خانه بهداشت

 امروزه دسترسی آسان همه شهروندان به مراکز درمانی مناسب و امور پزشکی از بنیادی ترین حقوق انسان هاست. پراکندگی زیاد جمعیت در روستاها از یک سو و عدم فراهم شدن زیرساخت ها در کنار صعب العبور بودن بسیاری از روستاها، دسترسی شهروندان به امکانات نظام سلامت را تا حد زیادی با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. گاها مشاهده گردیده به دلیل نبود دارو و درمان اولیه در برخی از مناطق محروم افرادی جان باخته اند. از جمله فعالیت های مفید ساخت و تجهیز ۲۲ باب خانه بهداشت و مرکز درمان اولیه در استان چهارمحال بختیاری و بالغ بر ۱۷ باب خانه بهداشت و مرکز جامع خدمات سلامت در استان محروم خراسان شمالی، جهت نجات جان روستاییان تا رسیدن به امکانات بیمارستانی شهرهای بزرگ انجام گرفته است. از بهترین فعالیت های خانه بهداشت می توان به کمک های اولیه و پیشگیری از بیماری های خطرناک اشاره نمود. خانه های بهداشت در روستاها و بخش های دورافتاده استان های محروم، امکانات بهداشتی و درمانی را تا نزدیکی هر خانوار روستایی برده است، به گونه ای که در این مراکز با درمان های ابتدایی و اولیه تا رسیدن به امکانات بیمارستانی شهرهای بزرگ، جان روستاییان نجات پیدا میکند. در چند سال اخیر عمده روستاهای استان چهارمحال و بختیاری و استان خراسان شمالی ، باکمک بنیاد خیریه نیکوکاران مفید از نعمت داشتن خانه بهداشت و مراکز جامع خدمات سلامت برخوردار شدند. کمتر کسی است که خدمات بهورزان و ماماها را در روستاها فراموش کند. آموزش های بهداشتی، تشکیل پرونده های ویژه زنان باردار و مراقبت های بارداری، مشاوره و پیشنهاد آزمایشات و معاینات مختلف، اعزام بیماران، مراقبت از نوزادان و کودکان بیمار، جمع آوری اطلاعات دقیق خانوار، کنترل قد، وزن ، بهداشت دهان و دندان و تزریق واکسن های مورد نیاز، بخشی ازخدمات ارائه شده توسط خانه های بهداشت می باشد. ازدیگر خدمات خانه های بهداشت می توان به تنظیم خانواده ، بررسی بهداشت اماکن عمومی، پیشگیری از شیوع بیماری ها، پانسمان و فوریت های پزشکی اشاره کرد. بر آنیم تا با ساخت مراکز بهداشت در دیگر روستاهای این استان و استان های دیگر گامی در جهت رفع نیاز مردم برداریم.