بازگشت همه بسوی اوست

به اطلاع می رساند:
پدر گرامی جناب آقای دکتر بهرام مشیرفر عضو محترم هیات مدیره و هیات امناء به دیار باقی شتافتند.

اندوه از دست دادن پدر چنان تلخ است که هیچ عبارتی را در این مقام یارای مرهم نهادن نیست. تنها یاد خداست که می تواند دل پردرد ایشان را تسلی بخشد. درگذشت پدر گرامی را به ایشان و خانواده محترم صمیمانه تسلیت گفته، برای ایشان صبر و برای درگذشته رحمت بیکران الهی را آرزو داریم، امید که روح آن مرحوم آرام، آسوده و خرسند در حریم امن الهی آرام گیرد.