گزارش مهرریزان ۲۰۷- کمک به رهن منزل و هزینه درمانی و آمبولانس

موضوع: کمک به رهن منزل و هزینه درمانی و آمبولانس برای پدری جوان دیالیزی با شکستگی لگن


مورخ: ۱۴۰۰/۰۲/۰۴


شرح مددجویی:

آقای «ب» پدری ۴۲ ساله با دو فرزند ده و سیزده ساله مدت چهار سال است که کلیه هایش را از دست داده و با دیالیز زندگی میکند.و متاسفانه دراثر بیماری و سوء تغذیه دچار پوکی استخوان شدید و دیستروفی عضلات شده و یک سال پیش استخوانهای لگن شکسته و اصلا قادر به حرکت نمیباشد و برای انجام دیالیز باید با آمبولانس به مرکز دیالیز برود که هزینه ای وذهاب با آمبولانس هربار پانصد هزار تومان می‌باشد که تا کنون هشت جلسه بدهکار هستند.
او قبلا دریک کارخانه نگهبان بوده ولی دو سال است که کاملا بیکار وبا کمک ماهیانه چهارصد تومان از کمیته امداد و یارانه و کمک مردم به سختی زندگی میکند.

ایشان در یک منزل استیجاری در شهرک جعفریه اطراف کرج به قیمت پنج میلیون ماهی چهارصد اجاره بها زندگی میکنند که اخیرا صاحبخانه ودیعه را ده میلیون و اجاره را ماهی ششصدهزار تومان کرده که ایشان قادر به پرداخت نمی باشد.
ضمن اینکه هزینه داروهای پوکی استخوان و استفاده از ایزی لایف ، ماهیانه حدود یک میلیون می‌ باشد.

⬅️ درمهرریزان امشب قصد داریم به یاری حضرت حق و همدلی شما یاوران همیشه همراه ، هزینه ده بار استفاده از آمبولانس .اضافه رهن منزل و پرداخت شش ماه اجاره ، خرید دارو و ایزی لایف را تقبل نموده و دل این پدر دردمند و دو فرشته معصومش را شاد نماییم.

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۰۷ مبلغ شانزده میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان جمع آوری گردید که مبلغ هجده میلیون و ششصد هرار تومان بابت هزینه بیست جلسه آمبولانس برای ایاب و ذهاب این پدر دردمند جهت انجام دیالیز و مبلغ پنج میلیون تومان جهت اضافه رهن منزل و مبلغ سه میلیون و ششصد هزارتومان بابت شش ماه اجاره این خانواده پرداخت گردید.

با سپاس ازحضورپرمهرشما یاوران گرامی که با دلهای دریایی خود دراین امر خیر سهیم شدید تا دل این پدر دردمند و دو فرزند معصومش را شاد نمودید.

 مهرریزان شماره ۲۰۷
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای سمل زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳ آقای حامد نصراللهی کیا ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ خانم فیروزه کاظمی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم مهسا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۶ آقای تدبیر(مرحومه هما مظفریان) ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ آقای تدبیر(بی نام) ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ خانم ناهید نوری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۹ آقای دکتر غلامرضا ابراهیمی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ بی نام ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۰
۱۱ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۲ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۳ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای خونساری ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای علی جمالی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ آقای امیر علی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۱۸ خانم منیژه ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ آقای حسین  نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ آقای دکتر مهدی میرزایی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم حوریه نصراللهی کیا ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم توسلی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵ خانم مرجان کتابی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم اشرف خیرخواه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ بی نام ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ آقای مهدی رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۲ خانم مرجان استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۳ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای امیر علیدوستی ۲۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم مسعوده ایلخان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم مژگان فامیلیان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای ذاکری ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم تقوی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای امیرحسین کاظمی ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ آقای سعید تقی زاده ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد ۶۴۹ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۶۲,۲۵۰,۰۰۰ ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۶۲,۲۵۰,۰۰۰ ۰