مهرریزان شماره۱۶۸

موضوع:کمک به هزینه دارو ودرمان و تهیه ایزی لایف و…برای سه فرزند معلول ازیک خانواده بی بضاعت


مورخ:۹۹/۴/۲۸


شرح مددجویی:

خانواده «ر» ساکن منطقه پیشوای ورامین در منزلی که موقتا توسط یک فرد خیر در اختیار آنان گذاشته شده به سختی زندگی میکنند.
پدر خانواده کارگر بوده که هم اکنون بیکار می باشد. وی دارای پنج فرزند بوده که سه تا از اینها بعلت بیماری ژنتیکی از سن پانزده سالگی عضلات بدنشان شروع به فلج شدن میکند. پدر و دوتا از فرزندان دچار دیابت ومادر دارای مشکلات حاد قلبی می باشد.یکی از پسران بعلت عدم مصرف داروی دیابت دچار زخمهای دیابتی شده که باید در بیمارستان بستری شود.
هم اکنون بعلت کمبود وگرانی دارو متاسفانه مدتی است که نتوانسته اند داروهایشان را تهیه ومصرف نمایند وبیماری آنها درحال پیشرفت می باشد.
انجمن دیستروفی برای اینکه این سه معلول را جهت تهیه داروهایشان با قیمت دولتی وارائه خدمات رایگان تحت پوشش قراردهد ، نیازبه آزمایشات تخصصی و ام آر آی آنها جهت تشکیل پرونده دارد.
هزینه آزمایشات وام آر آی و…هرکدام حدود چهار میلیون تومان که برای هرسه نفرمجموعا دوازده میلیون میشود،ضمن اینکه برای تهیه ایزی لایف وکیسه ادراروسوندو… برای سه فرزند برای مدت محدودی حدود ۱۰ ملیون رویهم حدود بیست و دو میلیون تومان مورد نیاز هست تا انشاالله تحت پوشش انجمن دیستروفی قرار گرفته و تسهیلات زیادی جهت دارو ودرمان دریافت نمایند و مدتی از جهت پوشش در آسایش و امنیت خاطر باشند!

💢درمهرریزان امشب تصمیم داریم به لطف ومدد حضرت حق ویاری و همدلی شما مهر مندان گرامی هزینه آزمایشات و ام ار آی و داروهای دیابت این سه معلول را تقبل نموده تا واندکی ازدردورنج آنها کاسته وجوانه مهرو امید را دردل این خانواده نیازمند بنشانیم!

گزارش مددجویی:

✳️ گزارش مهرریزان ۱۶۸
✴️مورخ ۹۹/۴/۲۸
👈باموضوع کمک به هزینه دارو ودرمان سه فرزند معلول از یک خانواده نیازمند

به لطف خداوند و همدلی و همراهی شما یاوران گرامی مبلغ هفده میلیون و ششصد هزار تومان از محل مهرریزان و مبلغ سه میلیون تومان از «بنیاد خیریه نیکوکاران مفید» جمعا به مبلغ بیست میلیون تومان برای تامین بخشی از هزینه دارو ودرمان و خرید ایزی لایف وزیرانداز و سوند و… فرزندان معلول این خانواده پرداخت شد ودرطول هفته جاری شروع به انجام آزمایشات پزشکی و ام آرآی و… کردند تا انشاالله تحت حمایت مرکز دیستروفی قرار گرفته و در تامین دارو و…از تسهیلات این مرکز برخوردار شوند.
لازم بذکراست که تعدادی ایزی لایف و زیرانداز ودارو خریداری و برای این خانواده ارسال گردید.
مادروپدر رنج کشیده این عزیزان بسیار دعاگوی تک تک شما یاوران عزیز بودند.

با سپاس ازحضورپرمهرتک تک شما بزرگواران که با دلهای دریایی خود دراین امر خیر سهیم شدید تا شکوفه امید و شادی را در قلب این خانواده بنشانید.

خیرکردارتان قبول حضرت باریتعالی و برکت وسلامتی وشادمانی روزیتان باد!

شماره ۱۶۸
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲ خانم شیرین طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای حسین نصر اللهی کیا(پدر مرحوم) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ خانم مولود همتی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم راحیل ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۶ آقای مجید همتی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ آقای حامد نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ خانم پروانه شهیدی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۹ خانم آسیه و ملیحه ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۲ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۳ خانم سوسن علی میرزایی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ بی نام ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای رضا  یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای امیر کرمی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ آقای علی حریرچیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم حوریه نصرالهی کیا ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم مرحومه (هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ آقای محمود تدبیر ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ بی نام ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ اقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای دکتر عبدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۴ خانم مریم نوری (مرحوم حسین نوری) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ خانم نیره نوری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم طلاچیان(مرحومه معصومه وفایی) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای رایان جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم طلاچیان( ماشاالله شعبان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم طلاچیان(همسر مرحومشان حاج احمد طلاچیان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم تنباکوکار ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم نوح نژاد(همسر مرحومشان یونس تبریزیان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم مرجان استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۳ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۴ آقای علی جمالی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۵ خانم تانیا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم زهرا زالی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۷ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای مجتبی خیرخواه ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۹ خانم ناهید نوری(پدر محوم) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ بی نام ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای امیرعلی دشتکی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم اشرف خیرخواه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم شیوا ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم کیانا کیان احمدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم رکسانا اشتری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ خانم رزیتا اشتری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ خانم اباذری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ خانم میترا نیمافر ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۴۹ خانم مریم علیخانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰ آقای سعید سعیدی نژاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۱ خانم صابره ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۲ آقای بهمن سلطانی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد ۷۰۷ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۶,۷۵۰,۰۰۰ ۱۷۰,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۷۰,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۷۶,۷۵۰,۰۰۰ ۰