حمایت از سلامت جامعه دیابتی کشور

🍃مهرت سازنده است🍃

با توجه به اهمیت آموزش دیابت در پیشگیری از عوارض تلخ آن, آموزش صحیح کنترل قند خون توسط انجمن گابریک در شهر های مختلف کشور و مناطق محروم صورت گرفت که لازم است برنامه های آموزشی را برای تعداد بالاتر و در گستره جغرافیایی بزرگتر اجرا نمود.

لذا در راستای این اقدام خیر خواهانه بنیاد خیریه نیکوکاران مفید با پرداخت مخارج آموزش ۲۰ نفر از افراد مبتلا به دیابت نوع ۱ در سال ۱۳۹۹ و پرداخت هزینه آموزش ۱۰ نفر در سال ۱۴۰۰ دست در دست انجمن گابریک داد تا حامی سلامت جامعه دیابتی کشور باشد.
سلامت و سعادتمند باشید