۲خانم نیر نوریtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳آقای سبزیانtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴خانم تباکوکارtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵آقای حامد نصراللهی کیا (مادر بزرگ مرحوم)telegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶آقای امیر حسین کاظمیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷آقای درویشانtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸خانم شعبانtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹خانم نسرین علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۰خانم سهیلا علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۱سوسن علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۲بومگردی داروکtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۳آقای دکتر روزرخtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۴آقای ریاحیtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۵شادی روح حاج سید حسین مینای هاشمیtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶خانم طاهریtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷خانم پرموزtelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۲۸آقای همتیtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۹خانم مرجان استادtelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۳۰خانم ثمره مناقبیtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۳۱بی نام(خانم کرلو)telegram۵۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۳۲آقای یراقیtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳خانم مرجان کتابیtelegram۱۲۲۵۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۴آقای مهدی رحمانیانtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵آقای علیدوستیwhatsup۱۲۲۵۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۶آقای حسین نژادtelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۷خانم ناهید نوری(پدر مرحوم)telegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸آقای رفیع مشایخwhatsup۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۹خانم مینا اسماعیلیانwhatsup۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۰خانم فیروزه کاظمیwhatsup۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۱آقای مناقبیwhatsup۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲خانم اباذریwhatsup۶۲۵۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۳خانم مسعوده ایلخانwhatsup۱۲۲۵۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۴آقای تقی زادهtelegram۳۲۵۰,۰۰۰۷۵۰,۰۰۰۷۵۰,۰۰۰
۴۵آفای حمید پوستیtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۶آقای دکتر عبدیtelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۴۲۵۰,۰۰۰۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰۲۳۷,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه۲۳۷,۷۵۰,۰۰۰۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه۲۴۳,۵۰۰,۰۰۰۰