بازسازی بخش اعصاب و روان و داروخانه بیمارستان امام رضا(ع)

نام پروژه: بازسازی بخش اعصاب و روان و داروخانه بیمارستان امام رضا(ع)
بانی خیر: آقای خونساری
مکان: استان خراسان شمالی- شهرستان بجنورد

پانسیون تیم سلامت خونساری

نام پروژه:پانسیون تیم سلامت خونساری
با نی خیر: آقای سید عبدالحسین سادات خونساری
مکان: خراسان شمالی- شهرستان مانه و سملقان- روستای کهنه جلگه
متراژ: ۸۰ متر

خوابگاه دانش آموزی هنرستان پسرانه استان خراسان رضوی- شهرستان درگز

نام پروژه:خوابگاه دانش آموزی هنرستان پسرانه
بانی خیر: بنیاد خیریه نیکوکاران مفید
مکان: خراسان رضوی_ شهرستان درگز
متراژ زیر بنا: ۹۰۰متر

خانه بهداشت فتح الله- خراسان شمالی

نام پروژه: خانه بهداشت فتح الله
بانی خیر: سرکار خانم ها ماندانا شیرزاد و مریم شیرزاد
مکان: خراسان شمالی_ شهرستان مانه و سملقان_روستای فتح الله
متراژ: ۸۰متر

مرکز خدمات جامع سلامت شهری حضرت رسول اکرم (ص)

نام پروژه: مرکز خدمات جامع سلامت شهری حضرت رسول اکرم(ص)
بانی خیر: آقای سید عبدالحسین سادات خوانساری
مکان: خراسان شمالی_ بجنورد_ بخش نیروگاه
متراژ: ۹۰۰متر

مرکز خدمات جامع سلامت شادروان کریم عظیمی نژادان

نام پروژه: مرکز خدمات جامع سلامت شادروان کریم عظیمی نژادان
بانی خیر: خانم سارا حیدری نامی
مکان: خراسان شمالی_ بجنورد_ روستای قاضی
متراژ: ۵۲۰ متر