مهرریزان شماره ۲۸۷- کمک به خرید دارو برای پسری شش ساله

موضوع: کمک به خرید دارو برای پسری شش ساله مبتلا به سرطان مغز استخوان


مورخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۱


شرح مددجویی:

کیان ،فرشته کوچولوی شش ساله فرزند دوم خانواده ای نیازمند که پدر کارگر خدماتی روز مزد بوده و در خانه ای قدیمی کوچک در خیابان خزانه بخارایی مستاجر می باشند.
کیان از دوسالگی مبتلا به سرطان مغز استخوان شده و در بیمارستان کودکان مفید تحت درمان بوده و تا کنون خانواده رنج کشیده اش که فقط بیمه سلامت دارند، متقبل هزینه های درمانی بسیار سنگین شده اند.
طبق نظر پزشکان نه ماه دیگر کیان کوچولو باید تحت پیوند مغز استخوان قرار گیرد و برای آمادگی پیوند باید پنج دوره دارو مصرف کند که هزینه هر دوره “بیست و یک میلیون تومان” می باشد.

📣در مهرریزان امشب نیت میکنیم با مدد حضرت حق و هم یاری شما یاوران همیشه مهربان ، در هزینه خرید داروی این فرشته معصوم سهیم بوده و در مسیر درمان کیان کوچولو و دلگرم نمودن خانواده دل شکسته اش ، سهم اندکی داشته باشیم و با تمام دل از خداوند مهربان ، شفای این فرشته کوچک و تمام کودکان دردمند را طلب می نماییم.

گزارش مددجویی:

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۸۷ مبلغ ” بیست و شش میلیون و ششصد هزار تومان “جمع آوری گردید که بیست و پنح میلیون تومان جهت خرید یک عدد آمپول و مابقی مبلغ برای خرید سایر داروهای این فرشته کوچک پرداخت گردید.
ضمن اینکه یک عدد ماشین لباسشویی اتوماتیک توسط یکی از همراهان عزیز و بزرگوار مهرریزان به این خانواده اهدا گردید.

سپاس از تک تک شما عزیزانی که دستان مهربانتان را در دستان ما گزارده تا بذر شادی و امید را در دل این خانواده رنج کشیده بنشانیم و در سختی ها و بی مهری های روزگار ،به مقداری هر چند اندک به ادامه مسیر، دلگرمشان نماییم.

با دعایی با تمام دل برای شفای این فرشته معصوم و همه کودکان دردمند از آن یگانه مهربانی که تنها و تنها شفادهنده مطلق است.

مهرریزان ۲۸۷
سهممبلغ هر سهممبلغ کل
ردیفنام بانیسهممبلغ هر سهمتقبل شدهواریز شده
۱شادی روح حاج سید حسین مینای هاشمیTelegram۸۰۲۵۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲آقای محمد تدبیر( مرحومه هما مظفریان)Telegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳آقای محمد تدبیر(راضیه مظفریان)Telegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴آقای محمد تدبیر( بی نام)Telegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵خانم اباذریTelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۶خانم پاک ضمیرTelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۷خانم مرجان کتابیTelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۸آقای خوانساریTelegram۱۲۰۲۵۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹خانم سنبل رشیدیTelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰خانم نغمه فرزانگانTelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱آقای مناقبیTelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲آقای تقی زادهTelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۱۳آقای حسین نصرالهی کیاTelegram۱۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴آقای مهدی شاطریTelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۱۵خانم گیتی نوری منظر(مرحوم حاج علی نوری منظر)Telegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶آقای خیرخواهTelegram۱۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷آقای حامد نصراللهی کیا(مادر بزرگ مرحوم)Telegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸خانم طاهریTelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹خانم اشرف خیرخواه(بی نام)Telegram۲۵۲۵۰,۰۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰۶,۲۵۰,۰۰۰
۲۰آقای ابطحیTelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱خانم خیرخواهTelegram۵۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۲خانم نگین شایسته(مرحومه فاطمه غفوری)Telegram۱۲۲۵۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۳خانم نسیم فرزانگانTelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴خانم فریبا احمدیTelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۵بی نام(خانم کرلو)Telegram۵۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۶خانم شعبانTelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۷خانم تنباکوکارTelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۸آقای سبزیانTelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹بومگردی داروکTelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۳۰آقای دکتر روزرخTelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۱آقای دکتر عبدیTelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲آقای ریاحیTelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۳۳آقای امیرحسین کاظمیTelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۴آقای درویشانTelegram۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۵خانم مرجان استادTelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۳۶خانم نسرین علی میرزاییTelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۳۷خانم سوسن علی میرزاییTelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۳۸خانم سهیلا علی میرزاییTelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۳۹آقای ولی زادهTelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۰
۴۰آقای حسین نژادTelegram۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱آقای یراقیTelegram۲۰۲۵۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲خانم پرموزTelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۴۳خانم ثمره مناقبیTelegram۱۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵۰,۰۰۰
۴۴آقای مجید همتیTelegram۴۰۲۵۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵خانم مریم جنانیwhatsup۱۰۲۵۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۶آقای جم زادTelegram۱۲۲۵۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۷آقای علی خرازچیwhatsup۱۰۰۲۵۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ خانم مسعوده ایلخانwhatsup۸۲۵۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۹خانم مینا اسماعیلیانwhatsup۱۲۲۵۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰آقای عایدوستیwhatsup۱۲۲۵۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱آقای سمل زادهTelegram۲۲۵۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۵۲خانم بهین حدادیTelegram۴۲۵۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۹۴۲۵۰,۰۰۰۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰۲۶۳,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه۲۶۳,۵۰۰,۰۰۰۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰۰