مهرریزان شماره ۱۹۰-کمک به رهن منزل

موضوع: کمک به رهن منزل برای مادری جوان و نابینا با دوفرزند که همسرش در اثر اعتیاد، خانواده رارهاکرده است.


مورخ:۹۹/۰۹/۲۹


شرح مددجویی:

خانم « مریم » مادری سی و دو ساله با دو فرزند هشت و چهار ساله که مدت سه سال است در اثر تومور مغزی و به تعویق انداختن عمل جراحی در اثر عدم توان مالی ، بینایی چشم راست را کاملا ازدست داده و چشم چپ فقط ده درصد بینایی دارد.

همسرش در اثر اعتیاد و بیماری مریم ،مدت یک سال هست که خانواده را رها نموده است.
این زن نابینا به علت عدم توانایی در پرداخت اجاره و تأمین هزینه جراحی ودارو و درمان با پول پیش خانه و فروش لوازم منزل با دو فرزند معصومش، مدتی است که بی خانمان شده و مدت هشت ماه است که در منزل کوچک و استیجاری خواهر کوچکش در منطقه نصیرآباد رباط کریم با خفت وخواری زندگی میکنند.
شوهر خواهر متاسفانه چندین بار آنها را از خانه اش بیرون کرده و خواهر فداکار با التماس‌ها وکتک خوردنهای شدید، دوباره آنها را به خانه باز گردانده است ،ولی این بار تا آخر ماه فرصت داده تا فکری برای مسکن بکنند.

این دو خواهر زجر کشیده والدین خود را در کودکی ازدست داده و فقط یک زن پدر در شهرستان تویسرکان دارند که قبول کرده در صورت پرداخت پول رهن منزل توسط مریم از او و فرزندانش نگهداری کند.

به شکرانه خداوند و همدلی شما یاوران گرامی درمهرریزان گذشته، مبلغ بیست وپنج میلیون تومان جمع آوری گردید. که منزلی هفتاد متری در شهرستان تویسرکان برای این مادر نابینا ودو فرزند معصومش رهن کامل گردید.

شایان ذکر است که مقداری لوازم ضروری شامل اقلام زیر،توسط خیرین محترم تقبل گردیده ودر طول هفته جاری برایشان ارسال می‌گردد.

– یک دستگاه یخچال
– یک عدد اجاق گاز
– یک عدد ماشین لباسشویی دوقلو
– رختخواب و پتو
-مقداری ظروف ، لباس به همراه مواد غذایی

با سپاس از همراهی و همدلی شما یاوران گرامی که نورعشق و امید را در دل این مادر نابینا و فرزندانش روشن و لبخند شادی را به آنها هدیه نمودید.
برکت شادمانی دلهای این عزیران و دعاهای خیرشان ، در زندگی شما نیکوکاران گرامی جاری باد!

شماره ۱۹۰
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای حامد نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای مهدی رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴ خانم مرحومه هما مظفریان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای تدبیر(بی نام) ۶۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
۶ خانم دخی سهرابی ۸۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم بهین حدادی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۸ خانم تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۹ آقای علی رضا انصاری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای حمید رضا انصاری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم حوریه نصراللهی (آقای محمد نوری منظر و خانم حکیمی) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم فریبا احمدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۵ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۶ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ خانم سودابه علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۹ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم حوریه نصراللهی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم حوریه نصراللهی (بی نام)] ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۲۴ آقای دکتر عبدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۶ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۷ خانم مریم ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم جنانی(ماندانا شیرزاد) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۰ آقای امیر علی دشتکی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم اشرف خیرخواه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۲ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۳ آقای حامد نصراللهی کیا( بی نام) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای علی دوستی( نیت پدر و مادر مرحوم) ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم سارا اباذری ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۶ خانم کرلو(بی نام) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۸ خانم پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۹ H.n ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۰ آقای رضا یراقی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای امیرحسین کاظمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم مهسا ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای مهندس جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم هاشمی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۵ بی نام(آقای نصراللهی کیا) ۴۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶ آقای مهدی میرزایی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ آقای بهمن سلطانی ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۴۸ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ آقای علی جمالی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۵۰ خانم شاهدخت ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۱ آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۵۲ خانم میترا نیمافر(سالگرد پدرمرحوم آقای محمدتقی نیمافر) ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
تعداد ۹۹۹ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۴۹,۷۵۰,۰۰۰ ۲۴۴,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۲۴۴,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۲۴۹,۷۵۰,۰۰۰ ۰