برگشت حس پاهای هستی با انجام پیوند سلول های بنیادی در نخاع

🍃مهرت سازنده است🍃

هستی دختر کوچولو ۶ ساله از دوسالگی توموری بدخیم در مهره های پایین کمرش تشخیص داده شده و پس از جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی در بیمارستان کودکان مفید، متاسفانه اعصاب حرکتی اطراف آن در نخاع، آسیب دیده و این دختر کوچولو حس پاهایش را از دست داده و همچنین دچار عدم کنترل ادرار و مدفوع میشود.
پزشکان تشخیص دادند با پیوند سلول‌های بنیادی به اعصاب آسیب دیده حس پاها برمیگردد.
در مهرریزان ۱۷۵ و ۱۹۳ با یاری شما خوبان هزینه ۲ دوره پیوند را پرداخت نمودیم و به لطف خداوند پیوند پاسخ داده و حس پاهای هستی برگشته است.