ذبح گوسفند

قربانی کردن از سنت های اسلامی و دستورات دینی و نمادی از قطع دلبستگی و وابستگی ها و جلوه ای از ایثار مال و جان در راه محبوب و رضای خداست. آنچنان که خداوند متعادل می فرماید: وقتی شما قربانی می کنید آنچه که متعلق به خداست، تقوای شماست نه گوشت و پوست قربانی (سوره حج آیه ۳۷)

ذبح گوسفند قربانی و حیوانات حلال گوشت مانند گوسفند در آیین اسلام مستحب شمرده شده است.

لذا پس از شروع فعالیت مفید بانیان و خیرین، با اختصاص نذورات خود، نقش مهمی در مشارکت توزیع گوشت گوسفند نذری در مناطق محروم مختلفی را بر عهده داشته اند.