کمک هزینه درمان پسری ١۴ ساله که نارسایی کلیه دارد و می خواهد عمل پیوند انجام دهد

🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆؛

🍃 از مهرت لبخندی میبخشیم🍃

🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆🔅🔆؛

مهراب پسری ۱۴ساله است که از بدو تولد مشکل کلیه داشته است و در هفته ۳بار دیالیز صفاقی می شود.

بعد از مدتی میخواستند پیوند کلیه انجام دهند که طی آزمایشات متوجه شدند مهراب بیماریHUS دارد برای انجام پیوند می بایست این بیماری درمان میشد بدین جهت باید ماهیانه ۶ آمپور تزریق میکرد؛ هزینه آمپور ها ۲۵۰ میلیون تومان بود. بدلیل هزینه بالا تزریق آمپور ها انجام نشد.

از آن زمان ۷ سال می گذرد و انجمن کلیه به تازگی یک کلیه دیگر برای مهراب پیدا کرده است ولی مجدد باید آزمایش انجام میشد تا مشخص شود بیماری خارج شده است یا نه!

هزینه این آزمایش به همت بنیاد خیریه نیکوکاران مفید و یاوران همیشه همراه تقبل گردید.

باشد که همواره سلامت و سعادتمند باشید 🌹