مهرریزان شماره ۱۸۹- کمک به تهیه جهیزیه و پرداخت اجاره معوقه

موضوع: کمک به تهیه جهیزیه برای دختری با والدین بیمار و پرداخت اجاره معوقه این خانواده


مورخ:۹۹/۰۹/۲۲


شرح مددجویی:

فاطمه دختری پانزده ساله بوده که بعلت فقر و بیماری والدین مجبور به ترک تحصیل و ازدواج شده و متاسفانه بعلت عدم توان خانواده جهت تهیه جهیزیه با خانواده داماد دچار مشکل ودراستانه جدایی می باشند.

پدرو مادر فاطمه فامیل بوده و به صرع و نوعی بیماری روانی مبتلا هستند.پدر قبلاً به کار جمع آوری ضایعات وزباله مشغول بوده و متاسفانه هم اکنون بیکار می‌باشد.
این خانواده دریک منزل استیجاری ۲۵ متری در منطقه سهرابیه کرج به قیمت چهارمیلیون ماهی پانصد هزار تومان زندگی میکنند که متاسفانه هشت ماه است اقادر به پرداخت جاره نشده اند و صاحبخانه پول پیش را بابت اجاره های معوقه برداشته و به آنها تا آخرماه فرصت داده که منزل را تخلیه کنند
این خانواده بعلت فقروبیماری وبیکاری حتی از امکانات اولیه زندگی مثل یخچال و ماشین لباسشویی و….برخوردار نبوده و درتامین هزینه دارو و خوردوخوراک ومایحتاج زندگی عاجز مانده آمد.

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و همدلی شما یاوران گرامی درمهرریزان گذشته، علاوه بر پرداخت ده ماه اجاره معوقه این خانواده به مبلغ پنج میلیون تومان با کمک خیرین محترم «صندوق ذخیره رضوی» جهیزیه دختر عقدکرده این خانواده بیمار و نیازمند شامل اقلام زیر تحویل ایشان گردید:

– یک دستگاه یخچال
– یک عدد اجاق گاز پنج شعله
– یک عدد بخاری گازی
– سرویس ظروف چینی
– سرویس قاشق چنگال دوازده نفره
– یک عدد اطو
– یک عدد زودپز
– یک سرویس قابلمه تفلون
– سرویس پارچ و لیوان
– سرویس رختخواب و پتو
– سرویس چادر نماز

(جمعا با وجه اجاره به مبلغ دویست و بیست ملیون ریال )

با سپاس از همراهی و همدلی شما یاوران گرامی که سبب شدید این زوج جوان سروسامان گرفته و با دلی شاد و امیدوار راهی خانه خوشبختی خود شوند!

برکت شادمانی دلهای این عروس و داماد جوان و دعاهای خیر خانواده هایشان ، در زندگی شما نیکوکاران گرامی جاری باد!

شماره ۱۸۹
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ آقای امیر علی دشتکی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲ آقای حسین نصراللهی کیا(پدر مرحوم) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ خانم مژگان فامیلیان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴ تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۵ آقای دکتر عبدی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۶ خانم کرلو (بی نام) ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۸ آقای سمل زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۹ خانم سودابه علی میرزایی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ آقای حامد نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ خانم طاهری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم سودا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳ آقای حسین نصراللهی کیا(مادر عزیز) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای حسن ولی زاده(سالگرد پدر مرحوم) ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۵ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ بی نام ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰
۱۷ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم نیره نوری ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۰ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۱ خانم سوسن علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۲ خانم سهیلا علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۳ آقای مهدی رحمانیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۲۴ خانم راحله علی دوستی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ آقای مجید همتی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ آقای علی رضا انصاری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ مرحوم  سید حسین مینای هاشمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ آقای امیر حسین کاظمی ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم فرهومند ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم اشرف خیرخواه ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم مرجان استاد ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۲ خانم ثمره مناقبی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۳ H.n ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای علی جمالی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۵ آقای حمید پوستی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای امیر علیدوستی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۳۷ آقای مناقبی ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم شهناز پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۹ مرحومه هما مظفریان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۰ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۱ آقای مهدی میرزایی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم الهه احمدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ بی نام(آقای تدبیر) ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد ۵۴۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰