گزارش مهرریزان ۲۰۳- آزادکردن مادری زندانی

موضوع: آزادکردن مادری زندانی که به علت عدم استطاعت در پرداخت بدهی مالی یک سال و نیم در زندان است


مورخ: ۱۴۰۰/۰۱/۰۷


شرح مددجویی:

خانم «م» مادری ۳۵ ساله دارای دو فرزند چهار و هشت ساله که دوسال پیش ضامن برادرش شده و مبلغ صد میلیون پشت چکهای او را امضا نموده است.متاسفانه برادر دچار ورشکستگی مالی و متواری گردیده و طلبکاران خواهر او را بعنوان ضامن از تاریخ ۹۸/۰۷ به زندان انداخته آند
این خانم چهار سال پیش از همسرش بعلت اعتیاد جدا شده و خانواده اش هم بعلت مشکلات مالی قادر به پرداخت بدهی دخترشان نیستند و مدت یک سال و نیم هست که این مادر از دیدن فرزندانش محروم مانده است.
از مبلغ بدهی ایشان تا کنون با کمک خیرین حدود هشتاد میلیون جمع آوری شده و بیست میلیون باقی مانده است.

امشب دراولین مهرریزان سال جدید قصد داریم به یاری حضرت حق و همدلی شما یاوران همیشه همراه، مبلغ باقیمانده از بدهی این مادر بی گناه که حدود بیست میلیون تومان بوده را پرداخت نموده و او را از بند زندان رهایی بخشیم و در شروع سال جدید آزادی این مادر بی گناه و گرفتار را به دو دختر معصومش عیدی دهیم .

گزارش مددجویی:

به شکرانه خداوند و برکت وجود شما یاوران گرامی درمهرریزان ۲۰۳ مبلغ پانزده میلیون تومان جهت واریز به امور زندانها برای آزادی مادر بیگناه زندانی که ضامن برادر متواریش شده بود .جمع آوری گردید.

همانگونه که به عرضتان رسید مبلغ بدهی حدود هفتاد و پنج میلیون بوده که خیران دیگر در حال جمع آوری باقیمانده مبلغ هستند و به محض تکمیل شدن رقم فوق الذکر و آزادی این مادر بیگناه گزارش تکمیلی خدمتتان ارسال میگردد.

شایان ذکر می باشد که هزینه خرید یک عدد اجاق گاز از طرف یکی از یاوران همدل و همیشه همراه مهرریزان تقبل گردید .

با سپاس ازحضورپرمهرشما یاوران گرامی که با دلهای دریایی خود دراین امر خیر سهیم شدید تا این مادر رنج کشیده و سه فرشته کوچکش آرامش و امنیت خاطری یافته و شادی و امید را میهمان دلهای کوچکشان نمودید.

 مهرریزان شماره ۲۰۳
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱  خانم مهسا ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای حسین  نصراللهی (پدر مرحوم) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۳ آقای حسین  نصراللهی (مادر عزیز) ۳۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
۴ آقای سمل زاده ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰
۵ خانم نیره نوری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۶ خانم مریم نوری ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم مرجان کتابی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۸ آقای محمد تدبیر(مرحومه هما مظفریان) ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۹ آقای محمد تدبیر(بی نام ) ۴۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۰ بی نام(خانم کرلو) ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۱۱ آقای حامد نصراللهی کیا ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ خانم احمد نوری ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۳ خانم ثمره مناقبی ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۴ خانم اشرف خیرخواه ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۱۵ خانم نسرین علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۶ خانم گلشن رضایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۷ خانم ذاکری ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸ خانم مرجان استاد ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۱۹ خانم مریم جنانی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم ماندانا شیرزاد ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ آقای سامان ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲ خانم توسلی ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۳ آقای خوانساری ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴ آقای سبزیان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ خانم تنباکوکار ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۶ آقای دکتر عبدی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۷ آقای دکتر ریاحی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۸ خانم حوریه نصراللهی کیا ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم ایلخان ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۰ خانم بهجانی ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۱ خانم پرموز ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۲ آقای علیدوستی ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۳ آقای پروانیا ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ خانم تیلا شیرزاد ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵ خانم شاهدخت ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۳۶ آقای درویشان ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۷ آقای علی جمالی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۸ آقای امیرعلی دشتکی ۳ ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۳۹ خانم سودابه علی میرزایی ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۰ خانم / آقا-h p ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد ۴۷۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰ ۱۱۷,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۱۱۷,۲۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۱۱۸,۷۵۰,۰۰۰ ۰