همکاری با بیمارستان روزبه در بازسازی ساختمان و خرید تجهیزات مورد نیاز

بیمارستان روزبه مرکز رسیدگی و خدمات درمانی به بیماران اعصاب و روان می باشد.
با شیوع بیماری کرونا، بیماران اعصاب و روان کرونایی نیز به لیست بیماران اضافه شده اند.
فرسودگی ساختمان و افزایش تعداد بیماران باعث خرابی های مکرر تأسیسات و تجهیزات شده است و همچنین به دلیل تعدد بیماران ابزار های لازم برای ارائه خدمات کافی نمی باشد.
بنیاد خیریه نیکوکاران مفید به یاری همراهانش با بیمارستان روزبه در جهت رفع نیاز ها و مشکلات همکاری نمود.

پاینده و سلامت باشید