پانسیون تیم سلامت خونساری

نام پروژه:پانسیون تیم سلامت خونساری
با نی خیر: آقای سید عبدالحسین سادات خونساری
مکان: خراسان شمالی- شهرستان مانه و سملقان- روستای کهنه جلگه
متراژ: ۸۰ متر