سوانح طبیعی
سوانح طبیعی

بنیاد خیریه نیکوکاران مفید در روزهای سخت ناشی از سوانح طبیعی (سیل،زلزله و…) همانند تمامی روزهایی که هر گوشه از کشورمان به درد و بحران مبتلا بوده، در کنار هم وطنان عزیزمان بوده است و با پیروی از شعار مثل همیشه کنارهم می مانیم دست در دست آسیب دیدگان و خیرین عزیز خود داده است و در جهت تحقق آرمان های انسان دوستانه پیش رفته است.

مانند: زلزله سرپل ذهاب درآذر۹۷، سیل فروردین ۹۸ در جنوب و غرب کشور و سیل سیستان و بلوچستان دردی ۹۸.