تعمیر تجهیزات اتاق عمل بیمارستان مفید

🍃مهربانی رسم قشنگ دل های پاک است🍃

بیمارستان کودکان مفید نسبت به تعمیر دستگاه لاپاراسکوپ اعلام نیاز نمود.

که با مهر خیرین بزرگوار و همت بلند بنیاد خیریه نیکوکاران مفید اقدامات مورد نیاز جهت بیمارستان انجام گردید.

سلامت و سعادتمند باشید🍃