مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد احمد طلاچیان

نام پروژه: مرکز خدمات جامع سلامت زنده یاد احمد طلاچیان
بانی خیر: آقای مهندس حمید درویشان
مکان: خراسان شمالی_ شیروان_ شهر زیارت
متراژ: ۵۲۰ متر