مهرریزان شماره ۲۸۸- کمک به بازسازی خانه تخریب شده در اثر آتش سوزی

موضوع: کمک به بازسازی خانه تخریب شده در اثر آتش سوزی یک خانواده نیازمند


مورخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۸


شرح مددجویی:

خانم “ک” مادری ۴۵ ساله دارای چهار فرزند که سالها با کار در منازل خرج فرزندان و مادر و پدر بیمارش را عهده دار بوده و در منزل قدیمی پدری در روستای باقرآباد قرچک ورامین ساکن بودند.
یک روز وقتی این مادر زحمت کش برای کار از بیرون رفته بود ، خانه در اثر نشتی گاز دچار حریق شده و کل منزل با وسایل تخریب و متاسفانه پدربزرگ و مادربزرگ خانواده در اثر سوختگی فوت نموده و یکی از فرزندان هم با سوختگی بالا به کما می رود.
این مادر رنج کشیده با فرزندانش بی سرپناه بوده و با سختی در منازل همسایگان بسر می برند .
تا کنون این خانم با وام ۵۰ میلیونی کمیته امداد و کمک مردم ، کارهای اولیه بازسازی مانند دیوار کشی را انجام داده ولی برای بازسازی منزل نیاز به مبالغ ییشتری می باشد.

📣در مهرریزان امشب نیت میکنیم با مدد حضرت حق و هم یاری شما یاوران همیشه مهربان ، در کمک به هزینه بازسازی منزل این خانواده بی پناه سهیم بوده و در این زمهریر بی مهری روزگار، با مهر قلبهایمان، دلهای شکسته این عزیزان خوب خدا را اندکی گرم و امیدوار نماییم.
باشد که خداوند در این مسیر سبز و زیبای مهرورزی ، یار و یاورمان باشد.

 

گزارش مددجویی:

🔴 همانگونه که به عرض شما عزیزان رسید جهت بررسیهای دقیق مدارک و امور مالی گزارش موارد مهرریزان دوهفته بعد خدمت شما گرامیان اعلام می‌گردد.

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۸۸ مبلغ ” نوزده میلیون تومان “جمع آوری گردید که جهت کمک به بازسازی خانه ای که با کمک خیرین به مرحله دیوارکشی رسیده و بعلت نداشتن هزینه کار متوقف شده بود، برای مادر خانواده واریز گردید.
متعاقبا در گزارش تکمیلی عکسهایی از روند پیشرفت مراحل بازسازی این منزل آسیب دیده از حریق ،خدمت شما یاوران بزرگوار ارائه میگردد.

از تمام شما عزیزانی که با مهر و همدلی فراوان دستان مهربانتان را در دستان ما گزاردید تا لبخند خداوند را به این خانواده بی پناه هدیه دهیم ،سپاسگزاریم.

کردار خیرتان قبول حضرت حق و دعای این مادر رنج کشیده و خانواده اش بدرقه زندگانیتان باد.

مهرریزان ۲۸۸
سهممبلغ هر سهممبلغ کل
ردیفنام بانیسهممبلغ هر سهمتقبل شدهواریز شده
۱خانم مریمtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۲آقای حسین نصراللهی کیاtelegram۱۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۳آقای تدبیر. بینامtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴آقای تدبیر. مرحومه هما مظفریانtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۵آقای تدبیر . مرحومه راضیه مظفریانtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۶خانم اشرف خیرخواه.بی نامtelegram۲۵۲۵۰,۰۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰
۷خانم اشرف خیرخواهtelegram۵۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۸آقای ابطحیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۹آقای خوانساریtelegram۱۲۰۲۵۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰خانم طاهریtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱آقای حامد نصراللهی (مادربزرگ مرحوم)telegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲خانم مرجان استادtelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۱۳خانم نغمه فرزانگانtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴آقای سبزیانtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵خانم تباکوکارtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶آقای امیر حسین کاظمیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۷آقای درویشانtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۸خانم شعبانtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹خانم گیتی نوری منظر ( مرحوم حاج علی نوری منظر)telegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰خانم نسرین علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۱خانم سهیلا علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۲سوسن علی میرزاییtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۳بومگردی داروکtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۴آقای دکتر روزرخtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۵آقای ریاحیtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۲۶خانم فیروزه کاظمیwhatsup۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۷خانم جنانیwhatsup۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۸خانم پرموزtelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۲۹آقای مهدی رحمانیانtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰خانم مرجان کتابیtelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۱خانم ثمره مناقبیtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۳۲آقای یراقیtelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۳آقای تقی زادهtelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۳۴آقای مهدیtelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰
۳۵خانم هایدیtelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶خانم بهارکwhatsup۱۵۲۵۰,۰۰۰۳,۷۵۰,۰۰۰۳,۷۵۰,۰۰۰
۳۷آقای مناقبیtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸خانم نگین شایستهtelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۹اقای سمل زادهSMS۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰آقای ذاکریtelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱بی نام(خانم کرلو)telegram۵۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۴۲آقای کوهبرtelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۳خانم ثمین صدرtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۴خانم بهجانیtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵آقای علیدوستیwhatsup۱۲۲۵۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۰
۴۶آقای حمید پوستیtelegram۱۶۲۵۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۴۷آقای حسین نژادtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸خانم مینا اسماعیلیانwhatsup۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۹خانم بهین حدادیtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰خانم سوری ایلخانیtelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱خانم مهسا فرزانهtelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲آقای دکتر عبدیtelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۶۵۲۵۰,۰۰۰۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰۱۸۸,۴۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه۱۸۸,۴۰۰,۰۰۰۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه۱۹۱,۲۵۰,۰۰۰۰