دیوارکشی و محوطه سازی خانه بهداشت خراشا

🍃عشق یعنی مشکلی آسان کنی
دردی از در مانده ای درمان کنی🍃

خانه بهداشت شادروان سید مصطفی تهرانی واقع در استان خراسان شمالی_ شهرستان جاجرم _روستای خراشا می باشد که در آذرماه ۹۸ توسط بنیاد خیریه نیکوکاران مفید افتتاح گردید.

در این خانه بهداشت علاوه بر بهورزان منطقه در هفته ۳ بار پزشک نیز مستقر می شود.
و ماهی یک بار جلسات آموزشی جهت آگاه سازی اهالی روستا در ارتباط با بهداشت فردی، بهداشت محیط، تنظیم خانواده و واکسیناسیون برگزار می گردد . به دلیل نبود فضای کافی در داخل ساختمان، جلسات در محوطه خارجی که شرایط مساعدی ندارد برگزار می گردد با مهر و یاری بانی خیر این خانه بهداشت سرکار خانم بهنوش تهرانی هزینه دیوارکشی و محوطه سازی نیز تقبل گردید از مهر ایشان سپاس گزاریم.