اهدای ۱ رأس گوسفند به جامعه کم بینایان و نابینایان کاشان

🍃مهربانی رسم قشنگ دل های پاک است🍃

بنیاد خیریه نیکوکاران مفید با نیت یکی از خیرین ۱ رأس گوسفند به جامعه کم بینایان و نابینایان کاشان اهدا نمود.

جامعه کم بینایان و نابینایان کاشان یک سازمان مردم نهاد با هدف حمایت از نابینایان و کم بینایان این شهرستان است که با بیش از ۲۷۰ عضو مشغول ارائه خدمات به نابینایان می باشد.
سلامت و سعادتمند باشید💐