مهرریزان شماره ۲۸۷- کمک به خرید دارو برای پسری شش ساله

موضوع: کمک به خرید دارو برای پسری شش ساله مبتلا به سرطان مغز استخوان


مورخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۱


شرح مددجویی:

کیان ،فرشته کوچولوی شش ساله فرزند دوم خانواده ای نیازمند که پدر کارگر خدماتی روز مزد بوده و در خانه ای قدیمی کوچک در خیابان خزانه بخارایی مستاجر می باشند.
کیان از دوسالگی مبتلا به سرطان مغز استخوان شده و در بیمارستان کودکان مفید تحت درمان بوده و تا کنون خانواده رنج کشیده اش که فقط بیمه سلامت دارند، متقبل هزینه های درمانی بسیار سنگین شده اند.
طبق نظر پزشکان نه ماه دیگر کیان کوچولو باید تحت پیوند مغز استخوان قرار گیرد و برای آمادگی پیوند باید پنج دوره دارو مصرف کند که هزینه هر دوره “بیست و یک میلیون تومان” می باشد.

📣در مهرریزان امشب نیت میکنیم با مدد حضرت حق و هم یاری شما یاوران همیشه مهربان ، در هزینه خرید داروی این فرشته معصوم سهیم بوده و در مسیر درمان کیان کوچولو و دلگرم نمودن خانواده دل شکسته اش ، سهم اندکی داشته باشیم و با تمام دل از خداوند مهربان ، شفای این فرشته کوچک و تمام کودکان دردمند را طلب می نماییم.

گزارش مددجویی:

📣 به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۸۷ مبلغ ” بیست و شش میلیون و ششصد هزار تومان “جمع آوری گردید که بیست و پنح میلیون تومان جهت خرید یک عدد آمپول و مابقی مبلغ برای خرید سایر داروهای این فرشته کوچک پرداخت گردید.
ضمن اینکه یک عدد ماشین لباسشویی اتوماتیک توسط یکی از همراهان عزیز و بزرگوار مهرریزان به این خانواده اهدا گردید.

سپاس از تک تک شما عزیزانی که دستان مهربانتان را در دستان ما گزارده تا بذر شادی و امید را در دل این خانواده رنج کشیده بنشانیم و در سختی ها و بی مهری های روزگار ،به مقداری هر چند اندک به ادامه مسیر، دلگرمشان نماییم.

با دعایی با تمام دل برای شفای این فرشته معصوم و همه کودکان دردمند از آن یگانه مهربانی که تنها و تنها شفادهنده مطلق است.

مهرریزان ۲۸۷
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ شادی روح حاج سید حسین مینای هاشمی Telegram ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای محمد تدبیر( مرحومه هما مظفریان) Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای محمد تدبیر(راضیه مظفریان) Telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای محمد تدبیر( بی نام) Telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم اباذری Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۶ خانم پاک ضمیر Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم مرجان کتابی Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۸ آقای خوانساری Telegram ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ خانم سنبل رشیدی Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم نغمه فرزانگان Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای مناقبی Telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای تقی زاده Telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای حسین نصرالهی کیا Telegram ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای مهدی شاطری Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۵ خانم گیتی نوری منظر(مرحوم حاج علی نوری منظر) Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای خیرخواه Telegram ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ آقای حامد نصراللهی کیا(مادر بزرگ مرحوم) Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم طاهری Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم اشرف خیرخواه(بی نام) Telegram ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۲۰ آقای ابطحی Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم خیرخواه Telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۲ خانم نگین شایسته(مرحومه فاطمه غفوری) Telegram ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم نسیم فرزانگان Telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم فریبا احمدی Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۵ بی نام(خانم کرلو) Telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۶ خانم شعبان Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم تنباکوکار Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۸ آقای سبزیان Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ بومگردی داروک Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۰ آقای دکتر روزرخ Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۱ آقای دکتر عبدی Telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ آقای ریاحی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۳ آقای امیرحسین کاظمی Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای درویشان Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم مرجان استاد Telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم نسرین علی میرزایی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۷ خانم سوسن علی میرزایی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۸ خانم سهیلا علی میرزایی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۹ آقای ولی زاده Telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۴۰ آقای حسین نژاد Telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای یراقی Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم پرموز Telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم ثمره مناقبی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۴ آقای مجید همتی Telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم مریم جنانی whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۶ آقای جم زاد Telegram ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ آقای علی خرازچی whatsup ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۸  خانم مسعوده ایلخان whatsup ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ خانم مینا اسماعیلیان whatsup ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ آقای عایدوستی whatsup ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۱ آقای سمل زاده Telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۲ خانم بهین حدادی Telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۹۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۶۳,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۲۶۳,۵۰۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ ۰