اعضای هیئت مدیره
بنیاد خیریه نیکوکاران مفید
IMG-20200125-WA0005

آقای مهندس حامد نصراللهی کیا 

خزانه دار عضو اصلی هیئت مدیره
13980907-IMG_6493-2

آقای مهندس داریوش مصطفی جنانی

نایب رئیس هیئت مدیره
دکتر روزرخ

آقای دکتر محسن روزرخ

رئیس هیئت مدیره
آقای مهندس حسین نصراللهی کیا

آقای مهندس حسین نصراللهی کیا 

مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره
20200126_132744

آقای یدالله کابلی 

عضو علی البدل هیئت مدیره
IMG-20200126-WA0007

آقای دکتر نادر ریاحی 

عضو اصلی هیئت مدیره
13980907-IMG_6561-2

آقای مهندس حمید درویشان

عضو اصلی هیئت مدیره
IMG-20200126-WA0004

آقای دکتر سیف الله عبدی

عضو اصلی هیئت مدیره
IMG-20200126-WA0006

آقای دکتر بهرام مشیرفر

بازرس علی البدل
IMG-20200126-WA0005

آقای سرهنگ عباس میرعلائی

بازرس اصلی
IMG-20200126-WA0008

آقای حسن بیادی 

عضو علی البدل هیئت مدیره