مهرریزان شماره ۱۹۲- کمک هزینه درمانی

موضوع: کمک هزینه درمانی برای دو کودک از دو خانواده نیازمند و تأمین هزینه یکسال نگهداری یک نوجوان عقب افتاده پرخاشگر


مورخ: ۹۹/۱۰/۱۳


شرح مددجویی:

در مهرریزان این هفته میخواهیم یاریگر سه فرشته از سه خانواده نیازمند به شرح زیر باشیم:

۱⃣ «جانیار» کودکی دوساله اهل ساری پدرش کارگر ساده و از بدو تولد با اختلال TSبدنیا آمده و دو هفته پیش در بیمارستان کودکان مفید جراحی روده اش انجام شد ولی یکماه دیگر باید جراحی دیگری در مغز او در بیمارستان نمازی شیرازانجام پذیرد که نیاز به یک سری آزمایشات ژنتیکی خاص قبل از عمل دارد که هزینه انجام آن حدود شش میلیون تومان می‌باشد.

۲⃣ «رایان» کوچولو چهار ساله با مشکل شکاف کام نرم و کام سخت (لب شکری)بسیارشدید به دنیا آمده و آخرین فرصت برای جراحی او به امید بهبودی همین سن هست که بعلت عدم استطاعت پدر که نگهبان ساختمان بوده و فعلا بیکار هست ،عملش تاکنون انجام نشده.هزینه جراحی ودرمان در بیمارستان تخصصی کودکان امام حسین اصفهان حدود چهار میلیون می‌باشد.

۳⃣ «مصطفی» نوجوانی شانزده ساله مبتلا به عقب ماندگی ذهنی و جسمی که به شدت پرخاشگر بوده و مادر بیمارش را کتک می‌زند .پدرش سالها پیش در اثر اعتیاد آنها را ترک کرده و مادر با بیماری دیسک گردن و کمر با کار در منازل به سختی زندگی میکنند.
مصطفی مدتی دریک مرکز نگهداری معلولین در اطراف کرج ماهیانه چهارصد هزار تومان نگهداری می‌شد ولی متاسفانه مادر قادر به پرداخت هزینه نبوده و از طرفی نگهداری او در منزل هم مقدورنمیباشد.ضمن اینکه هزینه داروهای اعصاب مصطفی هم ماهی پانصدهزار تومان می‌باشد.

گزارش مددجویی:

به لطف حضرت حق و همیاری شما مهربانان در مهرریزان هفته گذشته با مشارکت ۴۳ نیکوکار گرامی مبلغ شانزده میلیون وچهارصد و بیست و پنج هزار تومان جمع آوری شده که به شرح زیر برای سه کودک از سه خانواده نیازمند هزینه گردید:

۱⃣ شش میلیون تومان جهت انجام آزمایشات ژنتیکی «جانیار»

۲⃣چهار میلیون تومان جهت هزینه جراحی شکاف کام با هزینه های جانبی درمانی «رایان»

۳⃣ هفت میلیون و دویست هزار تومان جهت ۱۸ ماه نگهداری « مصطفی»در مرکز کودکان عقب مانده ذهنی

با سپاس ازحضور پرمهرتک تک شما نیک اندیشان گرامی که مثل همیشه با دلهای دریایی خود دراین امر خیر سهیم شدید تا یاریگر این سه فرشته کوچک باشیم ودل خانواده های نیازمندشان را شاد نماییم.

شماره ۱۹۲
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ شادروان حاج سید حسین مینای هاشمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای سمل زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳ خانم نغمه فرزانگان ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴ آقای حمیدرضا نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای حامد نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۶ مرحومه هما مظفریان(آقای ندبیر) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ آقای تدبیر(بی نام) ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۹ آقای حسین نصراللهی کیا (مادر عزیز) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم طاهری(سالگرد پدر مرحومشان) ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای دکتر عبدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۳ خانم مریم جنانی(شادى روح مادرعزیز) ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم حوربه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵ خانم ماندانا شیرزاد(شادى روح مادرعزیز) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ خانم پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ خانم تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ مرحوم حسن شیرازی(حمیدرضا نصراللهی کیا) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ آقای امیر علی دشتکی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۲ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم مریم اسلامی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۶ آقای مجید همتی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم سودابه علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۸ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۹ مرحومه فروغ الزمان کرلو ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۱ بی نام (خانم کرلو) ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۳ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم اشرف خیرخواه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۶ H.n ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ آقای امیر علیدوستی(پدر و مادر مرحوم) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۹ آقای علی جمالی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۰ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۱ آقای مهدی میرزایی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم راحله علیدوستی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ خانم سوری ایلخانی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
تعداد ۶۵۷ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۶۴,۲۵۰,۰۰۰ ۱۵۹,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۵۹,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۶۴,۲۵۰,۰۰۰ ۰