مهرریزان شماره ۲۷۹- تهیه کیف و بسته های لوازم التحریر

موضوع: تهیه کیف و بسته های لوازم التحریر برای دانش آموزان مناطق محروم


مورخ: ۱۴۰۱/۶/۱۹


شرح مددجویی:

📣  با مهر و همراهی همدلانه شما اهالی مهربان مهرریزان در هفته گذشته “۳۷ میلیون تومان” جهت خرید کیف و نوشت افزار برای دانش آموزان مناطق محروم جمع آوری شد که این مبلغ جهت خرید کیف و پک کامل لوازم التحریر برای ۱۰۰دانش آموز دبستانی و ۱۰۰ دانش اموز دبیرستانی می باشد !

شایان ذکر است که کیف و این بسته ها ، از جمعیت طلوع بی نشان ها به عنوان حامی افراد درگیر با معضل کارتن خوابی و اعتیاد با نگرش کارافرینی و کمک به درمان و بازگرداندن موثر این افراد به جامعه فعالیت دارند، خریداری گردید.

❇️حرکت انسان دوستانه و مهرآفرینی شما در مهرریزان گذشته ، به ما هم انرژی مضاعفی داد تا دوباره خرید بسته های نوشت افزار برای دانش‌آموزان مناطق محروم  را به یاری حق و حمایت‌های شما یاوران بسیار مهربان ادامه دهیم.

درمهرریزان امشب نیز بیایید دستانتان را که بوی معرفت و مهربانی میدهد در دستان ما گزارده تا با یاری هم ، سال تحصیلی جدید را با شور و دلگرمی و امید به آینده‌ای درخشان‌تر برای این فرشتگان کوچک رقم بزنیم .

سفارش‌های اولیه خرید نوشت افزار وکیفها انجام شده است و با همراهی شما عزیزان هم چنان ادامه دارد.

🔴 شما میتوانید در آستانه سال تحصیلی جدید  کمپین خرید لوازم التحریر «بنیاد خیریه نیکوکاران مفید» برای دانش‌آموزان مناطق محروم را به دوستان و انسانهای نیک سیرتی که دوست دارند دراین امر نیک سهیم شوند و آینده کودکی را با کمک به ادامه تحصیل او تغییردهند، معرفی نمایید.

باشد که با همراهی پرمهرتان گامهای موثرتری برای مسیر سبزی که آغاز نموده ایم ، برداریم .

با امید به روزی که تمام فرزندان سرزمینمان از امکانات آموزشی یکسان بهره مند گردیده و هیچ کودکی به علت فقر و نداشتن امکانات از تحصیل باز نماند

گزارش مددجویی:

مهرریزان ۲۷۹
سهم مبلغ هر سهم مبلغ کل
ردیف نام بانی سهم مبلغ هر سهم تقبل شده واریز شده
۱ آقای حمیدرضا نصراللهی whatsup ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲ آقای محمد تدبیر( مرحومه هما مظفریان) Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۳ آقای محمد تدبیر(راضیه مظفریان) Telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴ آقای محمد تدبیر( بی نام) Telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ خانم مریم جنانی whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۶ آقای حسین فرهادی whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۷ خانم مرجان استاد Telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۸ آقای خوانساری Telegram ۱۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ خانم ناهید عزیزی whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰ خانم نغمه فرزانگان whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱ آقای علی دوستی(پدر و مادر مرحوم) whatsup ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۲ آقای اصغر گروسی whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۱۳ آقای مناقبی whatsup ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴ آقای تقی زاده Telegram ۶ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ آقای حسین نصرالهی کیا whatsup ۱۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶ آقای سامان Telegram ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷ خانم توسلی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۱۸ آقای حامد نصراللهی کیا Telegram ۴۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ آقای حامد نصراللهی کیا(مادر بزرگ مرحوم) Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰ خانم طاهری Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱ خانم اشرف خیرخواه(بی نام) Telegram ۲۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
۲۲ آقای ابطحی Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۳ خانم خیرخواه Telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۴ آقای حسین نژاد Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۲۵ خانم اسماعیلیان whatsup ۱۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۶ خانم کرلو( بی نام) Telegram ۵ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
۲۷ خانم پورکاظمی Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۸ خانم شعبان Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۹ خانم تنباکوکار Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۰ آقای سبزیان Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰
۳۱ بومگردی داروک Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۲ آقای دکتر روزرخ Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۰
۳۳ آقای دکتر عبدی Telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۴ آقای ریاحی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۵ آقای امیرحسین کاظمی Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۶ آقای درویشان Telegram ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۳۷ خانم مریم پناهی Telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۳۸ خانم نسرین علی میرزایی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۳۹ خانم سوسن علی میرزایی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۰ خانم سهیلا علی میرزایی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۱ خانم اباذری whatsup ۱۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
۴۲ خانم سهرابی whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۳ آقای یراقی whatsup ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۴ خانم پرموز Telegram ۲ ۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
۴۵ خانم ثمره مناقبی Telegram ۱ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
۴۶ خانم ایلخان whatsup ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۷ خانم آسایش whatsup ۴ ۲۵۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۸ آقای حمید پوستی Telegram ۲۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۹ آقای غلامرضا سعادت whatsup ۶۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۰  خانم ناهید نوری Telegram ۸ ۲۵۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
۹۷۷ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۴۴,۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۸,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ واریز شده تا این لحظه ۲۲۸,۷۵۰,۰۰۰ ۰
مبلغ تقبل شده تا این لحظه ۲۴۴,۲۵۰,۰۰۰ ۰