خانه بهداشت شادروان سید رضا مصطفی تهرانی

نام پروژه: خانه بهداشت شادروان سید رضا مصطفی تهرانی
بانی خیر: خانم دکتر بهنوش تهرانی
مکان:خراسان شمالی _ شهرستان جاجرم_ روستای خراشا
متراژ: ۸۰ متر