فطریه

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند:

((روزه بنده همواره بین آسمان و زمین آویخته و معلق است، تا آن که زکات فطره اش را بپردازد.))

فطریه یکی از انواع مختلف  زکات در دین اسلام می باشد که می بایست هر ساله و در آخر ماه مبارک رمضان توسط افرادی که فقیر نمی باشند پرداخت شود. به گونه ای فطریه یکی از واجبات در دین اسلام می باشد که باید افرادی ‌که شامل آن می شوند و توانایی پرداخت آن را دارند، به افراد واجد شرایط پرداخت کنند. در این راستا بنیاد خیریه نیکوکاران مفید برآن است تا مبالغ فطریه را به افراد واجد شرایط که مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند، برساند.