مرکز فرهنگی محمودآباد(روستایی در حاشیه تهران)

 روستای محمود آباد واقع در حاشیه تهران در قسمت جنوبی جاده خاوران حدفاصل کارخانه سیمان  تا پاک دشت قرار دارد. در محدوده روستا  کوره های آجر پزی متعددی  از سال های پیش مشغول تولید خشت و آجر به صورت سنتی می باشند. روستا فاقد آب آشامیدنی می باشد . این روستا به دلیل حضور جمعیت مهاجر بسیار پاسخگوی افراد ساکن را به لحاظ  بهداشتی و آموزشی نمی باشد. اکثر مهاجرین به عنوان کارگر در کوره های آجر پزی مشغول به کار می باشند که  به دلیل فصلی بودن کار و نیز کمبود بودجه در تامین معیشت خانواده کودکان را از تحصیل باز داشته و در کنار خود آنها به کار می گمارند. فقر فرهنگی و بهداشتی و آموزشی چنان خود نمایی می نماید که بنیاد خیریه نیکوکاران مفید در صدد برآمد تا مجموعه فرهنگی محمود آباد را در سال ۱۳۹۳ احداث نماید تا بتواند گامی مفید و مثمر ثمر در جهت آموزش کودکان  محروم این منطقه بردارد اکنون بیش از ۱۰۰ کودک در مقطع پیش دبستانی مشغول تحصیل می باشند. در کنار آموزش  برای کودکان آموزش های فرهنگی لازم به خانواده های آنها داده می شود. هم اکنون حقوق معلمان و مربیان مدرسه و نیز تامین ارزاق ماهیانه و سرکشی های دوره ای و رفع نیاز های منطقه از جمله فعالیت های بنیاد مفید می باشد.