تجهیز سایت هنرستانی محروم در حاشیه شهرستان بجنورد- استان خراسان شمالی

🍃از مهرت لبخندی میبخشیم🍃

دانش آموزان رشته کامپیوتر هنرستانی در حاشیه شهرستان بجنورد کمبود بسیار شدیدی در امکانات مورد نیاز دارند.
به طوری که هر ۶ دانش آموز از یک کامپیوتر استفاده می کنند‌.

به همت بنیاد خیریه نیکوکاران مفید و خیرین بزرگوار تجهیزات جانبی مورد نیاز این مدرسه تهیه و اهدا گردید.

سلامت و سعادتمند باشید☘️