اعضای هیئت مدیره
بنیاد خیریه نیکوکاران مفید
13980907-IMG_6493-2

آقای مهندس داریوش مصطفی جنانی

نایب رئیس هیئت مدیره
Hrhd kwvhggid

آقای مهندس حسین نصراللهی کیا 

 عضو اصلی هیئت مدیره
دکتر روزرخ

آقای دکتر محسن روزرخ

رئیس هیئت مدیره
photo_2023-05-27_11-29-37

آقای علیرضا مناقبی

مدیر عامل
IMG-20200126-WA0008

آقای حسن بیادی 

عضو علی البدل هیئت مدیره
13980907-IMG_6561-2

آقای مهندس حمید درویشان

عضو اصلی هیئت مدیره
IMG-20200126-WA0004

آقای دکتر سیف الله عبدی

بازرس اصلی
IMG-20200125-WA0005

آقای مهندس حامد نصراللهی کیا 

خزانه دار عضو اصلی هیئت مدیره
IMG-20200126-WA0005

آقای سرهنگ عباس میرعلائی

بازرس علی البدل
IMG-20200126-WA0007

آقای دکتر نادر ریاحی 

عضو علی البدل هیئت مدیره