مدرسه شش کلاسه دو یار دبستانی

نام پروژه:  مدرسه دو یار دبستانی
بانی خیر: سرکار خانم میترا شمخانی
مکان: استان خوزستان_شهرستان باغملک_روستای لالب
زیربنا: ۴۸۰ متر