کمک به تجهیز اتاق عمل بیمارستان مفید

🍃مهرت سازنده است🍃

به نیت یکی از خیرین بزرگوار بنیاد خیریه نیکوکاران مفید با اهدای مبلغ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال اقلام مورد نیاز جهت تجهیز اتاق عمل بیمارستان مفید خریداری و اهدا گردید.

سلامت و سعادتمند باشید 💐