پانسیون تیم سلامت مرحومه طاهره امین الرعایا

نام پروژه: پانسیون تیم سلامت مرحومه طاهره امین الرعایا
بانی خیر: حاج قدرت الله امین الرعایا
مکان: خراسان شمالی_ شهرستان راز و جرگلان_ روستای حصارچه
متراژ: ۸۰ متر